Archivado en Comunicados, Negociacion Colectiva, Carrera profesional

POSEM LES BASES PER DISSENYAR UN NOU PACTE D’EQUIP VOLANT

Comunicat

El primer i únic Pacte d’Equip Volant es va signar a Caixa Sabadell l’any 1992 i va quedar sense efecte 4 anys més tard després d’estar més d’un any intentant negociar la renovació. És evident que en aquests 13 anys la Caixa ha variat substancialment: de 150 oficines i 900 empleats hem passat a 290 oficines i 1.430 empleats. A l’expansió s’han de sumar la multiplicitat de tasques que desenvolupem, la complexitat i diversitat dels productes i serveis que dóna la Caixa i el canvi de comportament dels clients. Tots aquests factors han incrementat de manera significativa la càrrega de feina i la distribució en el temps, cada cop més irregular.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Com a conseqüència de tot això, l’Equip Volant, tal i com ha estat estructurat fins ara, ha quedat obsolet i s’imposa un canvi en la seva organització i composició per tal de garantir un correcte suport a les oficines i departaments.

Els Pactes de 1992 ja recollien que els membres de l’Equip Volant havien de tenir una formació, experiència i polivalència adequades per poder atendre les necessitats més diverses. El cert, però, és que aquesta premissa s’ha complert de manera limitada. L’Equip Volant s’ha utilitzat sobretot com a equip de suplència i, en comptades ocasions, com a reforç davant situacions especials (noves promocions, campanyes, etc.), degut a la seva infradotació i a la preferència que tenen les suplències de companys per sobre la càrrega de feina.

D’altra banda, la política de creixement zero de plantilla adoptada abans dels plans estratègics i l’actual model d’expansió amb oficines de 2 empleats (en la immensa majoria de casos), han tingut com a conseqüència la reducció dràstica de la mitjana de plantilla. Ja tenim una massa crítica d’oficines de dos empleats, en les que cal garantir les substitucions dels titulars (Director i Apoderat) amb un Equip Volant especialitzat i tècnic.

El tema es complica encara més a Províncies, doncs quan falten dues persones a la Zona ja no hi possibilitat de substitució.

Volem definir un nou Pacte d’Equip Volant que contempli els següents punts:

  • Definir una dimensió i estructura adequades per atendre correctament les peticions que fan les diferents unitats i per reduir la contractació eventual d’interinitat. No és la nostra funció calcular la dimensió adient de l’Equip Volant, perquè és el Departament de RRHH qui coneix les baixes, les hores fetes, les peticions no ateses, les oficines amb més càrrega de feina...
  • Capacitat per cobrir les absències de manera eficaç independentment de la persona substituïda. La composició de l’Equip Volant ha de ser tan plural com ho és la plantilla amb empleats que puguin fer funcions des de director fins a administratius, de gestors operatius a tècnics. No oblidem que l’equip volant és el camí previ per arribar a Director o Apoderat d’oficina, segons el PDP i, per tant, el lloc idoni per tenir persones preparades per realitzar qualsevol tasca.
  • Donar suport als centres de treball en situacions especials o més complexes.
  • Garantir el suport en els dies punta a les oficines amb més càrrega de feina.


EL FUTUR?

En els darrers anys, la Caixa s’ha negat de manera reiterada a formalitzar cap nou acord sobre l’equip volant que solucioni les mancances que hem expressat, malgrat les propostes que des de la Secció Sindical de CCOO s’han realitzat.

Aprofitem la nova direcció de RRHH perquè posi fil a l’agulla i resolgui aquesta situació. Som conscients que el nou Director de RRHH no pot solventar de cop tots els problemes, però si la Caixa creu en el seu PDP i en la necessitat de tenir un Equip Volant capaç de no deixar constantment centres de treball coixos, farà un esforç.

El pacte és l’única de manera de garantir que aquest problema quedarà solventat i ho farà de forma indefinida.

Sabadell, a 6 de juny de 2005.


CC.OO. 30 ANYS TREBALLANT PER A TU


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es