¿Defender tus derechos?

Defiende tus derechos.  Afíliate a CCOOAcceso a Zona afiliacion

Consultas Laborales

Consultas laborales más frecuentes. Si no la encuentras, pregúntanos.

Convenios Colectivos

Convenios Colectivos aplicables en Galicia


Celebrado o plenario da sección do Grupo Carrefour de Servizos CCOO Galicia

Sección sindical CCOO Grupo Carrefour Galicia

No recentemente celebrado plenario en Galicia, Lucía Trenor, secretaria xeral da federación de Servizos de CCOO Galicia, participou no acto de presentación das candidaturas definitivas para a coordinadora de Servizos CCOO Grupo Carrefour Galicia e para o plenario estatal. Este evento representa un paso significativo no proceso de renovación da Sección Sindical de CCOO en Grupo Carrefour.

Como antecedente, a Comisión Executiva Federal de CCOO, na súa reunión do 30 de xuño de 2023, aprobou o proceso de Plenario da Sección Sindical de CCOO en Grupo Carrefour e a convocatoria do Plenario de renovación, programado para os días 15 e 16 de novembro de 2023, en Málaga. As normas de funcionamento deste proceso, rexidas polo Regulamento Interno de Seccións Sindicais aprobado polo Consello Federal o 18 de maio de 2023, teñen como obxecto regular e facilitar a renovación da Sección Sindical de CCOO en Grupo Carrefour.

O plenario de Galicia abordou diversos temas cruciais para o proceso de renovación, entre eles, a potenciación da participación dos afiliados e afiliadas, o debate e presentación de emendas aos documentos do Plenario Estatal, así como a elección das delegacións que representarán a Galicia en dito plenario. Ademais, debatiuse a elección dos órganos de dirección da Sección Sindical.

Lucía Trenor, coa súa experiencia e liderado, está desempeñando un importante papel na garantía de que o proceso de renovación transcorra de maneira eficiente e participativa. O Plenario Estatal, que se celebrará en Málaga en novembro, promete ser un evento crucial no camiño cara á dinamización e fortalecemento da Sección Sindical de CCOO en Grupo Carrefour.

 

Plenario Carrefour


Reunión da mesa do convenio de oficinas e despachos de Pontevedra

Convenio Oficinas e despachos Pontevedra

Con data 4 de outubro do 2023 volveuse a reunir a mesa negociadora do convenio colectivo de Oficinas e Despachos da Provincia de Pontevedra. Na última reunión a patronal comprometeuse a expoñer unha proposta económica:

Revalorización salarial

  • Ano 2023: 4%
  • Ano 2024: 3%
  • Ano 2025: 3%

Devanditos incrementos aplicaríanse sobre as táboas salariais do ano 2011 sen pago de atrasos e creando un complemento para aqueles grupos profesionais cuxas táboas salariais quedasen por baixo do SMI.

CCOO deixámos claro que se deben actualizar previamente todas as táboas salariais ao SMI e a partir de aí negociar sobre o incremento salarial.

 

Antigüidade

Eliminación da antigüidade. CCOO manifestamos que non estamos dispostos a eliminar unha antigüidade que foi a que permitiu durante todos estes anos un mínimo de incremento salarial.

 

Seguinte reunión, 19 de outubro

Tras apenas unha hora de reunión, a CIG como sindicato maioritario na mesa, deixou a porta aberta a poder aceptar a proposta de incremento salarial da patronal sen tocar o resto do convenio e mesmo a abordar a eliminación da antigüidade.

Para iso propúxolle á patronal presentar unha proposta de táboas salariais que contemple o devandito escenario e así podelo consultar coa súa base afiliativa.

Desde CCOO deixamos constancia que non estabamos de acordo con dita proposta e que non se trataba dunha postura conxunta da mesa negociadora.

Seguiremos defendendo que as persoas traballadoras do sector de oficinas e despachos de Pontevedra se merecen uns salarios dignos e á altura do convenio doutras provincias da nosa comunidade autónoma.

 


Presentadas as candidaturas definitivas para o plenario de afiliación de Servizos CCOO BBVA Galicia e a súa delegación ao Plenario Estatal

CCOO BBVA Galicia

De conforme co establecido no Regulamento Interno de Seccións Sindicais, proclámase definitivamente a candidatura para elixir Persoa Responsable da Sección Sindical de Servizos CCOO BBVA en Galicia encabezada por Jorge Javier Villarino Rodríguez Rey, así como a delegación da mesma ao plenario de afiliación estatal de Servicios CCOO BBVA.


Presentadas as candidaturas definitivas para a Coordinadora de Servizos CCOO Grupo Carrefour Galicia e a súa delegación ao Plenario Estatal

CCOO Carrefour Galicia

De conforme co establecido no Regulamento Interno de Seccións Sindicais, proclámase definitivamente a candidatura para elixir a Coordinadora de Servizos CCOO Grupo Carrefour en Galicia encabezada por Daniel Ricart Alonso e ao plenario estatal encabezada por Miguel Vilariño Vázquez


Reunión de Traballo entre a Federación de Servizos de CCOO e Delegadas de Tragsatec en Santiago: Estratexias Comúns para o Futuro

Reunión traballo CCOO Servizos Tragsatec

Nunha iniciativa destinada a reforzar a colaboración e mellorar as condicións laborais na empresa Tragsatec, a Federación de Servizos de CCOO celebrou hoxe unha reunión de traballo na cidade de Santiago coas delegadas e delegados da mencionada empresa.

O encontro tivo como obxectivo principal poñer en común estratexias de traballo que aborden diversos aspectos dentro da empresa, incluíndo a afiliación, plans de traballo, visitas a centros de traballo e inquedanzas diversas das persoas traballadoras.

Durante a reunión, destacouse a importancia de reforzar a afiliación como unha ferramenta clave para a defensa dos dereitos laborais e o benestar. Discutíronse plans de traballo orientados a optimizar o rendemento e a calidade laboral.

reunión Tragsatec  reunión Tragsatec

 

 

 

 

 

 

 

 

Ademais, acordáronse estratexias para levar a cabo visitas aos centros de traballo co propósito de avaliar as condicións laborais in situ e abordar posibles áreas de mellora. Estas visitas considéranse esenciais para manter unha comunicación aberta e fluída entre as delegadas e o cadro de persoal.

A reunión tamén serviu como plataforma para abordar as inquedanzas diversas das persoas empregadas de Tragsatec. Fomentouse o diálogo aberto e estableceuse un compromiso para abordar e resolver calquera preocupación que afecte á comunidade laboral.

Á respecto, tanto Isabel Fernández, stria. de Organización de CCOO Servizos, como Iván Cordeiro, responsable de CCOO Servizos Técnicos, expresaron o seu optimismo e compromiso continuo na mellora das condicións laborais en Tragsatec: "Cremos firmemente na importancia da colaboración e o diálogo para construír un entorno laboral xusto e equitativo. Esta reunión é un paso significativo cara adiante na construción dun futuro laboral máis sólido e positivo para todos".

Ambas partes concluíron a reunión reafirmando o seu compromiso mutuo de traballar xuntas para reforzar a relación laboral en Tragsatec e mellorar continuamente as condicións de traballo para todo o persoal.


Desigualdade laboral no sector de comercio alimentación en Galicia: a necesidade dun cambio xusto

Lucía Trenor, stria. xeral de CCOO Servizos, reúnese con delegados/as do sector comercio alimentación en Galicia para abordar reivindicacións comúns

Reunión delegadas delegados CCOO comercio alimentación Galicia

Lucía Trenor, secretaria xeral da Federación de Servizos de CCOO (Comisións Obreiras) en Galicia, asistiu hoxe a unha importante reunión que congregou delegados e delegadas do sector de comercio alimentación de Galicia. O obxectivo deste encontro foi claro: expoñer as necesidades e reivindicacións comúns que afectan ao persoal deste sector e buscar solucións para establecer plans de actuación.

Un dos temas cruciais que se destacou durante a reunión é a notable discrepancia nas condicións retributivas e laborais que enfrontan os traballadores e traballadoras do sector. Salvo as empresas Lidl e Eroski, que operan baixo acordos a nivel nacional, o resto das compañías rixen as súas políticas laborais e salariais en función dos convenios provinciais. Isto tradúcese nunha situación onde os profesionais que realizan o mesmo tipo de traballo teñen condicións moi dispares, o que xera unha profunda desigualdade no sector.

Lucía Trenor sinalou que esta discrepancia nas condicións de traballo non é xusta e debe ser abordada de maneira inmediata. Asegurou que o sindicato está comprometido en loitar para garantir un tratamento equitativo para todos os traballadores e traballadoras do sector de comercio alimentación en Galicia.

Durante a reunión, os delegados e delegadas puideron compartir as súas preocupacións e reivindicacións. Algúns dos temas que se trataron incluíron:

  1. Aumento Salarial: Moitos traballadores expresaron a súa insatisfacción coas súas condicións salariais actuais e demandaron un aumento xusto nos seus salarios para facer fronte ao aumento dos custos de vida.
  2. Melloras nas Condicións Laborais: A seguridade no traballo, a carga de traballo e a conciliación entre a vida laboral e persoal tamén foron temas centrais da reunión. Os delegados e delegadas subliñaron a necesidade de mellorar estas áreas.
  3. Formación e Desenvolvemento Profesional: Algúns asistentes sinalaron a importancia de acceder a oportunidades de formación e desenvolvemento profesional para avanzar nas súas carreiras.
  4. Protección dos Dereitos Laborais: A protección dos dereitos laborais, incluíndo a prevención do acoso laboral e a discriminación, tamén foi un punto clave.

Lucía Trenor comprometeuse a traballar en colaboración co persoal do sector de comercio alimentación para buscar solucións concretas. Ademais, subliñou a importancia da unión dos traballadores e traballadoras neste esforzo colectivo para lograr condicións de traballo xustas e equitativas para todos.

Esta reunión sinala un paso significativo na loita dos traballadores do sector de comercio alimentación en Galicia por un trato xusto e condicións laborais dignas. A medida que avanzan as conversacións e as accións se planifican, queda claro que a Federación de Servizos de CCOO está comprometida en loitar polo benestar e os dereitos de todos os traballadores e traballadoras desta industria vital en Galicia.

 

Reunión delegados delegadas comercio alimentación Galicia


Salud Laboral

Dudas y preguntas sobre Salud Laboral. Trabaja de manera segura.

Transparencia CCOO

Portal Transparencia Servicios CCOO: Cuentas, documentación, decisiones

Calendario Laboral Calendario Laboral 2015
Guía derechos de trabajadores y trabajadoras Guía de los derechos de trabajadores y trabajadoras en la empresa. Tambien puedes consultar los Efectos de la Reforma Laboral sobre los derechos de los trabajador
Consulta sobre pensiones
Consultas sobre pensiones