Archivado en Negociacion Colectiva, Comunicados convenio, Unión Comarcal A Coruña, Comercio, Comercio Galicia, Accion sindical

Empeza a negociación no convenio Comercio Alimentación Coruña


convenio comercio alimentación Coruña

Por fin recibimos por parte da patronal unha proposta, que aínda que está lonxe dun acordo, trata sobre os temas que nos preocupan e que desde CCOO valoramos que nos permite empezar a negociar:

 • Un convenio a 6 anos (2022-2027): Para CCOO é excesivo nuns tempos de tanta incerteza e coas variacións actuais de IPC, sobre todo cando a patronal descarta unha posible revisión salarial.
 • Eliminar o grupo IV: Crear un novo nivel no Grupo III  (teriamos 4 niveis), cambiando o tempo mínimo para promoción de 3 a 4  anos. Neste novo nivel porían ás persoas que contraten e non teña unha  experiencia demostrable de 3 anos no posto a cubrir.
  Desde CCOO temos que analizar con calma a repercusión que pode  ter, ademais NON PODEMOS ACEPTAR que o tempo para promocionar se suba de 3 a 4 anos. Ler máis

 • Reducir a xornada laboral: De 1.812 horas anuais a 1.805 horas anuais, con 2 fins de semana de calidade (un recuperable e outro non recuperable). A cambio  queren regular os 3 días de asuntos propios e que só se poida coller 1 cada 4  meses e sen unir a vacacións, sábados, festivos ou o mes de decembro.
  Para CCOO é imprescindible reducir a xornada anual. Por fin falamos de fins  de semana de calidade, pero NON NOS GUSTA relacionalo con regulación da licenza por asuntos propios, nin que aparezan días recuperables xa que iso non reduce a xornada.
 • Consolidación en contrato del 50% de las horas complementarias realizadas: Por motivos estruturais, de media nos últimos 12 meses, sempre se realizaron horas complementarias polo menos durante 11 meses nese mesmo período. Prodúcese unha mellora con respecto á situación de texto actual con 15 e 12 meses respectivamente.
 • Xornada Continua: A patronal segue a estudala e comprométense a presentar unha proposta. Lembramos que a xornada partida penaliza o gasto de acudir ao centro de traballo e agora coa subida do combustible, moito máis. HAI QUE BUSCAR UNHA SOLUCIÓN.
 • Transición Dixital: Están dispostos a estudar e negociar sobre a proposta presentada. Para CCOO é fundamental regular como pode afectar a dixitalización e a venda online, é prioritario evitar que esta se resolva no futuro con perda de postos de traballo.
 • Licenzas retribuidas: Buscar unha redacción para que poidan empezar no primeiro día hábil. Entendémolo como un avance, pero temos que ver cal é a redacción final para trasladar ao texto do convenio.
 • Incremento salarial: 2022: 2,75%, 2023: 2,5%, 2024: 2,25%, 2025: 2,25%, 2026:2%, 2027: 2%

Desde CCOO só podemos facer unha interpretación: ESCASO. Non se corresponden coa realidade económica do sector, porque non sufriron 
como outros esta crise; non se corresponde co sacrificio do persoal nestes tempos tan duros, e ademais sen incluír revisión salarial a subida poderíase quedar en nada se os IPCs se disparan.