Archivado en Negociacion Colectiva, Comunicados convenio, Comercio, Comercio Galicia, Accion sindical

Asinado o convenio colectivo do comercio de alimentación de Ourense


convenio comercio alimentación Ourense

Como principais características, o novo convenio terá vixencia para o período 2021-2024, reducirá a xornada laboral a 1812 horas anuais —equiparándose ao resto de convenios provinciais— e recollerá incrementos salariais por riba do 2,5 %. Ler máis


O novo convenio consegue anticipar o peche dos días 24 e 31 de decembro ás 19:00, fixa no 31 de xaneiro a data máxima de entrega dos calendarios de vacacións —estaba no 31 de marzo—, mellora a licenza do artigo 7.2 —agora só contará os días laborables en caso de falecemento ou enfermidade grave de descendentes ou cónxuxe—, incorpora unha nova licenza retribuída para se examinar do permiso de conducir e mais un novo artigo de desconexión dixital.

Canto aos incrementos económicos, serán de 25 euros mensuais para o 2021, aos que se sumarán subas de 27, 30 e 30 euros mensuais nos restantes anos de vixencia do convenio. Estas cantidades supoñen para a maioría do persoal —encadrado no grupo III B— uns incrementos do 2,58 %, 2,72 %, 2,94 % e 2,86 % para cada un dos anos de vixencia. Neste grupo, o salario anual para o 2021 sería de 14.893,50 euros e de 16.198,50 ao remate da vixencia.

Por último, cabe sinalar que o convenio deixa o salario anual para o grupo máis baixo —grupo IV— en 14.489,55 euros anuais no 2021 e en 15.794,55 €/ano ao remate da vixencia, moi por riba dos 13.300 euros anuais do actual salario mínimo interprofesional.