Archivado en Nota de prensa, Empleo, Comercio, Hostalaría, Comercio Galicia, Accion sindical

O sindicato insta os 39 concellos das comarcas de Santiago e Barbanza a acordar medidas para o emprego na hostalaría e no comercio dos seus respectivo

CCOO esíxelle ao Concello de Santiago a adopción de medidas inmediatas para axudar as pemes


A Federación de Servizos de CCOO de Galicia, que engloba os sectores de hostalaría e comercio, especialmente afectados pola pandemia, e a Unión Intercomarcal de CCOO de Santiago-Barbanza, esíxenlle ao Cocnello de Santiago a adopción de medidas inmediatas para axudar as pemes. A proposta sindical realízase sen prexuízo do diálogo establecido no Consello Económico e Social e no Plan Compostela Móvese Covid-19. Ler máis


Así mesmo, ambas as dúas organizacións de CCOO dirixíronse por carta a todos os concellos das comarcas de Santiago e Barbanza pedíndolles que acorden medidas para o emprego na hostalaría e no comercio nos seus respectivos municipios.

CCOO coida que a precaria situación en que se atopan as pemes e autónomos tamén repercute moi negativamente na situación do persoal asalariado. Para o sindicato é unha «prioridade absoluta» evitar que se perda tecido empresarial, polo que se propón apostar por mecanismos de financiamento, axudas, moratorias e liquidez, que permitan o sostemento das empresas, maioritariamente de autónomos e pemes, pero en termos recíprocos: as empresas deben comprometerse a soster o emprego.

CCOO considera que hai que incidir prioritariamente en: axudas a contratación; renegociación dos alugueres; dixitalización; axudas ao turismo; adiamento, reducións ou eliminación temporal dos impostos locais, ou fomento do consumo da hostalería e comercios locais.

Segundo CCOO, estas axudas deben ir ligadas a unha serie de requisitos por parte das empresas: non estar sancionadas pola inspección de traballo; estaren ao día coas nóminas e obrigas con Facenda e Seguridade Social; a obriga de ter medidas de seguridade; así como o fomento da igualdade, da conciliación e da non discriminación.