Archivado en Legal, Campañas, Salud Laboral, Comercio, Hostalaría, Comercio Galicia

É prioritario garantir a seguridade e a saúde de persoal e clientela na hostalaría


saúde no traballo covid19

CCOO e UGT dirixíronse ás patronais de hostalaría para que garantan a seguridade e a saúde de persoais e clientela no actual escenario de emerxencia sanitaria.  Certificar que no establecemento se implantaron as medidas de prevención adecuadas é o camiño para asegurar que non existen riscos para a saúde.  

O Goberno promove un distintivo de Destino Seguro que está ligado  á aplicación das Guías de prevención configuradas polo sector e promovidas polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. Ler máispdf
print
pmail

O 21 de xuño acábase o Estado de Alarma, pero isto non significa que a situación de emerxencia sanitaria finalizase. De feito a situación pódese volver potencialmente máis perigosa a partir do 1 de xullo cando se abren as nosas fronteiras. Neste contexto é imprescindible garantir a seguridade e a saúde do persoal e a clientela dos establecementos de hostalaría.

Tal e como establece a Lei de Prevención de Riscos Laborais (LPRL), as empresas teñen a obriga de avaliar o risco e establecer medidas de prevención adecuados para protexer a saúde do persoal. Por tanto, é necesario establecer plans de continxencia antes de que se inicie a a actividade, activando os órganos paritarios de prevención. Tamén será necesaria a avaliación dos Servizos de Prevención Alleos para poder establecer devanditos plans de continxencia.

Un instrumento que pode axudar a garantir o cumprimento da Lei de Prevención de Riscos Laborais son as "Guías para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-COV-2 no sector turístico" do MINCOTUR, coordinadas polo Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE), xunto coa Secretaría de Estado de Turismo, en coordinación co Ministerio de Sanidade, que se elaboraron con ampla participación e consenso de administracións autonómicas e locais, asociacións sectoriais, patronais e os sindicatos CCOO e UGT.

Asímismo, foron acordadas coa Asociación Española de Servizos de Prevención Laboral (AESPLA). Ademais, a estas Guías déuselles rango de "Especificacións UNE".

As empresas teñen a obriga de avaliar o risco e establecer medidas de prevención adecuados para protexer a saúde do persoal. Por tanto, é necesario establecer plans de continxencia antes de que se inicie a a actividade, activando os órganos paritarios de prevención.

CCOO e UGT entenden que a certificación promovida polo ditas guías debería servir para garantir a Seguridade e Saúde do Turismo en España e, por tanto, colaborar a restablecer a reputación do noso destino; pero tamén chaman a atención que para obter a dicir certificación, as persoas traballadoras a través dos seus representantes sindicais deben formar parte dos Comités de Continxencia e débense volver realizar as avaliacións de riscos á luz das medidas a fronte ao Covid19. Por tanto, non basta coa declaración responsable que puxeron en marcha algunhas administracións territoriais.

O Covid-Free non é un mero autocolante de "quita e pon" posto nos escaparates de hoteis ou restaurantes.

Finalmente, para garantir os dereitos de información, consulta e participación do persoal que establece a citada LPRL, a RLT débese ir incorporando ao traballo na mesma proporción que o faga o persoal, empezando polos/as delegadas de prevención.  Así mesmo, máis aló do que contemple a prórroga dos ERTEs, deben convocar á RLT para abordar as desescaladas e desafectacións, para garantir que estas se producen con normalidade e equidade