Archivado en Comunicados, Nota de prensa, ERE, Hostalaría, Planificación e Consultorías, Servizos Administrativos, Multiservizos, Servicer, Accion sindical

As ETTs deixan tirados e abandonados aos traballadores e ás traballadoras con contratos de "posto a disposición"


despedimentos ETT

Desde CC.OO. e UXT, imos denunciar a todas as empresas de traballo temporal (ETTs) que deixaron tiradas e abandonadas a centos, mesmo miles de persoas que estaban postas a disposición en empresas usuarias, que despediron dos seus postos de traballo e que lle foron extinguidos os seus contratos temporais.

Desde os primeiros momentos desta crise sanitaria do COVID19, as ETTs despediron, maioritariamente por finalización de actividade, a un alto volume de persoal que prestaba os seus servizos en empresas usuarias, cando, na nosa opinión, terían que suspender os contratos, posto que, xeralmente, o que pasou é que se suspendeu a actividade nas devanditas empresas "cliente". Así o demostra o feito de que a inmensa maioría das empresas usuarias acometeron ERTEs do seu persoal, para que unha vez termine esta situación da pandemia do coronavirus, volvan aos seus postos de traballo. Ler máis


Entendemos que os máis de 300.000 traballadores e traballadoras cedidos en misión a empresas de todos os sectores produtivos, non poden ter un nivel de cobertura menor que o resto dos traballadores/as das empresas usuarias, o que implica que as distintas situacións que puidesen emanar dos efectos do COVID-19, teñen que articularse mediante medidas equivalentes ás xa adoptadas ou que se puidesen adoptar nun futuro para o resto das empresas ou sectores.

Esiximos, por tanto, a través do Ministerio de Traballo e do Servizo Público de Emprego, que se fiscalice de oficio, semellantes irregularidades laborais perpetradas contra este importantísimo colectivo de persoas traballadoras e, en caso de detectarse, aplicar todo o peso sancionatorio que establece a lexislación para estes abusos laborais.

Esta actuación totalmente reprochable das ETTs ten unhas consecuencias moi graves para os traballadores e as traballadoras de ETTs en misión, xa que non van poder acceder aos beneficios de prestacións que se estipulan no RDL 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urxentes ante a extraordinaria situación de gravidade que presenta o COVID19, que reforza a cobertura ás persoas afectadas por un ERTE, posibilitando o acceso a prestacións de desemprego aínda que carezan do período mínimo de cotización, e que estes períodos de suspensión non conten para os máximos de percepción do desemprego. Así, as persoas despedidas por ETTs que non conten con cotización suficiente non van poder acceder ao paro, e non terán opción de descontar este tempo do seu período máximo de desemprego xerado.

Desde UXT e CCOO asesoraremos a todas as traballadoras e traballadores que nolo soliciten, que fosen despedido nestas circunstancias, posto que consideramos que son despedimentos totalmente inxustos e que non se axustan a dereito. Igualmente investigaremos a todas aquelas ETTs que efectuaron estas prácticas reprobables para comprobar o número de casos que se atopen nesta situación, e interporemos demandas de conflito colectivo por ERE encuberto por non proceder como marca o art. 51 do Estatuto dos Traballadores.

É vergoñento observar como estas empresas están a actuar co seu propio persoal en misión, traballadores e traballadoras xa de por se en situación de precariedade, engadindo ademais unha situación de indefensión e de dificultade de acceso ás súas prestacións.

Aos TRABALLADORES E As TRABALLADORAS DE ETTs NON HAI QUE DESPEDILOS NESTA CRISE, TEÑEN Os MESMOS DEREITOS QUE O RESTO: SUSPENSIÓNS TEMPORAIS DOS seus CONTRATOS.