Archivado en Comunicados, Campañas, Salud Laboral, Mujeres e Igualdad

28 de MAIG 2020 - Dia Internacional d´Acció per la Salut de les Dones

IGUALTAT ÉS SALUT


IGUALTAT ÉS SALUT

28 de maig: Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, des @CCOO posem en marxa la campanya #IgualdadEsSalud amb els següents aspectes bàsics que es van a anar publicant en propers per garantir la salut integral de les dones.

IGUALDAD ES SALUD

28 de Mayo: Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, desde @CCOO ponemos en marcha la campaña #IgualdadEsSalud con los siguientes aspectos básicos que se van a ir publicando en próximos para garantizar la salud integral de las mujeres.DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS SÓN SALUT

Drets sexuals i reproductius, garantir l'accés a aquests serveis especialment durant #COVID19 és fonamental per reduir malalties, violències i morts de dones i nenes. #IgualdadEsSalud

DERECHOS SECUALES Y REPRODUTIVOS SON SALUD

Derechos sexuales y reproductivos, garantizar el acceso a estos servicios especialmente durante #Covid_19 es fundamental para reducir enfermedades, violencias y muertes de mujeres y niñas. #IgualdadEsSalud

 

COMBATRE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES ÉS SALUT

Combatre les violències masclistes és salut, perquè són un atemptat contra els drets humans i ara, una forma de pandèmia silenciada i invisible per la #COVID19 # MiradaVioletaCovid19 #IgualdadEsSalud

COMBATIR LAS VIOLENCIAS MACHISTAS ES SALUD

Combatir las violencias machistas es salud, porque son un atentado contra los derechos humanos y ahora, una forma de pandemia silenciada e invisible por la #Covid_19 #MiradaVioletaCovid19 #IgualdadEsSalud

 

PERSPECTIVA DE GÈNERE ÉS SALUT

Perspectiva de gènere és salut, reclamem que s'avaluïn els riscos i es reconeguin les patologies i malalties professionals en sectors feminitzats.

PERSPECTIVA DE GENERO ES SALUD

Perspectiva de género es salud, reclamamos que se evalúen los riesgos y se reconozcan las patologías y enfermedades profesionales en sectores feminizados.

 

TREBALL DIGNE ÉS SALUT

Treball digne és salut, la precarietat laboral afecta en l'empitjorament de la nostra salut com a treballadores i com a dones. Treballar sindicalment per unes condicions dignes de treball, en igualtat, és un imperatiu per a millorar-la.

TRABAJO DIGNO ES SALUD

Trabajo digno es salud, la precariedad laboral afecta en el empeoramiento de nuestra salud como trabajadoras y como mujeres. Trabajar sindicalmente por unas condiciones dignas de trabajo, en igualdad, es un imperativo para mejorarla.

 

CONCILIACIÓ CORRESPONSABLE ÉS SALUT

Conciliació coresponsable és salut. Una font principal de malalties de les dones és causada per la sobrecàrrega que suposa la doble o triple jornada.

CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE ES SALUD

Conciliación corresponsable es salud. Una fuente principal de enfermedades de las mujeres es causada por la sobrecarga que supone la doble o triple jornada.

 

El 28 de maig es commemora el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, iniciativa que va sortir de la V Trobada Internacional Dona i Salut celebrada l'any 1987 a Costa Rica. La Xarxa de Dones Llatinoamericanes i del Carib va proposar aquest dia, el 28 de maig, com una data per a la mobilització i la reivindicació, on la salut de les dones és la protagonista.

- - - - - -

El 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, iniciativa que salió del V Encuentro Internacional Mujer y Salud celebrada en 1987 en Costa Rica. La Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe propuso este día, el 28 de mayo, como una fecha para la movilización y la reivindicación, donde la salud de las mujeres es la protagonista.