Archivado en Salud Laboral, Jornada, Salario, Empleo, Carrera profesional, Reforma Laboral, Condiciones de trabajo, Convocatorias

CCOO ens mobilitzem davant Burger King per exigir que la direcció faci un canvi radical i respecti a la seva plantilla aplicant els drets laborals

Davant la política laboral que aplica la direcció de Burger King contra els drets i condicions laborals, des de les normes bàsiques recollides per llei fins l’aplicació del Conveni, la representació sindical de CCOO a Burger King diu prou i convoca concentracions per exigir un canvi radical que porti a respectar i aplicar els drets de la seva plantilla.

- - - - - -

CCOO nos movilizamos con concentraciones ante Burger King para exigir que la dirección haga un cambio radical y respete a su plantilla aplicando los derechos laborales

Ante la política laboral que aplica la dirección de Burger King contra los derechos y condiciones laborales, desde las normas básicas recogidas por ley hasta la aplicación del Convenio, la representación sindical de CCOO en Burger King dice basta y convoca concentraciones para exigir un cambio radical que lleve a respetar y aplicar los derechos de su plantilla.


pdf print pmail

Els propers 2 i 3 de juny ens concentrarem de 12 a 14 hores davant

els locals de Granollers, c/Lluis Companys, 41 i a Plaça

Urquinaona, 22 de Barcelona.

>> Cartell  convocatòria concentracions davant Burger King 2 i 3/06

 

CCOO ens mobilitzem amb concentracions davant Burger King per exigir que la direcció faci un canvi radical i respecti a la seva plantilla aplicant els drets laborals

Davant la política laboral que aplica la direcció de Burger King contra els drets i condicions laborals, des de les normes bàsiques recollides per llei fins l’aplicació del Conveni, la representació sindical de CCOO a Burger King diu prou i convoca concentracions per exigeix un canvi radical que porti a respectar i aplicar els drets de la seva plantilla.

Des d’abans de la pandèmia la representació sindical s’ha trobat obligada a realitzar les denúncies pertinents davant l’Autoritat Laboral en defensa dels drets de les persones treballadores  on ha estat denunciada  repetidament i ha comportat sancions que sembla que els hi surt més barat amb el que s’estalvien.

La plantilla està patint contínuament irregularitats i il·legalitats que han comportat que CCOO ho denunciï i es dictin resolucions amb importants sancions.

En concret, la Inspecció de Treball de Barcelona ha aixecat fins a set actes d’infracció, de caràcter greu, degut a diverses situacions que la Secció Sindical de CCOO a l’empresa i la Federació de Serveis de CCOO també havíem denunciat feia ja gairebé un any.

En matèria de seguretat i salut, s’aixeca acta d’infracció greu pel nefast estat dels vestidors dels treballadors a tot un seguit de centres de treball de la cadena, i es demana revisar les avaluacions de riscos psicosocials, ja que la situació d’estrès laboral està resultant gairebé insostenible en molts dels restaurants de la multinacional.


S’aixequen també actes d’infracció per l’incompliment del descans entre jornades, per la manca d’un registre de jornada efectiu (les prolongacions horàries acostumen a ser interminables i del tot il·legals), i perquè la contractació eventual que la companyia porta a terme és en frau de llei. A més a més, i com a vergonya definitiva, s’aixeca una acta d’infracció addicional ja que l’empresa, menyspreant l’autoritat d’Inspecció de Treball, ha posat traves constants a la tasca inspectora, que la pròpia Inspecció qualifica de “falta de col·laboració i conducta d’obstrucció”.

Tot i així, Burger King es permet seguir sense respectar els drets de la seva plantilla, generant malestar i empitjorant així les relacions laborals i les condicions de treball, ja de per sí precàries en el sector, amb sancions i acomiadaments injustificats.

CCOO amb aquestes concentracions vol posar de manifest de forma pública la situació i acabar amb ella.

Aquest és un camí que només porta a un conflicte continu quan la Secció Sindical de CCOO ha proposat en múltiples ocasions la via del diàleg per tal de resoldre el munt de situacions irregulars existents a l’empresa.

La Secció Sindical i la Federació continuaran endavant en la tasca de defensar els drets de les treballadores i els treballadors de Burger King, fins a on calgui.

CCOO Serveis Catalunya

 - - - - - -

Los próximos 2 y 3 de junio nos concentraremos de 12 a 14 horas ante los locales de Granollers, c / Lluis Companys, 41 y en Plaça Urquinaona, 22 de Barcelona.

 

CCOO nos movilizamos con concentraciones ante Burger King para exigir que la dirección haga un cambio radical y respete a su plantilla aplicando los derechos laborales

Ante la política laboral que aplica la dirección de Burger King contra los derechos y condiciones laborales, desde las normas básicas recogidas por ley hasta la aplicación del Convenio, la representación sindical de CCOO en Burger King dice basta y convoca concentraciones para exigir un cambio radical que lleve a respetar y aplicar los derechos de su plantilla.

Desde antes de la pandemia la representación sindical se ha encontrado obligada a realizar las denuncias pertinentes ante la Autoridad Laboral en defensa de los derechos de las personas trabajadoras donde ha sido denunciada repetidamente y ha comportado sanciones que parece que les sale más barato con lo que se ahorran.

La plantilla está sufriendo continuamente irregularidades e ilegalidades que han supuesto que CCOO lo denuncie y se dicten resoluciones con importantes sanciones.

En concreto, la Inspección de Trabajo de Barcelona ha levantado hasta siete actas de infracción, de carácter grave, debido a diversas situaciones que la Sección Sindical de CCOO en la empresa y la Federación de Servicios de CCOO también habíamos denunciado hacía ya casi un año.

En materia de seguridad y salud, se levanta acta de infracción grave por el nefasto estado de los vestuarios de los trabajadores en una serie de centros de trabajo de la cadena, y se pide revisar las evaluaciones de riesgos psicosociales, ya que la situación de estrés laboral está resultando casi 

insostenible en muchos de los restaurantes de la multinacional.

Se levantan también actas de infracción por el incumplimiento del descanso entre jornadas, por la falta de un registro de jornada efectivo (las prolongaciones horarias suelen ser interminables y del todo ilegales), y porque la contratación eventual que la compañía lleva a cabo es en fraude de ley. Además, y como vergüenza definitiva, se levanta un acta de infracción adicional ya que la empresa, despreciando la autoridad de Inspección de Trabajo, ha puesto trabas constantes a la labor inspectora, que la propia Inspección califica de "falta de colaboración y conducta de obstrucción".

Aún así, Burger King se permite seguir sin respetar los derechos de su plantilla, generando malestar y empeorando así las relaciones laborales y las condiciones de trabajo, ya de por sí precarias en el sector, con sanciones y despidos injustificados.

CCOO con estas concentraciones quiere poner de manifiesto de forma pública la situación y acabar con ella.

Este es un camino que sólo lleva a un conflicto continuo cuando la Sección Sindical de CCOO ha propuesto en múltiples ocasiones la vía del diálogo para resolver el montón de situaciones irregulares existentes en la empresa.

La Sección Sindical y la Federación continuarán adelante en la tarea de defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de Burger King, hasta donde sea necesario.

CCOO Serveis Catalunya

 


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es