Archivado en Negociacion Colectiva, Salario, Condiciones de trabajo, Comunicados convenio

Conveni Oficines i Despatxos de Catalunya.- La mobilització és imprescindible

Ens hem reunit ja set cops amb la Patronal (FOMENT i PIMEC). La situació actual és d’estancament. Només s'està avançant en els canvis que suposen una adaptació del text a la nova normativa sense implicacions (cost).

- - - - - - - - -

La movilización es imprescindible

Nos hemos reunido ya siete veces con la Patronal (FOMENT y PIMEC). La situación actual es de estancamiento. Solo se está avanzando en los cambios que suponen una adaptación del texto a la nueva normativa sin implicaciones (coste).


La Federació de Serveis de CCOO, atesa la ruptura de les negociacions de l'AENC, i l'immobilisme de la patronal, que es nega avançar en totes les qüestions (especialment en l'actualització salarial), no permetrà l'estancament a la consolidació i millora dels drets de la plantilla, de manera que

CONVOQUEM

a tots els delegats i delegades i comitès d'empresa de CCOO a acudir a les mobilitzacions i a difondre aquesta informació entre les plantilles.

La primera cita la tenim aquest 27 de maig, a les 11.30 a Diagonal 280.

Confirma la teva assistència: organitzacio.serveis@ccoo.cat

- - - - - - - - - -

La movilización es imprescindible

 

Nos hemos reunido ya siete veces con la Patronal (FOMENT y PIMEC). La situación actual es de estancamiento. Solo se está avanzando en los cambios que suponen una adaptación del texto a la nueva normativa sin implicaciones (coste).

La Federación de Servicios de CCOO, dada la ruptura de las negociaciones del AENC, y el inmovilismo de la patronal, que se niega a avanzar en todas las cuestiones (especialmente en la actualización salarial), no va a permitir el estancamiento en la consolidación y mejora de los derechos de la plantilla, por lo que  

CONVOCAMOS

a todos los delegados y delegadas y comités de empresa de CCOO a acudir a las movilizaciones y a difundir esta información entre las plantillas.

La primera cita la tenemos este 27 de mayo, a las 11:30 en Diagonal 280.

Confirma tu asistencia: organitzacio.serveis@ccoo.cat