Archivado en Convenios Colectivos, Negociacion Colectiva, Salario, Condiciones de trabajo, Comunicados convenio

PUBLICAT EN EL BOP EL CONVENI DE OODD DE VALÈNCIA PROVÍNCIA


Ahir 19 de maig de 2022 es va publicar en el BOP el Conveni Col·lectiu de Treball d'Oficines i Despatxos de la província de València


El present conveni té efecte des de l'1 de juny del 2021 quant a revisió salarial. S'ha d'abonar les quantitats dins dels dos mesos següents a la publicació en el BOP. És a dir, s'han de regularitzar les quantitats a percebre fins al 19 de juliol del 2022. Les taules salarials les podeu consultar en el conveni. Amb pujades segons grup professional del 4,5% al 7% durant la vigència. Adjuntem el conveni. Per a qualsevol dubte o aclariment estem a la vostra disposició.