Archivado en Jornada, Salario, Condiciones de trabajo, Convocatorias

CCOO convoca noves concentracions davant SPAR (Fragadis) a Tortosa per la nul.la voluntat negociadora de l´empresa


Per al proper dijous 26 està convocada una nova concentració davant les botigues de l’SPAR de Tortosa, a les 10 hores a Av. Generalitat i a les 11.15 h al Carrer Berenguer IV.

- - - - - -

CCOO convoca nuevas concentraciones ante SPAR (Fragadis) en Tortosa por la nula voluntad negociadora de la empresa

Para el próximo jueves 26 está convocada una nueva concentración frente a las tiendas del SPAR de Tortosa, a las 10 horas en av. Generalitat ya las 11.15 h en la Calle Berenguer IV.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) ,

El comitè d'empresa de Fragadis, compost per CCOO, USOC i UGT, ha decidit continuar convocant noves concentracions de protesta davant de les botigues veient que després de les anteriors concentracions del 13 de desembre, 5 de gener i de la reunió del passat 16 de gener, l’empresa manté la nul·la voluntat de negociar les reivindicacions plantejades: aturar el degoteig d’acomiadaments injustificats, contractacions de 40 hores, hores extres festives a 15 euros, horaris per la conciliació familiar, mesures per pal·liar l’estrés laboral.

La plantilla pateix una alta pressió sobre les seves condicions de treball, amb canvis d’horaris i torns sense informar amb antelació, pressions perquè renunciin al cobrament de plusos, com és el de conductor de toros mecànics; provocant estrés i por a ser acomiadada.

Fragadis és propietària dels supermercats SPAR a la província de Tarragona, on compta amb més de 1.000 treballadors i treballadores entre magatzem, botigues i oficines.

El comitè exigeix que l’empresa se senti amb voluntat de dialogar i negociar per arribar a acords. Mentre no canviï la seva actitud el comitè continuarà convocant concentracions davant les botigues i alhora interposar les denúncies pertinents a Inspecció de Treball per aquells incompliments de la legislació i les irregularitats que esta exercint l’empresa.

- - - - - -

CCOO convoca nuevas concentraciones ante SPAR (Fragadis) en Tortosa por la nula voluntad negociadora de la empresa

Para el próximo jueves 26 está convocada una nueva concentración frente a las tiendas del SPAR de Tortosa, a las 10 horas en av. Generalitat ya las 11.15 h en la Calle Berenguer IV.

El comité de empresa de Fragadis, compuesto por CCOO, USOC y UGT, ha decidido continuar convocando nuevas concentraciones de protesta frente a las tiendas viendo que después de las anteriores concentraciones del 13 de diciembre, 5 de enero y de la reunión del pasado 16 de enero, la empresa mantiene la nula voluntad de negociar las reivindicaciones planteadas: detener el goteo de despidos injustificados, contrataciones de 40 horas, horas extras festivas a 15 euros, horarios para la conciliación familiar, medidas para paliar estrés laboral.

La plantilla sufre una alta presión sobre sus condiciones de trabajo, con cambios de horarios y turnos sin informar con antelación, presiones para que renuncien al cobro de pluses, como el de conductor de toros mecánicos; provocando estrés y miedo a ser despedida.

Fragadis es propietaria de los supermercados SPAR en la provincia de Tarragona, donde cuenta con más de 1.000 trabajadores y trabajadoras entre almacén, tiendas y oficinas.

El comité exige que la empresa se sienta con voluntad de dialogar y negociar para llegar a acuerdos. Mientras no cambie su actitud el comité continuará convocando concentraciones ante las tiendas y al mismo tiempo interponer las denuncias pertinentes a Inspección de Trabajo por aquellos incumplimientos de la legislación y las irregularidades que está ejerciendo la empresa.