Archivado en Salario, Carrera profesional, Huelga, Condiciones de trabajo, Convocatorias

El 6 de juliol jornada de vaga de 24 hores

CCOO a H&M Customer Services convoca una nova vaga per al 6 de juliol


El comitè d'empresa de H&M Customer Services de CCOO del centre de treball a Barcelona, ??convoca a tota la plantilla a la nova jornada de vaga, aquest cop de 24 hores, davant la negativa de la direcció de l’empresa a compensar la utilització dels idiomes i a millorar les condicions.

- - - - - - - -

CCOO en H&M Customer Services convoca una nueva huelga para el 6 de julio

El comité de empresa de H&M Customer Services de CCOO del centro de trabajo en Barcelona, convoca a toda la plantilla en la nueva jornada de huelga, esta vez de 24 horas, ante la negativa de la dirección de la empresa a compensar la utilización de los idiomas y en mejorar las condiciones.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,

Per CCOO el motiu que porten a aquesta tercera vaga és la d’aconseguir que l’empresa canviï la seva actitud negativa al diàleg i a la negociació. Les reivindicacions són d’increments salarials amb plusos de funció i lloc (idiomes, antiguitat, multicanal). Reclassificació professional, garantir el poder adquisitiu real i compensació de menjar i transport. Reivindicacions de fa anys com és la d’incloure el plus d'idiomes que s'utilitza habitualment en l’activitat d'atenció al client i que suposa cobrar 1.620 euros menys a l’any.

H&M Customer Services de Pau Clarís, 194 a Barcelona, ??compta amb una plantilla de 252 persones el servei d'atenció al client d'Espanya, França, Itàlia, Grècia, Xipre, Portugal, Finlàndia i Noruega.

- - - - - - - -

El 6 de julio jornada de huelga de 24 horas

CCOO en H&M Customer Services convoca una nueva huelga para el 6 de julio

El comité de empresa de H&M Customer Services de CCOO del centro de trabajo en Barcelona, convoca a toda la plantilla en la nueva jornada de huelga, esta vez de 24 horas, ante la negativa de la dirección de la empresa a compensar la utilización de los idiomas y en mejorar las condiciones.

Para CCOO el motivo que llevan a esta tercera huelga es conseguir que la empresa cambie su actitud negativa al diálogo ya la negociación. Las reivindicaciones son de incrementos salariales con pluses de función y lugar (idiomas, antigüedad, multicanal). Reclasificación profesional, garantizar el poder adquisitivo real y compensación de comida y transporte. Reivindicaciones de hace años como es la de incluir el plus de idiomas que se utiliza habitualmente en la actividad de atención al cliente y que supone cobrar 1.620 euros menos al año.

H&M Customer Services de Pau Clarís, 194 en Barcelona, cuenta con una plantilla de 252 personas el servicio de atención al cliente de España, Francia, Italia, Grecia, Chipre, Portugal, Finlandia y Noruega.

CCOO Serveis Catalunya