Archivado en Negociacion Colectiva, Salario, Carrera profesional, Huelga, Condiciones de trabajo, Convocatorias

Suspeses les vagues convocades per al mes de juliol al Consolat Argentí


La representació sindical de CCOO al Consolat Argentí ha deixat en suspens les vagues convocades pel mes de juliol un cop les autoritats de la Cancillería varen convocar una reunió per plantejar iniciar negociacions setmanals durant el mes de juliol a la fi d'arribar a un acord favorable per a les parts involucrades.

- - - - - - - -

Suspendidas las huelgas convocadas para el mes de julio en el Consulado Argentino

La representación sindical de CCOO en el Consulado Argentino ha dejado en suspenso las huelgas convocadas para el mes de julio una vez que las autoridades de la Cancillería convocaron una reunión para plantear iniciar negociaciones semanales durante el mes de julio para llegar a un acuerdo favorable para las partes involucradas.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,

Aquest plantejament de la Cancillería va arribar després de la realització de la primera vaga del passat 21 de juny que va tenir un seguiment de 19 persones de les 24 que formen la plantilla del personal laboral.

En cas de no conseguir un acord favorable, la representació sindical es reserva reprende el calendari de vagues convocades pel mes d'agost.

- - - - - - - - -

Suspendidas las huelgas convocadas para el mes de julio en el Consulado Argentino

La representación sindical de CCOO en el Consulado Argentino ha dejado en suspenso las huelgas convocadas para el mes de julio una vez que las autoridades de la Cancillería convocaron una reunión para plantear iniciar negociaciones semanales durante el mes de julio para llegar a un acuerdo favorable para las partes involucradas.

Este planteamiento de la Cancillería llegó después de la realización de la primera huelga del pasado 21 de junio que tuvo un seguimiento de 19 personas de las 24 que forman la plantilla del personal laboral.

En caso de no conseguir un acuerdo favorable, la representación sindical se reserva reanuda el calendario de huelgas convocadas para el mes de agosto.