Archivado en Acuerdos, Noticias, ERE, Condiciones de trabajo

Acord final en DOUGLAS


El dia 27 d'abril de 2022, els sindicats CCOO i UGT hem procedit a signar l'acord final de l’ERO d’acord amb el mandat de la plantilla. D’aquesta manera acaba el procés de negociació. La signatura s'ha fet d’acord amb la voluntat manifestada i ratificada per una amplíssima majoria de la plantilla en la votació que s’hi va realitzar per a la ratificació del preacord.


En la reunió, abans de la signatura final, hem revisat detingudament el text per a corregir i aclarir la redacció d'alguns punts del preacord.

En aquest, a més de recollir les condicions de l’ERO i les modificacions, s'ha acordat la data definitiva de tancament de les botigues i dels terminis d'acomiadament en magatzem i serveis centrals.

Així mateix, s'ha establit el termini perquè les persones de manera voluntària s'adscriguen a l’ERO, que començarà demà i finalitzarà a les 24h del 2 de maig. Després s'obrirà un termini per a analitzar les possibles vacants i permutes que hi puguen existir.

Recordem alguns dels punts principals de l'acord:

  • Voluntarietat amb permuta.
  • Creació d'una comissió per a garantir-ne la correcta interpretació, a més de treballar en les voluntarietats/permutes i supervisió del nou sistema d'incentius.
  • Indemnització: 32 dies, amb un límit de 21 mensualitats.
  • Desafectació de 12 botigues.
  • Garantia d'aplicar les mateixes condicions (indemnització) per a les botigues que tanquen i que no estiguen afectades en aquest expedient.
  • Abonament en la liquidació i quitança de la paga extra d'estiu d’IF.
  • El sistema d'objectius tindrà tres trams progressius en funció de la facturació de la botiga.
  • Es deslliga el cobrament de la prima anual del SM i cada part serà individualitzada.
  • El sistema de torns en el magatzem serà anual i el treball de cap de setmana principalment serà voluntari.
  • Creació d'una comissió per a garantir-ne la correcta interpretació, i poder treballar en les voluntarietats i permutes