Sanció ferma de 187.515 euros a la plataforma Just Eat per cessió il·legal de persones treballadores després de la denúncia impulsada des de CCOO

El procés de sanció, que avui s’ha fet ferm per a la plataforma de repartiment de menjar a domicili JUST EAT per part de la Generalitat de Catalunya a proposta de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, va tenir la base en l’acció de denúncia que des de CCOO de Catalunya es va realitzar sobre el fet de la cessió il·legal de persones treballadores entre l’empresa principal (Just Eat) i la contractista (Fleet Delivery), i com a part de la campanya que des del sindicat es va realitzar contra les praxis precaritzadores i contra els drets de les persones treballadores que es realitzaven i es realitzen per les plataformes de repartiment a domicili.

- - - - - - - - -

Sanción firme de 187.515 euros a la plataforma Just Eat por cesión ilegal de personas trabajadoras tras denuncia impulsada desde CCOO

El proceso de sanción, que hoy se ha hecho firme para la plataforma de reparto de comida a domicilio JUST EAT por parte de la Generalitat de Catalunya a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tuvo su base en la acción de denuncia que desde CCOO de Catalunya se realizó sobre el hecho de la cesión ilegal de personas trabajadoras entre la empresa principal (Just Eat) y la contratista (Fleet Delivery), y como parte de la campaña que desde el sindicato se realizó contra las praxis precarizadoras y contra los derechos de las personas trabajadoras que se realizaban y realizan por las plataformas de reparto a domicilio.


Si me voy voluntariamente de la empresa, ¿tengo derecho a paro?

 Si decides dejar de manera voluntaria tu puesto de trabajo no tienes derecho a reclamar la prestación por desempleo.


Me han despedido verbalmente, ¿es suficiente?

 ¿Te han despedido de manera verbal de tu puesto de trabajo? Error: el despido ha de comunicarse siempre por escrito.


Que ho sàpiguen Hotusa i Ponte Gadea: Els empleats d´Eurostars Chicago Magnificent Mile es mereixen un contracte just ja!

Tres companys del sindicat Chicago Federation of Labor –UNITE HERE (Angel Castillo, Elliott Mallen i Brendan Bashin-Sullivan) s'han reunit amb els companys de CCOO Serveis de Catalunya (Esteban Sanabria, Francisco Galván) per compartir i solidaritzar-se amb la campanya de denuncia per les pràctiques antisindicals i de retallades de drets laborals que el Grup HOTUSA d'hostaleria està portant a terme a EEUU especialment amb les cambreres de pis. Pràctiques i política laboral del Grup Hotusa que són prou conegudes i hem patit CCOO directamentent aquí a Catalunya.

- - - - - - - - - -

Que se enteren Hotusa y Ponte Gadea: ¡Los empleados de Eurostars Chicago Magnificent Mile se merecen un contrato justo ya!

Tres compañeros del sindicato Chicago Federation of Labor - UNITE HERE (Angel Castillo, Elliott Mallen y Brendan Bashin-Sullivan) se han reunido con los compañeros de CCOO Serveis de Catalunya (Esteban Sanabria, Francisco Galván) para compartir y solidarizarse con la campaña de denuncia por las prácticas antisindicales y de recortes de derechos laborales que el Grupo HOTUSA de hostelería está llevando a cabo en EE.UU. especialmente con las camareras de piso. Prácticas y política laboral del Grupo Hotusa que son conocidas y hemos sufrido CCOO directamente aquí en Catalunya.


Per un conveni d´hostaleria amb millores

El dia 5 de juliol de 2022 va tenir lloc una reunió per a la negociació del Conveni Interprovincial d'Hostaleria de Catalunya.

- - - - - - -

Por un convenio de hostelería con mejoras

El pasado día 5 de julio de 2022 tuvo lugar una reunión para la negociación del Convenio Interprovincial de Hostelería de Catalunya.


SALARIO O CONFLICTO

CCOO exigeix que la recuperació d´activitat i beneficis empresarials a l´hostaleria es tradueixin en increments salarials i de qualitat de l´ocupaci

La conjuntura turística i l'ocupació a l'Hostaleria estan evidenciant un creixement espectacular el 2022 (Gener-Maig), tal com es mostra a l'anàlisi adjunta de les dades de l'EPA i afiliació a la Seguretat Social, de les xifres de viatgers i pernoctacions, i dels índexs de preus i rendibilitat hotelera, superant-se ja per a diversos paràmetres clau les xifres registrades el 2019 abans de la pandèmia.

- - - - - - - - -

CCOO exige que la recuperación de actividad y beneficios empresariales en la Hostelería se traduzcan en incrementos salariales y de calidad del empleo

La coyuntura turística y el empleo en la Hostelería están evidenciando un crecimiento espectacular en 2022 (Enero-Mayo), tal y como se muestra en el análisis adjunto de los datos de la EPA y afiliación a la Seguridad Social, de las cifras de viajeros y pernoctaciones, y de los índices de precios y rentabilidad hotelera, superándose ya para varios parámetros clave las cifras registradas en 2019 antes de la pandemia.


Calendario Laboral 2023

 Días festivos estatales y por comunidad 2023

Simuladores y utilidades

Simuladores y calculadoras, laboral y social

Fotos Servicios CCOO

Canal de Servicios CCOO en Flickr

Vídeos Servicios CCOO

Canal de Youtube de Servicios CCOO

Falacias y mentiras

Falacias, mentiras y verdades sobre los sindicatos

Histórico

Histórico de artículos de Servicios CCOO