Archivado en Comunicados, Empleo

Tot i la recuperació de l´activitat aeroportuària, aquest punt de restauració no ha obert rere la pandemia

CCOO denuncia que una disputa entre AENA i SERHS deixa al carrer 11 persones treballadores de l´aeroport de BCN - El Prat

Les condicions econòmiques de les concessions de restauració i venda de l’aeroport de Barcelona - El Prat han estat un element de conflicte durant la pandèmia. Va arribar fins i tot al Congrés amb la aprovació d’una iniciativa que instava a AENA a cercar acords equilibrats que permetessin a les empreses amortir les pèrdues, fins que els aeroports recuperessin la normalitat.

- - - - -

CCOO denuncia que una disputa entre AENA y SERHS deja en la calle a 11 personas trabajadoras del aeropuerto de BCN - El Prat

Las condiciones económicas de las concesiones de restauración y venta del aeropuerto de Barcelona – El Prat han sido un elemento de conflicto durante la pandemia. Llegó incluso al Congreso con la aprobación de una iniciativa que instaba a AENA a buscar acuerdos equilibrados que permitieran a las empresas amortiguar las pérdidas, hasta que los aeropuertos recuperaran la normalidad.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

Cal recordar que aquests punts de restauració es liciten de manera pública mitjançant un plec de condicions que estableixen (a part de les qüestions tècniques) dos condicions econòmiques: una aportació fixa durant la vigència de la concessió i una variable en funció de la facturació de caixa. La aportació fixa ha estat l’element de disputa durant la pandèmia.

La concessió del Bar del Taxi no ha arribat a obrir després de la pandèmia de la COVID- 19. Això ha provocat que les persones que hi treballaven hagin encadenat ERTOS fins arribar a esgotar les seves presentacions. A la vegada, la degradació del punt de venda fa necessària una inversió per tornar ho a posar en funcionament.

La disputa per veure qui ha de pagar la reparació ha arribat al punt que l’empresa (SERHS) ha decidit acomiadar 11 persones i retornar la concessió del punt de venda a AENA, entitat responsables de la gestió de la ciutat aeroportuària.

Des de CCOO volem recordar que el 51% d’AENA és públic, i que no pot encarar aquests conflictes pensat exclusivament en el benefici econòmic, sinó que ha de prevaldre l’interès social. I no hi ha major interès social que el manteniment dels llocs de treball a un aeroport que aquest estiu ha estat funcionant gairebé al 100% d’activitat.

CCOO reclama la rectificació d‘AENA i la ràpida obertura i posada en funcionament del punt de venda per garantir la continuïtat dels llocs de treball i del seu servei a viatgers i viatgeres.

A pesar de la recuperación de la actividad aeroportuaria, este punto de restauración no ha abierto detrás de la pandemia

- - - -

CCOO denuncia que una disputa entre AENA y SERHS deja en la calle a 11 personas trabajadoras del aeropuerto de BCN - El Prat

 

Las condiciones económicas de las concesiones de restauración y venta del aeropuerto de Barcelona – El Prat han sido un elemento de conflicto durante la pandemia. Llegó incluso al Congreso con la aprobación de una iniciativa que instaba a AENA a buscar acuerdos equilibrados que permitieran a las empresas amortiguar las pérdidas, hasta que los aeropuertos recuperaran la normalidad.

Cabe recordar que estos puntos de restauración se licitan de manera pública mediante un pliego de condiciones que establecen (aparte de las cuestiones técnicas) dos condiciones económicas: una aportación fija durante la vigencia de la concesión y una variable en función de la facturación de caja . La aportación fija ha sido el elemento de disputa durante la pandemia.

La concesión del Bar del Taxi no ha llegado a abrir después de la pandemia de la COVID-19. Esto ha provocado que las personas que trabajaban en ella hayan encadenado ERTOS hasta llegar a agotar sus presentaciones. A su vez, la degradación del punto de venta hace necesaria una inversión para volver a ponerlo en funcionamiento.

La disputa por ver quién debe pagar la reparación ha llegado al punto de que la empresa (SERHS) ha decidido despedir a 11 personas y devolver la concesión del punto de venta a AENA, entidad responsables de la gestión de la ciudad aeroportuaria.

Desde CCOO queremos recordar que el 51% de AENA es público, y que no puede encarar estos conflictos pensado exclusivamente en el beneficio económico, sino que debe primar el interés social. Y no existe mayor interés social que el mantenimiento de los puestos de trabajo en un aeropuerto que este verano ha estado funcionando casi al 100% de actividad.

CCOO reclama la rectificación de AENA y la rápida apertura y puesta en funcionamiento del punto de venta para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y de su servicio a viajeros y viajeras.

CCOO Serveis