Archivado en Comunicados, Nota de prensa, Empleo, Reforma Laboral

Sanció ferma de 187.515 euros a la plataforma Just Eat per cessió il·legal de persones treballadores després de la denúncia impulsada des de CCOO


El procés de sanció, que avui s’ha fet ferm per a la plataforma de repartiment de menjar a domicili JUST EAT per part de la Generalitat de Catalunya a proposta de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, va tenir la base en l’acció de denúncia que des de CCOO de Catalunya es va realitzar sobre el fet de la cessió il·legal de persones treballadores entre l’empresa principal (Just Eat) i la contractista (Fleet Delivery), i com a part de la campanya que des del sindicat es va realitzar contra les praxis precaritzadores i contra els drets de les persones treballadores que es realitzaven i es realitzen per les plataformes de repartiment a domicili.

- - - - - - - - -

Sanción firme de 187.515 euros a la plataforma Just Eat por cesión ilegal de personas trabajadoras tras denuncia impulsada desde CCOO

El proceso de sanción, que hoy se ha hecho firme para la plataforma de reparto de comida a domicilio JUST EAT por parte de la Generalitat de Catalunya a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tuvo su base en la acción de denuncia que desde CCOO de Catalunya se realizó sobre el hecho de la cesión ilegal de personas trabajadoras entre la empresa principal (Just Eat) y la contratista (Fleet Delivery), y como parte de la campaña que desde el sindicato se realizó contra las praxis precarizadoras y contra los derechos de las personas trabajadoras que se realizaban y realizan por las plataformas de reparto a domicilio.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

En els mesos posteriors a la denúncia, i en coordinació amb CCOO i UGT, JUST EAT va iniciar un procés de negociació d’un marc laboral propi per aplicar progressivament la contractació directa de personal a nivell estatal, que va culminar en la signatura del mateix mes de desembre de 2021.

Aquest acord laboral permet la superació definitiva d’aquests escenaris de subcontractació tan discutibles i que han estat objecte de sanció per la Inspecció a mesura que els contractes mercantils amb les plataformes finalitzen la vigència, i en la mesura que el procés finalitzi, hauria de marcar un nou estàndard en la normalització de l’activitat de repartiment de menjar a domicili i permetin eradicar la imatge de precarietat i explotació laboral que s’hi associa.

- - - - - - - -

Sanción firme de 187.515 euros a la plataforma Just Eat por cesión ilegal de personas trabajadoras tras denuncia impulsada desde CCOO

El proceso de sanción, que hoy se ha hecho firme para la plataforma de reparto de comida a domicilio JUST EAT por parte de la Generalitat de Catalunya a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tuvo su base en la acción de denuncia que desde CCOO de Catalunya se realizó sobre el hecho de la cesión ilegal de personas trabajadoras entre la empresa principal (Just Eat) y la contratista (Fleet Delivery), y como parte de la campaña que desde el sindicato se realizó contra las praxis precarizadoras y contra los derechos de las personas trabajadoras que se realizaban y realizan por las plataformas de reparto a domicilio.

En los meses posteriores a la denuncia, y en coordinación con CCOO y UGT, JUST EAT inició un proceso de negociación de un marco laboral propio para aplicar progresivamente la contratación directa de personal a nivel estatal, que culminó en la firma del mismo en el mes de Diciembre de 2021.

Ese acuerdo laboral está permitiendo la superación definitiva de esos escenarios de subcontratación tan discutibles y que han sido objeto de sanción por la Inspección a medida que los contratos mercantiles con las plataformas finalizan su vigencia, y en la medida que el proceso finalice, debería de marcar un nuevo estándar en la normalización de la actividad de reparto de comida a domicilio y permitan erradicar la imagen de precariedad y explotación laboral que se asocia a las mismas.

CCOO Serveis Catalunya