Archivado en Campañas, Mujeres e Igualdad

#25NCCOO

CCOO per l'erradicació de la violència masclista i contra l'assetjament sexual en el treball


Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència Contra les Dones, Comissions Obreres manifesta el seu compromís ferm a continuar lluitant contra totes les formes de violències masclistes i la discriminació cap a les dones que està en la base d'aquestes.


Com a organització sociopolítica, CCOO treballa per posar fi a la discriminació —base de la dominació i la violència contra les dones— en tots els àmbits, però com a organització sindical a més li correspon previndre, formar, conscienciar i tractar laboralment l'assetjament sexual i el ciberassetjament en els centres de treball.

És una responsabilitat sindical aconseguir la seguretat de les dones en els llocs de treball. Ningú hauria d'anar a treballar amb por! No obstant això, un 18,3 % de les dones diuen haver patit assetjament sexual en el treball i el ciberassetjament és un delicte que ha augmentat en aquests temps de pandèmia. L'Organització Internacional del Treball en el seu Conveni 190 esmenta com l'assetjament sexual afecta desproporcionadament les dones i l’entén com una altra de les cares de la violència de gènere.

Les arrels de l'assetjament sexual estan en la desvaloració de les dones i del treball femení i en el sexisme cultural que impregna els entorns laborals. Quan parlem d'assetjament sexual ens referim a una més de les formes en les quals s'expressa la violència de gènere, ja que, encara que poden patir-ho persones d’ambdós sexes, les dades revelen que són les dones les més afectades i dins d’aquestes aquelles que estan sumides en la precarietat laboral.

Una realitat ben coneguda pels delegats i sobretot per les delegades sindicals que acompanyen i protegeixen les dones que ho pateixen i denuncien als assetjadors.

En aquest sentit, CCOO manifesta reafirmar el seu compromís amb:

- La visibilització del delicte i la sensibilització sobre aquest problema.

- La prevenció de l'assetjament sexual, siga en forma de xantatge o d'assetjament ambiental, de comportaments de fustigació física, d'actituds verbals i no verbals.

- L'acompanyament a les víctimes i la col·laboració en la denúncia.

- Arbitrar procediments específics per a realitzar les denúncies o reclamacions dels qui ho patisquen.

- L'elaboració i la negociació de protocols de prevenció i tractament contra l'assetjament sexual i per raó de sexe.

- La creació d'ambients saludables i respectuosos de treball.

- L'assessorament en aquesta matèria, creant el millor escut preventiu i de seguretat que hi ha en els centres de treball que són les seccions sindicals i comités d'empresa mitjançant les nostres delegades i delegats sindicals.

Per a això, continuarem demanant a les empreses i administracions que:

- Complisquen la Llei 3/2007 d'igualtat efectiva de dones i homes quant a l'obligació d'elaborar protocols en totes les empreses.

- Contracten i/o formen el personal en matèria d'igualtat i implanten els protocols de prevenció i tractament contra l'assetjament i els plans d'igualtat.

- Negocien mesures de formació en matèria d'igualtat i contra la violència sexual i en concret l'assetjament sexual i per raó de sexe en els plans d'igualtat i de formació.

- S'impliquen en la denúncia de les situacions i conductes d'assetjament sexual i col·laboren activament en l'esclariment dels fets protegint i acompanyant les dones que denuncien.

- Sancionen aquelles conductes constitutives d'assetjament.

- Creguen a les dones.

Davant d'aquesta conducta laboral delictiva, les dones i els homes de CCOO aquest 25N ens sumem als actes i manifestacions convocats pel Moviment Feminista en cadascun dels territoris i a més en els centres de treball cridem: L'assetjament sexual també és violència masclista!