Archivado en Acuerdos, Negociacion Colectiva, Salario, Comunicados convenio

CCOO ACONSEGUEIX OBRIR EL CONVENI D´ASSEGURANCES I PACTAR INCREMENTS FIXOS DEL 3,5 % (2023) I 3,25 % (2024)


Amb efectes 1/1/2024 i 1/1/2025, per sobre de l’1,8 % previst cada any

- - - - - -

Con efectos 1/1/2024 y 1/1/2025, por encima del 1,8% previsto en cada año

CCOO CONSIGUE ABRIR EL CONVENIO DE SEGUROS Y PACTAR INCREMENTOS FIJOS DEL 3,5% (2023) Y 3,25% (2024)


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,

El 24 de juliol, a la Mesa negociadora del Conveni d'Assegurances i Mútues convocada com a conclusió de l'Observatori (tal com explicàvem a l'anterior comunicat, que es pot veure aquí: https://www.ccoo-servicios.es/html/58716.html) CCOO hem aconseguit l'objectiu que ens havíem marcat a l'any 2/2024, per pactar increments addicionals consolidats en taules, que compensin parcialment la desviació de l'IPC.

L'acord assolit és una actualització fixa de la taula salarial del 3,5 % per al 2023 i del 3,25 % per al 2024, que funcionaria de la manera següent:

2023

Increment inicial des d’1/1/2023: Increment previst segons PIB i IPC:

Increment fixe taula salarial 2023:

0,8 % (ja aplicat)

1,8 % (aplicable 1T 2024, efectes des d’1/1/23)

3,5 % (des d’1/1/24, augment s/1,8 % no retroactiu)

2024

Increment inicial des d’1/1/2024: Increment previst segons PIB e IPC:

Increment fixe taula salarial 2023:

0,8 % (sobre taula 2023 actualitzada al 3,5 %)

1,8 % (aplicable 1T 2025, efectes des d’1/1/24)

3,25 % (des d’1/1/25, augment s/1,8 % no retroactiu)

Des de CCOO valorem positivament l'acord assolit, que suposa increments consolidats en taules, i permet abordar la futura negociació del conveni sobre una base superior.

Taules salarials 2023-2024 amb aquests increments fixos.

Recordem que l'aplicació de les taules superiors es faria només amb efectes 1/1/2024 i 1/1/2025, amb caràcter retroactiu per al 2023 i 2024 respectivament només a la part ja prevista al Conveni col·lectiu actual.

Con efectos 1/1/2024 y 1/1/2025, por encima del 1,8% previsto en cada año

CCOO CONSIGUE ABRIR EL CONVENIO DE SEGUROS Y PACTAR INCREMENTOS FIJOS DEL 3,5% (2023) Y 3,25% (2024)

El 24 de Julio, en la Mesa negociadora del Convenio de Seguros y Mutuas convocada como conclusión del Observatorio (tal como explicábamos en el anterior comunicado, que puede verse aquí: https://www.ccoo-servicios.es/html/58716.html) CCOO hemos conseguido el objetivo que nos habíamos marcado a inicios de año: abrir el convenio sectorial, a pesar de estar cerrado hasta el 31/12/2024, para pactar incrementos adicionales consolidados en tablas, que compensen parcialmente la desviación del IPC.

 

El acuerdo alcanzado es una actualización fija de la tabla salarial del 3,5% para 2023 y del 3,25% para 2024, que funcionaría de la siguiente forma:

2023

Incremento inicial desde 1/1/2023: Incremento previsto según PIB e IPC:

Incremento fijo tabla salarial 2023:

0,8% (ya aplicado)

1,8% (aplicable 1T 2024, efectos desde 1/1/23)

3,5% (desde 1/1/24, aumento s/1,8% no retroactivo)

2024

Incremento inicial desde 1/1/2024: Incremento previsto según PIB e IPC:

Incremento fijo tabla salarial 2023:

0,8% (sobre tabla 2023 actualizada al 3,5%) 1,8% (aplicable 1T 2025, efectos desde 1/1/24)

3,25% (desde 1/1/25, aumento s/1,8% no retroactivo)

Desde CCOO valoramos positivamente el acuerdo alcanzado, que supone incrementos consolidados en tablas, permitiendo abordar la futura negociación del convenio sobre una base superior.

Tablas salariales 2023-2024 con estos incrementos fijos.

Recordamos que la aplicación de las tablas superiores se haría solo con efectos 1/1/2024 y 1/1/2025, con carácter retroactivo para 2023 y 2024 respectivamente solo en la parte ya prevista en el Convenio colectivo actual.