Archivado en Noticias, Salud Laboral

Posar la prevenció en el centre de la recuperació i fer de la salut laboral un dret fonamental

Cada 28 d'abril Comissions Obreres commemora el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball. Enguany, després de dos anys de pandèmia, els sindicats consideren una evidència contrastada que la salut pública i la salut laboral han d'anar de la mà i que “cal situar la prevenció de riscos laborals en el centre de la recuperació, i les persones en el centre de totes les polítiques”.


Este artículo se publicó originalmente en PAIS VALENCIANO (Servicios CCOO País Valencià) ,


pdf print pmail

Els principals reptes pendents en la construcció d’una salut laboral robusta continuen sent l’increment de la sinistralitat, el manteniment de l’infraregistre de l’accidentalitat i la resistència al reconeixement de les malalties professionals. No obstant això, cal reconéixer els avanços per a erradicar la precarietat laboral, afavorits per la reforma laboral, i que “seran un vector de millora dels indicadors de salut i seguretat en el treball”. 

En l’àmbit autonòmic, les línies sindicalment prioritàries dins de la nova l’Estratègia valenciana de seguretat i salut en el treball 2022-2027 són: que s'enfortisquen els organismes amb competències en matèria de seguretat i salut en el treball; que es garantisquen els entorns laborals segurs i lliures de riscos; que s'incorpore la perspectiva de gènere en la prevenció i s'aborden els riscos derivats de les noves formes d'organització del treball (digitalització, intel·ligència artificial, teletreball, treball en plataformes); i especialment que es revertisquen les normes que han permés el model actual de gestió preventiva externalitzat per a millorar la seua qualitat.

Comissions Obreres ha defensat sempre que la salut és un dret fonamental i ha de ser-ho també en el treball. Garantir les condicions de seguretat i salut en els centres de treball ha sigut una de les claus per a contindre i controlar la transmissió de virus en el conjunt de la societat.

Des de l'inici de la pandèmia al PV s'han declarat quasi 1.4 M de contagis i 10.000 morts que demostren la dimensió del problema, i continuen pendents de resoldre uns altres problemes com, la covid-19 persistent, la falta d'inclusió d'aquesta patologia en el llistat de malalties professionals i els problemes de salut mental que se’n deriven.

De manera reiterada, els sindicats denuncien com la precarietat i la deterioració de les condicions de treball afecten la salut de les persones treballadores, així com l’infraregistre d'accidents i de malalties professionals, principalment en les patologies derivades de factors de risc psicosocials i ergonòmics, que habitualment són qualificades com a contingències comunes i assumides pel sistema públic de salut. “El que no es declara, no existeix i per tant no es prevé”, lamenten.

En l’àmbit autonòmic, els accidents de treball amb baixa han patit un increment del 12 % i un 6,8 % els mortals, respecte l’any 2020. Si bé la incidència de sinistralitat és lleugerament inferior a l'etapa prepandèmica, no hem aconseguit revertir la tendència creixent de l'última dècada. Any rere any continuen produint-se morts per causes fàcilment evitables i que es poden previndre, com les caigudes en altura, colps o atrapaments.

En relació a les malalties professionals en aquest últim any, 4.205 baixes van ser comunicades, fet que representa un increment del 8 % respecte l’any 2020. Al PV, el sistema SISVEL produeix que es reconeguen un major nombre de baixes comunicades de malalties professionals respecte a altres autonomies, i encara així la comunicació i el reconeixement de la malaltia professional causada per agents químics i cancerígens és pràcticament inexistent.

Els sindicats valoren els importants canvis legislatius realitzats durant aquesta legislatura, especialment la reforma laboral “que ha suposat un gir significatiu en les polítiques sociolaborals”. No obstant això, encara que s'hagen fet passos importants per a erradicar la precarietat laboral, instem a prioritzar la prevenció de riscos laborals mitjançant polítiques decidides.

“Cal continuar posant el focus en la matèria preventiva i en les condicions de seguretat i salut en els centres de treball, tant en la Mesa de Diàleg Social com en l’avanç en els treballs de la nova Estratègia valenciana de seguretat i salut en el treball 2022-2027” conclouen.


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es