Archivado en Negociacion Colectiva, Salario, Comunicados convenio

Conveni establiments financers: Ni pasto, ni agua para los camellos


Abans de la reunió d'ahir, 14 de març, s'han compartit diverses plataformes reivindicatives a la taula negociadora del Conveni Col·lectiu d'Establiments Financers de Crèdit.

- - - - -

Antes de la reunión de ayer, 14 de marzo, se han compartido varias plataformas reivindicativas en la mesa negociadora del Convenio Colectivo de Establecimientos Financieros de Crédito.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

Com ja expliquem a la comunicació anterior, les parts vam convenir a la passada reunió la intenció de negociar un conveni curt per al 2023 amb l'objectiu que les plantilles del sector vegin reflectit com més aviat millor un increment salarial que compensi la pèrdua de poder adquisitiu d'aquest any.

La nostra experiència, com a membres de la comissió negociadora, ens indica que un plantejament de negociació més enllà d'una pujada salarial i algun ajustament mínim com el de l'article 31 (lactància) ens portaria a una negociació que ens allunya d'un acord per a aquest any.

Ens emplacem a una propera reunió en dues setmanes de manera que puguem decidir si estem en disposició d'una firma ràpida amb un increment substancial o si, per contra, caldrà una negociació més llarga on es revisi l'articulat del text complet

Propera reunió 28 de març

Seguirem informant

 

Antes de la reunión de ayer, 14 de marzo, se han compartido varias plataformas reivindicativas en la mesa negociadora del Convenio Colectivo de Establecimientos Financieros de Crédito.

Como ya explicamos en la comunicación anterior, las partes convenimos en la pasada reunión la intención de negociar un convenio corto para 2023 con el objetivo de que las plantillas del sector vean reflejado cuanto antes un incremento salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo de este año.

Nuestra experiencia, como miembros de la comisión negociadora nos indica que un planteamiento de negociación más allá de una subida salarial y algún ajuste mínimo como el del artículo 31 (lactancia) nos llevaría a una negociación que nos aleja de un acuerdo para este año.

Nos emplazamos a una próxima reunión en dos semanas de manera que podamos decidir si estamos en disposición de una firma rápida con un incremento sustancial o si, por contra, será necesaria una negociación más larga donde se revise el articulado del texto al completo

Próxima reunión 28 de marzo

Seguiremos informando


"Podríem fer una carta als Reis Mags però amb un IPC interanual situat al febrer en un 6%, les plantilles no necessiten populismes ni demagògia sinó que no se'n ressentin les butxaques"

>> Comunicat de la 3a reunió de la negociació del Conveni Establiments Financers (PDF cat i cast)