CCOO denuncia a falta de pagamento de nóminas en Abante BPO

Centro Chamadas Abante

CC.OO denuncia a falta de pagamento da nómina extraordinaria de decembro na empresa ABANTE BPO LUGO tras o cambio de propietarios anunciado en decembro.

Desde o pasado 13 de decembro de 2021, despois de que o Comité de Empresa se reunise coa nova dirección, non se tiveron máis noticias por parte de ABANTE BPO LUGO. A Sección Sindical de CCOO tentou en numerosas ocasións pórse en contacto coa empresa para obter máis información sobre a súa situación real, non obtendo ningunha resposta.

Ante o incumprimento do abono da paga extra e a falta de noticias, a Sección Sindical de CCOO procedeu a pór unha denuncia ante Inspección de traballo reclamando que se obrigue á empresa a facer fronte ás súas obrigas de pago. CCOO considera que a falta de pagamento da paga extra de decembro supón un grave prexuízo para o persoal nunhas datas tan sinaladas como o nadal e nun sector onde se cobra a xornada completa apenas 1000 euros mensuais.

A Federación de Servizos de CCOO en Galicia ve con preocupación a situación que atravesa ABANTE BPO, empresa do sector de Contact Center que chegou a dar traballo na provincia de Lugo a máis de 450 persoas e que a día de hoxe conta con escasas 100 persoas empregadas.


Publicat en el BOE el CONVENI DE LES EMPRESES MINORISTES DE DROGUERIES I PERFUMERIES

Publicado eb el BOE el CONVENIO DE LAS EMPRESAS MINORISTAS DE DROGUERÍAS Y PERFUMERÍAS


Conveni Col·lectiu Grans Magatzems INCREMENT SALARIAL 2022

Convenio Colectivo Grandes Alamacenes INCREMENTO SALARIAL 2022


Incremento salarial 2022 para el Convenio Colectivo de Grandes Almacenes

grandes almacenes

El día 11 de enero 2022, la comisión mixta del convenio colectivo de grandes almacenes ha aprobado la subida para el año 2022 de un 1%, según lo dispuesto en el convenio.


Assemblea informativa Conveni Just-Eat 28/12/21

28/12/21 A la seu de CCOO de Catalunya Assemblea informativa del 1r conveni, pioner a Europa, que regula les condicions laborals per a les treballadores i treballadors de la plataforma JustEat de menjar a domicili.

#PrecarityWordlWar #DeliveryFood #LeyRider

28/12/21 En la sede de CCOO de Catalunya asamblea informativa del 1er convenio, pionero en Europa, que regula las condiciones laborales para las trabajadoras y trabajadores de la plataforma JustEat de comida a domicilio.


COMUNICADO

Información sobre abono de fondos adicionales 2019-2020

chapa entrada paradores

Probablemente, con la nómina del mes de diciembre de 2021, se abonen a los niveles IV y V del Convenio, las cantidades acordadas en las reuniones mantenidas para la aplicación de los citados fondos adicionales, de acuerdo con el Apartado 2 del Artículo 3 del RDL 2/2020.


Salud Laboral

Dudas y preguntas sobre Salud Laboral. Trabaja de manera segura.

Transparencia CCOO

Portal Transparencia Servicios CCOO: Cuentas, documentación, decisiones

Calendario Laboral Calendario Laboral 2015
Guía derechos de trabajadores y trabajadoras Guía de los derechos de trabajadores y trabajadoras en la empresa. Tambien puedes consultar los Efectos de la Reforma Laboral sobre los derechos de los trabajador
Consulta sobre pensiones
Consultas sobre pensiones