Archivado en Comunicados, Salud Laboral, Enxenerías Inspección Técnica, Accion sindical

CCOO Servizos proponlle á Xunta medidas pola sinistralidade no saneamento gandeiro


prevención riscos Tragsatec

Unha representación da Federación de Servizos de CCOO, xunto con persoal de Tragsatec, reuniuse o pasado venres co director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Silvestre José Balseiro. Por parte do sindicato participaron a secretaria xeral de CCOO-Servizos, Lucía Trenor, a delegada de prevención de CCOO en Tragsatec na Coruña, Belén Vázquez, a delegada de CCOO e presidenta do comité da empresa en Lugo, Carmen Seoane, e o asesor en saúde laboral de CCOO-Servizos, Héctor Ortega. Ler máis


O obxectivo da reunión foi transmitir a inquedanza e máxima preocupación do sindicato, tanto pola elevada incidencia como polos graves accidentes ocorridos nos últimos tempos no saneamento do gando vacún, preocupación compartida por ambas as partes.

Na análise das posibles causas, a representación de CCOO achegou propostas que, na opinión do sindicato, mellorarían a seguridade dos traballadores e traballadoras en Tragsatec.

— Lexislativas. Reformas que regulen e definan as condicións que deben cumprir as explotacións de gando vacún, tal e como existen para o resto de especies. Nomeadamente, promover a modificación da normativa estatal de ordenación zootécnica, sanitaria e de benestar animal do gando vacún.

— Preventivas. Seguimento das incidencias e deficiencias detectadas nas explotacións e aumento da acción inspectora da Administración. Revisar ou crear protocolos de actuación e impartir formación específica en seguridade e saúde no sector. Tamén, apoiarse no grupo de traballo do ISSGA sobre sinistralidade, do que forma parte o Gabinete de Saúde Laboral de CCOO.

— Económicas. Difusión das axudas existentes e fomento da renovación ou instalación de novas infraestruturas que teñan como principal cometido a seguridade e a saúde, como son as mangas e as ancoraxes, entre outras.

Desde a Dirección Xeral manifestaron a súa disposición a estudar as propostas presentadas por CCOO, sinalando que varias delas están en desenvolvemento e estudo e outras xa acordadas coa dirección da empresa. Por último, manifestaron a disposición a manter abertas canles de comunicación para afondar nas cuestións expostas, que poderán ser tratadas en novas reunións.

Coa intención de que as medidas sexan efectivas canto antes, CCOO-Servizos porá todos os medios para avanzar nas materias propostas. Neste senso, o pasado luns, día 12, volveuse reunir o grupo de traballo do ISSGA, no cal CCOO insistiu nas súas propostas, cuxa posta en marcha ha contar coa base técnica máis rigorosa posible.