Archivado en Legal, Comunicado breve, Empleo, ERE, Hostalaría, Comercio Galicia, Accion sindical

SE TRABALLAS EN HOSTALARÍA OU COMERCIO... Sobre o peche de centros de traballo e como afectará aos cadros de persoal


erte coronavirus

Ante o peche de determinados centros de traballo, desde a Federación de Servizos de CCOO de Galicia queremos contestar a aquelas preguntas que poden facerse as persoas que forman parte do persoal do sector: Ler máis


Que vai pasar cos traballadores/as?

As empresas afectadas veranse na obrigación de solicitar un ERTE de carácter urxente por causa de forza maior ante o peche obrigado dos centros.

 

Que é un ERTE?

É un Expediente de Regulación de Emprego Temporal, é dicir, unha suspensión temporal dos contratos.

 

Como nos afecta o ERTE?

O traballador/a pasa a cobrar a prestación por desemprego os días de duración do expediente.

Salvo que o Goberno lexisle doutra forma, dadas as circunstancias excepcionais da situación, até o momento a percepción será do 70% da base reguladora, existindo melloras destas contías en caso de ter fillos menores a cargo.

 

Ten o traballador/a que facer algún trámite?

Salvo que haxa modificación neste aspecto, polo momento SI. Débese solicitar cita, de forma online ou telemática, no SEPE (Servizo Público de Emprego Estatal) para tramitar a presentación.

As oficinas de emprego estableceron un protocolo de contención do virus, polo que non van atender presencialmente a ninguén. Farase toda xestión de forma telemática e/ou telefónica. Por iso, NON se terán en conta os prazos establecidos para solicitar as prestacións para que non se prexudique ningún dereito.

 

Teñen que comunicar algo as empresas aos traballadores/as?

Si, deben comunicar a todos os seus traballadores/as por escrito a orde de non asistir ao seu posto de traballo e informar o trámite do ERTE por causa de forza maior.

Unha vez aceptado o ERTE deben emitir unha nova comunicación que sirva para o trámite individual da prestación por desemprego.

Que documentación necesito para solicitar a prestación?

- Comunicación da empresa onde se indique a afectación do traballador/a por o expediente

- Demanda de emprego (debe tramitarse previamente no INEM)

- Libro de familia

- DNI

- N° de conta onde quere que lle ingresen a presentación

 

Afecta o ERTE ás miñas condicións laborais?

Ao finalizar o ERTE, os traballadores/as incorporaranse ao seu traballo nas mesmas condicións salariais, de xornada, antigüidade, etc., que tivesen antes de iniciarse o mesmo.

En caso de despedimento posterior, o período de ERTE computaría a efectos de indemnización.

Para calquera outra dúbida, consulta ou pregunta, se hai representantes de CCOO na túa empresa, diríxeche a estas persoas. Se non é así, podedes contactar co voso sindicato no seguinte correo:

comunicaciongalicia@servicios.ccoo.es

Se pertences a unha empresa que pola súa actividade vai permanecer aberta e tes calquera dúbida, contacta tamén na dirección de correo anterior. Pedímosvos comprensión se tardamos un pouco en contestar as vosas dúbidas, estamos ante unha situación moi especial. Grazas.