Archivado en Nota de prensa, Condiciones de trabajo, Seguros e Mutuas

CCOO en defensa do persoal das Mutuas


Mutuas

A Federación de Servicios de CCOO rexeita a nova campaña posta en marcha contra o persoal das Mutuas por parte da Federación de Industria da nosa organización pois, unha vez máis contén unha importante dose de demagoxia e carece do necesario aval de análise de datos obxectivos. Ler Máis


O formato elixido, usando mensaxes do tipo “campaña contra os abusos das mutuas” ou ”loita sindical en defensa do dereito a enfermar” supoñen, de facto, un ataque á profesionalidade das persoas que traballan nestas Entidades Colaboradoras, que desde a Federación de Servicios non estamos dispostos a admitir, pois ademais obvian as responsabilidades que teñen as propias empresas asociadas a ditas Mutuas

Entendemos e compartimos o rexeitamento que provoca que estas entidades, creadas como asociacións privadas de empresarios para asumir mancomunadamente as consecuencias das continxencias profesionais, asuman funcións propias da xestión da Seguridade Social distintas das inicialmente asignadas, sen que se produza á vez unha evolución do seu modelo de xestión cara a unha participación real e efectiva dos representantes sindicais; e somos os primeiros en denunciar as malas praxes nas que se pode incorrer cando están acreditadas.

Consideramos que CCOO ten outras ferramentas para promover a corrección daquelas anomalías que poidan producirse na xestión que as Mutuas realizan das prestacións públicas como, por exemplo, promovendo a participación dos axentes sociais na Oficina Virtual de Reclamacións, a creación dun observatorio no seo do INSS que analice os datos sobre revisións e/ou propostas de alta médica, determinacións de continxencia, etc., ou a través do labor informativo e pedagóxico dirixida ao persoal, para que se recollan de forma documentada as incidencias que poidan producirse.

Así mesmo, as Mutuas teñen distintos órganos nos que existe participación institucional dos sindicatos e dos representantes laborais do persoal. E debe de ser tamén a través de devanditas canles nas que expoñamos todo tipo de procedementos de control e de erradicación das anomalías que detectemos, pois de non facelo seremos corresponsables de ditas malas prácticas.

Con este tipo de campañas, que demostraron a súa ineficacia máis aló de obter un titular de prensa, corremos o risco de demonizar a un conxunto de traballadores e traballadoras cuxo desempeño profesional  e condicións de traballo non están exentas de presións e limitacións no exercicio dos seus dereitos laborais, posto que, efectivamente, necesitan dunha especial protección deontolóxica fronte á perspectiva produtivista e financeira que impoñen as empresas para rebaixar de maneira irregular o absentismo.