Archivado en Comunicado breve, Condiciones de trabajo, Comercio, Comercio Galicia, Accion sindical

Delegados e delegadas sindicais de CCOO do sector de Grandes Almacéns de Galicia unen forzas para mellorar as condicións de traballo


delegadas grandes almacéns

Nunha reunión celebrada hoxe en Santiago, delegados sindicais do sector de grandes almacéns de Galicia uníronse para poñer en común e abordar os problemas laborais que afectan aos traballadores do sector. O encontro foi testemuña do compromiso colectivo de mellorar as condicións laborais e promover un ambiente de traballo saudable e xusto.

Diálogo Constructivo para Identificar Problemas Comúns
Os delegados sindicais presentes na reunión identificaron varios problemas laborais comúns que afectan aos traballadores dos grandes almacéns en Galicia. Entre os temas destacados atopábanse as prolongadas xornadas laborais, a necesidade de mellorar as medidas de seguridade e saúde, así como a importancia de establecer salarios xustos e condicións laborais equitativas.

Propostas e Estratexias para Mellorar as Condicións Laborais
Tras un diálogo aberto e construtivo, propuxéronse diversas estratexias para abordar e mellorar as condicións laborais no sector. Algúns dos puntos principais inclúen:

1. Redución da Parcialidade na contratación: Propuxemos establecer un límite razoábel de horas mínimo de traballo diarias e semanais para garantir a estabilidade e o benestar físico e mental dos traballadores.

2. Revisión Salarial: Demandamos unha revisión dos salarios que recoñezan a profesionalidade das persoas traballadoras no sector e que se traduza nun incremento sustancial sobre o Salario Mínimo Interprofesional.

3. Melloras na Seguridade e Saúde: Solicitamos a implementación de medidas adicionais de seguridade e saúde nos centros de traballo para asegurar un ambiente laboral seguro e saudable.

4. Formación e Desenvolvemento Profesional: Abogamos pola promoción de programas de formación e desenvolvemento profesional para as persoas traballadoras, co obxectivo de mellorar as súas habilidades e aumentar as oportunidades de progreso na carreira.

Compromiso Colectivo para o Benestar Laboral
Ao final da reunión, os e as delegadas sindicais expresaron o seu compromiso colectivo de traballar xuntos para implementar as propostas acordadas e traballar para que as condicións laborais nos grandes almacéns de Galicia melloren de maneira significativa. Ademais, acordaron manter unha comunicación aberta e constante coa dirección das empresas para garantir o éxito destas iniciativas.

Esta reunión representa un paso significativo cara a construción dun ambiente laboral máis xusto e sostible para os traballadores do sector de grandes almacéns en Galicia.