Archivado en Negociacion Colectiva, Empleo, Reforma Laboral, ERE, Comunicados convenio

CCOO signa el conveni de comerç de materials de la construcció de Barcelona

A la reunió del dimecres 19 de maig de 2021 hem signat el conveni de comerç de materials de la construcció de Barcelona i província per als propers dos anys (2021 i 2022).

- - - -

CCOO firma el convenio de comercio de materiales de la construcción de Barcelona

En la reunión del miércoles 19 de mayo de 2021 hemos firmado el convenio de comercio de materiales de la construcción de Barcelona y provincia para los próximos dos años (2021 y 2022).


pdf print pmail

Les principals novetats del nou conveni són les següents:

 • Retribucions: un 1,5 % d'increment per a cada un dels anys.
 • S'estableix un descans de 10 minuts retribuïts (considerat temps de treball efectiu) per a les jornades inferiors a 5 hores.
 • Pel que fa al plus de transport i distància, incorporem resolució de la comissió paritària que clarifica el redactat i el preu del quilometratge ascendeix de 0,25 € a 0,27 €.
 • El plus vestuari s'incrementa de 72 € a 84 €.
 • S'estableix un crèdit horari addicional d'entre 10 i 30 hores mensuals (en funció del nombre de persones treballadores de l'empresa) per als delegats i les delegades de prevenció.
 • Possibilitat de triar delegats sindicals en empreses de més de 150 persones treballadores, ampliant-se el nombre de delegats/delegades sindicals a triar que estableix la Llei orgànica de llibertat sindical.

Des de CCOO valorem positivament els avenços en matèria salarial i jornada, així com el fet que tindrem més eines per vetllar pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i per la representació de les persones treballadores.

- - - - -

CCOO firma el convenio de comercio de materiales de la construcción de Barcelona

En la reunión del miércoles 19 de mayo de 2021 hemos firmado el convenio de comercio de materiales de la construcción de Barcelona y provincia para los próximos dos años (2021 y 2022).

Las principales novedades del nuevo convenio son las siguientes:

 • Retribuciones: un 1,5% de incremento para cada uno de los años.
 • Se establece un descanso de 10 minutos retribuidos (considerado tiempo de trabajo efectivo) para las jornadas inferiores a 5 horas.
 • Respecto al plus de transporte y distancia, incorporamos resolución de la comisión paritaria que clarifica el redactado y el precio del kilometraje asciende de 0,25€ a 0,27€.
 • El plus vestuario se incrementa de 72€ a 84€.
 • Se establece un crédito horario adicional de entre 10 y 30 horas mensuales (en función del número de personas trabajadoras de la empresa) para los/as delegados/as de prevención.
 • Posibilidad de elegir delegados sindicales en empresas de más de 150 personas trabajadoras, ampliándose el número de delegados/as sindicales a elegir que establece la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Desde CCOO valoramos positivamente los avances en materia salarial y jornada, así como el hecho de que tendremos más herramientas para velar por el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y para la representación de las personas trabajadoras.

¡Seguiremos informando!

 


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es