Archivado en Comunicados, Empleo, Huelga, ERE, Condiciones de trabajo, Convocatorias

Sense acord en el SIMA, les aturades plantejades per CCOO segueixen endavant a H & M

En el dia d'avui s'ha celebrat la mediació per intentar arribar a un acord en el SIMA de cara a les aturades convocades el proper dia 14 de maig a H & M

- - - - -

Sin acuerdo en el SIMA, los paros planteados por CCOO siguen adelante en H&M

En el día de hoy se ha celebrado la mediación para intentar llegar a un acuerdo en el SIMA de cara a los paros convocados el próximo día 14 de mayo en H&M


pdf print pmail

CCOO hem sol·licitat la retirada de l'ERO, ja que de la documentació lliurada per l'empresa no justifica les causes organitzatives i productives per plantejar l'acomiadament de 1.066 persones i el tancament de 30 botigues.

 

CCOO ha exposat que més de la meitat de la botigues que pretenen tancar han augmentat les seves vendes i / o estan en la mitjana d'aquelles que no estan afectades, i li ha recordat a l'empresa que aquest ERO no és per causes econòmiques, per la qual que no poden justificar el seu tancament per aquest motiu.

 

La resta d'acomiadaments que l'empresa planteja en altres botigues que no tanquen, des del nostre punt de vista no té sentit, ja que segons les dades de l'empresa, el nombre d'ampliacions de jornada que s'han estat realitzant el que demostra és que és necessari plantilla per atendre la clientela.

CCOO ha reiterat la seva negativa a admetre que H & M utilitzi aquests processos per precaritzar les condicions laborals i es passi a l'ocupació "low cost".

Per tot això, les mobilitzacions plantejades per CCOO, junt a UGT, segueixen endavant, i el proper dia 14 de maig es faran aturades a les botigues de 12:00 a 14:00 i de 18:00 a 20:00

- - - - - -

CCOO hemos solicitado la retirada del ERE, ya que de la documentación entregada por la empresa no justifica las causas organizativas y productivas para plantear el despido de 1.066 personas y el cierre de 30 tiendas.

CCOO ha expuesto que más de la mitad de la tiendas que pretenden cerrar han aumentado sus ventas y/o están en la media de aquellas que no están afectadas, y le ha recordado a la empresa que este ERE no es por causas económicas, por lo que no pueden justificar su cierre por este motivo.

El resto de despidos que la empresa plantea en otras tiendas que no cierran, desde nuestro punto de vista no tiene sentido, ya que según los datos de la empresa, el número de ampliaciones de jornada que se han estado realizando lo que demuestra es que es necesario plantilla para atender a la clientela.

CCOO ha reiterado su negativa a admitir que H&M utilice estos procesos para precarizar las condiciones laborales y se pase al empleo “low cost”.

Por todo ello, las movilizaciones planteadas por CCOO, junto a UGT, siguen adelante, y el próximo día 14 de mayo se realizarán paros en las tiendas de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00

ATURADA PARCIAL DE 2 HORES PER TORN PROPER DIVENDRES 14 DE MAIG


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es