La patronal d´ITV suspèn al juny, a veure si aprova al setembre

El dia 30 de juny passat, ha tingut lloc una nova reunió per a la negociació del conveni col•lectiu d'empreses d'inspecció tècnica de vehicles de Catalunya.

- - - - - - -

La patronal de ITV suspende en junio, a ver si aprueba en septiembre

El pasado día 30 de junio, ha tenido lugar una nueva reunión para la negociación del convenio colectivo de empresas de inspección técnica de vehículos de Catalunya.


El 6 de juliol jornada de vaga de 24 hores

CCOO a H&M Customer Services convoca una nova vaga per al 6 de juliol

El comitè d'empresa de H&M Customer Services de CCOO del centre de treball a Barcelona, ??convoca a tota la plantilla a la nova jornada de vaga, aquest cop de 24 hores, davant la negativa de la direcció de l’empresa a compensar la utilització dels idiomes i a millorar les condicions.

- - - - - - - -

CCOO en H&M Customer Services convoca una nueva huelga para el 6 de julio

El comité de empresa de H&M Customer Services de CCOO del centro de trabajo en Barcelona, convoca a toda la plantilla en la nueva jornada de huelga, esta vez de 24 horas, ante la negativa de la dirección de la empresa a compensar la utilización de los idiomas y en mejorar las condiciones.


Suspeses les vagues convocades per al mes de juliol al Consolat Argentí

La representació sindical de CCOO al Consolat Argentí ha deixat en suspens les vagues convocades pel mes de juliol un cop les autoritats de la Cancillería varen convocar una reunió per plantejar iniciar negociacions setmanals durant el mes de juliol a la fi d'arribar a un acord favorable per a les parts involucrades.

- - - - - - - -

Suspendidas las huelgas convocadas para el mes de julio en el Consulado Argentino

La representación sindical de CCOO en el Consulado Argentino ha dejado en suspenso las huelgas convocadas para el mes de julio una vez que las autoridades de la Cancillería convocaron una reunión para plantear iniciar negociaciones semanales durante el mes de julio para llegar a un acuerdo favorable para las partes involucradas.


CONVENI SECTORIAL ESTATAL RESTAURACIÓ MODERNA

Per un conveni que canviï el sector, no que perpetuï la seva precarietat

La Comissió negociadora d'aquest conveni ha mantingut reunions on s'ha presentat per part de la patronal un text totalment insuficient per al sector. Després d'analitzar la seva Proposta, molt allunyada de la realitat del sector i de les necessitats de les persones treballadores, vam plantejar la nostra proposta de plataforma, a la qual es van adherir UGT i FETICO.

- - - - - - - - -

Por un convenio que cambie el sector, no que perpetúe su precariedad

La Comisión negociadora de este convenio ha mantenido reuniones en la que se ha presentado por parte de la patronal un texto totalmente insuficiente para el sector. Tras analizar su Propuesta, muy alejada de la realidad del sector y de las necesidades de las personas trabajadoras, planteamos nuestra propuesta de plataforma, a la que se adhirieron UGT y FETICO.


Revisió salarial JA! per al sector financer

CCOO, FINE i UGT mobilitzem les plantilles del sector per exigir que s'obri taula de negociació amb l'objectiu de recuperar poder adquisitiu. Signa aquesta petició (enllaç) perquè s'obri la mesa de negociació urgentment. https://chng.it/NDKgBkHLWY

- - - - - 

Revisión salarial YA para el sector financiero

CCOO, FINE y UGT movilizamos a las plantillas del sector para exigir que se abra mesa de negociación con el objetivo de recuperar poder adquisitivo. Firma esta petición (enlace) para que se abra la mesa de negociación urgentemente. https://chng.it/NDKgBkHLWY

#SectorFinancer  Revisió salarial JA!

Els bancs incrementen els seus beneficis

Creixen les retribucions de l'alta direcció i l'accionariat

Mentre la plantilla perd poder adquisitiu

És hora que l'AEB i la CECA reobrin negociació i revisin els salaris!

Signa aquí https://chng.it/NDKgBkHLWY


SALARIO O CONFLICTO

CCOO exigeix que la recuperació d´activitat i beneficis empresarials a l´hostaleria es tradueixin en increments salarials i de qualitat de l´ocupaci

La conjuntura turística i l'ocupació a l'Hostaleria estan evidenciant un creixement espectacular el 2022 (Gener-Maig), tal com es mostra a l'anàlisi adjunta de les dades de l'EPA i afiliació a la Seguretat Social, de les xifres de viatgers i pernoctacions, i dels índexs de preus i rendibilitat hotelera, superant-se ja per a diversos paràmetres clau les xifres registrades el 2019 abans de la pandèmia.

- - - - - - - - -

CCOO exige que la recuperación de actividad y beneficios empresariales en la Hostelería se traduzcan en incrementos salariales y de calidad del empleo

La coyuntura turística y el empleo en la Hostelería están evidenciando un crecimiento espectacular en 2022 (Enero-Mayo), tal y como se muestra en el análisis adjunto de los datos de la EPA y afiliación a la Seguridad Social, de las cifras de viajeros y pernoctaciones, y de los índices de precios y rentabilidad hotelera, superándose ya para varios parámetros clave las cifras registradas en 2019 antes de la pandemia.


Destacades

PENSIONES 2022: Un acuerdo que "garantiza las pensiones de hoy y las del mañana"

COO Servicios edita esta infografía para informar sobre las principales novedades del acuerdo de pensiones. 


XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


NOVETATS SEGURETAT SOCIAL 2021

01.- Pensions mínimes (contributives, no contributives i classes pasives) i límits d’ingressos

02.- Prestacions familiars i assistencials

03.- SMI i Bases de cotitzacions

04.- Prestacions d’atur, Ingrés Mínim Vital, IPREM

>> RECULL Novetats 2021: Pensions mínimes i Prestacions familiars i assistencials


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2019-2021 text en català (DOGC 8064 - 14.02.2020)
>> CONVENIO OODD 2019-2021 texto en castellano (DOGC 8064 - 14.02.2020)


Conveni Tèxtil Barcelona (2019-2021)

>> Llibret del Conveni (pdf)


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)


Conveni Hostaleria de Catalunya 2017-2019

>> Llibre Conveni (DOGC 7589 en català)
>> Libro Convenio (DOGC 7589 en castellà)


Conveni col·lectiu Supermercats i Autoserveis Catalunya 2016-2019

>> Llibre del Conveni de Supermercats 2016-2019 DOGC 7453
>> Libro del Convenio de Supermercados 2016-2019 DOGC 7453