NEGOCIACIÓ DEL CONVENI SECTORIAL DE LA RECERCA DE CATALUNYA - COMUNICAT CONJUNT DE CCOO I UGT 25 MAIG 2023

Ara fa unes setmanes s’ha complert el primer any de la constitució de la taula de negociació del 1er Conveni Sectorial del Sector de la Recerca de Catalunya. Malgrat venim d’un procés de 10 anys lluitant per tenir un conveni al sector. El conveni sectorial regularà unes bases universals per les condicions de treball al sector de la recerca, ordenarà aspectes comuns d’organització del treball i establirà una estructura de negociació col·lectiva per la seva implementació als centres de treball. A més, fixarà unes condicions de competència comunes a totes les entitats de Recerca de Catalunya.

 

NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO SECTORIAL DE LA INVESTIGACIÓN DE CATALUNYA - COMUNICADO CONJUNTO DE CCOO Y UGT 25 MAYO 2023 

Hace unas semanas se ha cumplido el primer año de la constitución de la mesa de negociación del 1er Convenio Sectorial del Sector de la Investigación de Cataluña. A pesar de venimos de un proceso de 10 años luchando por tener un convenio en el sector. El convenio sectorial regulará unas bases universales para las condiciones de trabajo en el sector de la investigación, ordenará aspectos comunes de organización del trabajo y establecerá una estructura de negociación colectiva para su implementación en los centros de trabajo. Además, fijará unas condiciones de competencia comunes a todas las entidades de Investigación de Catalunya.


Mediació Assegurances Privades      Comunicat 7              23/05/2023

Conveni de Mediació d´Assegurances Privades Resum de Temes de les Reunions Anteriors

El dia d'avui s'ha reunit la Comissió Negociadora del Conveni de Mediació d'Assegurances Privades per intercanviar entre totes les parts, un resum de les diferents matèries proposades a les reunions anteriors, per així valorar en quins punts d'acord hi ha la negociació.

- - - - - - -

 

Convenio de Mediación de Seguros Privados Resumen de Temas de las Reuniones Anteriores

En el día de hoy se ha reunido la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados para intercambiar entre todas las partes, un resumen de las distintas materias propuestas en las reuniones anteriores, para así valorar en que puntos de acuerdo se encuentra la negociación.


CCOO convoca concentracions davant FREMAP per exigir condicions dignes per les mútues, un sector públic amb  gestió privada

Les mútues col·laboradores de la Seguretat Social són associacions privades d’empresaris que gestionen més de 13.000 milions d’euros,  protegim 18.813.530 persones, és a dir 9 de cada 10 persones treballadores reben tractament sanitari i cobren el seu sou gràcies a les mútues. Tot així, la nostra tasca esta infravalorada per la societat.

CCOO convoca concentraciones ante FREMAP para exigir condiciones dignas por las mutuas, un sector público con gestión privada

Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social son asociaciones privadas de empresarios que gestionan más de 13.000 millones de euros, protegemos a 18.813.530 personas, es decir 9 de cada 10 personas trabajadoras reciben tratamiento sanitario y cobran su sueldo gracias a las mutuas. Sin embargo, nuestra labor está infravalorada por la sociedad.

>> Comunicat públic Mobilitzacions a FREMAP - sector de les mútues (PDF Cat i cast)

DIA dijous 25 de maig de 2023

HORARI DE CONCENTRACIÓ: 13.30-16.30h (hora de més afluència esperada de 15 a 15.30h)

LLOC: Hospital FREMAP Barcelona C/ dels Madrazo núm. 8 (Barcelona)


Publicació de l´Acord de Taules salarials del 2023 per al XX Conveni d´Enginyeries i Oficines d´Estudis Tècnics

El 18 de maig s'ha publicat al BOE l'acord assolit a la mesa de negociació del conveni pel qual s'actualitzen les taules del Conveni d'Enginyeries incloent-hi el Salari Mínim Interprofessional.

- - - - -

Publicación del Acuerdo de Tablas salariales de 2023 para el XX Convenio de Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos

El 18 de mayo se ha publicado en el BOE el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación del convenio por el que se actualizan las tablas del Convenio de Ingenierías incluyendo en el mismo el Salario Mínimo Interprofesional.


Comunicat Assemblea AFILIACIÓ DEL SECTOR FINANCER 15/05/23

Després del nostre comunicat de data 28.3.2023 en què vam anunciar que estàvem pendents de les novetats que es vagin produint, avui podem concretar que ja l'Agència Tributària està assumint la Sentència del Tribunal Suprem 255/2023 de data 28 de febrer del 2023.

- - - - -

Comunicado Asamblea AFILIACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO 15/05/23

Tras nuestro comunicado de fecha 28.3.2023 en que anunciamos que estábamos pendientes de las novedades que se vayan produciendo, hoy podemos concretar que ya la Agencia Tributaria está asumiendo la Sentencia del Tribunal Supremo 255/2023 de fecha 28 de Febrero del 2023.

FOTOGRAFIES DE L'ASSEMBLEA 15/05/23 

>> Comunicat informatiu 15/05/23 Assemblea afiliació (PDF en cat i en cast)

>> FORMULARI MODEL POS 1967 “Solicitud de Rectificación por las Declaraciones de IRPF a la AEAT” en >>PDF i en >>DOC.

>> Comunicat informatiu 28/03/23 a l’afiliació

Per sol·licitar cita prèvia enviar un correu a pensionistes.serveis@ccoo.cat indicant Sol·licito cita per a la reclamació de mutualitats i al missatge poseu el vostre DNI d'afiliació.

Para solicitar cita previa enviar un correo a pensionistes.serveis@ccoo.cat indicando Solicito cita para reclamación de mutualidades y en el mensaje el DNI de afiliación.


CCOO signa el Conveni Col·lectiu d´Establiments Financers de Crèdit

INCREMENTEM SALARIS, MILLOREM CONDICIONS, MANTENIM DRETS

- - - - -

CCOO firma el Convenio Colectivo de Establecimientos Financieros de Crédito

INCREMENTAMOS SALARIOS, MEJORAMOS CONDICIONES, MANTENEMOS DERECHOS


Destacades

NOUS PERMISOS I DRETS DE CONCILIACIÓ RDL 5/2023

>> Nova infografía dels nous drets del RD 5/2023 (PDF cat i cast)

>> Cartell per difondre MESURES APROVADES PER A LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL I FAMILIAR


Conveni Supermercats de Catalunya 2022-2025

>> III CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE SUPERMERCATS I AUTOSERVEIS D’ALIMENTACIÓ DE CATALUNYA 2022-2025

>> III CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CATALUNYA 2022-2025


Novetats seguretat social 2023

>> SMI, Bases de cotització i Tipus cotització Règim general

>> Pensions mínimes de Seguretat social i classes pasivas

>> Nou sistema de cotització per ingresos reals – Règim en Autònoms (RETA)


Conveni del Comerç Tèxtil de BCN 2022-2024

>> CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DEL COMERÇ TÈXTIL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA - 2022-2024


Conveni Hostaleria de Catalunya 2022-2024

>> CONVENI COL·LECTIU INTERPROVINCIAL DEL SECTOR DE LA INDÚSTRIA D’HOSTALERIA I TURISME DE CATALUNYA – 2022-2024

>> CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CATALUNYA – 2022-2024


Conveni de Comerç Metall Barcelona 2022-2024

>> CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR DEL COMERÇ DEL METALL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA  - 2022-2024 (PDF català i castellà)


NOVETATS EN LA GESTIÓ I CONTROL DE COMUNICACIONS PER INCAPACITAT TEMPORAL (IT) A PARTIR DEL 01/04/23

>> Infografia (PDF cat i cast)


Novetats 2023 en matèria de Seguretat Social i Prestacions - Entrada en vigor 1/1/2023

>> Circular (PDF cat i cast)


Publicat al BOE el Conveni de Restauració Col·lectiva

 >> Conveni de Restauració Col·lectiva 2022-2024 BOE-14/12/22 – llibret CCOO Serveis

>> Taules Salarials 2023 – Barcelona

>> Taules Salarials 2023 – Girona

>> Taules Salarials 2023 - Lleida

>> Taules Salarials 2023 - Tarragona 


PENSIONES 2022: Un acuerdo que "garantiza las pensiones de hoy y las del mañana"

COO Servicios edita esta infografía para informar sobre las principales novedades del acuerdo de pensiones. 


XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2019-2021 text en català (DOGC 8064 - 14.02.2020)
>> CONVENIO OODD 2019-2021 texto en castellano (DOGC 8064 - 14.02.2020)


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)