Conveni de Perfumeries i Drogueries: LA PATRONAL ES RIU DE LES SEVES PLANTILLES

Avui dia 24 de març hem tingut la cinquena reunió de negociació del conveni. Després de diverses reunions, la patronal s'hauria d'haver pres seriosament la negociació del conveni i les reivindicacions que hem plantejat els sindicats.

 - - - - -

Convenio de Perfumerías y Droguerías: LA PATRONAL SE RÍE DE SUS PLANTILLAS

Hoy, día 24 de marzo, hemos tenido la quinta reunión de negociación del convenio. Tras varias reuniones, la patronal tendría que haberse tomado en serio la negociación del convenio y las reivindicaciones que hemos planteado los sindicatos.


Per a les persones amb cotitzacions en el sistema de Mutualitats de Banca i Estalvi des de 1/1/1967 fins a 31/12/1978

MINORACIÓ DE LA PENSIÓ ANUAL EN RENDA

El Tribunal Suprem en la seva sentència del 28 de febrer passat, torna a capgirar el criteri de minoració de la tributació de la prestació de jubilació a la renda per a les persones amb cotitzacions en el sistema de Mutualitats de Banca i Estalvi des de 1.1.1967 fins a 31.12.1978

- - - - - -

MINORACIÓN DE LA PENSIÓN ANUAL EN RENTA

El Tribunal Supremo en su sentencia del pasado 28 de febrero, vuelve a dar un vuelco al criterio de minoración de la tributación de la prestación de jubilación en la renta para las personas con cotizaciones en el sistema de Mutualidades de Banca y Ahorro desde 1.1.1967 hasta 31.12.1978

La tasca d'assessorament de CCOO no s'atura després de la jubilació, atès que seguim informat, vetllant pels drets de les persones afiliades, donant servei a aquestes i responent als dubtes que es puguin generar. Per això és important mantenir l'afiliació fins i tot després de la jubilació.

La labor de asesoramiento de CCOO no cesa después de la jubilación, dado que seguimos informado, velando por los derechos de las personas afiliadas, dando servicio a las mismas y respondiendo a las dudas que puedan generarse. De ahí la importancia de mantener la afiliación incluso después de la jubilación.

>> Comunicat informatiu 28/03/23 a l’afiliació

 

>> Comunicat informatiu 15/05/23 Assemblea afiliació (PDF en cat i en cast)

>> FORMULARI MODEL POS 1967 “Solicitud de Rectificación por las Declaraciones de IRPF a la AEAT” en >>PDF i en >>DOC

Per sol·licitar cita prèvia enviar un correu a pensionistes.serveis@ccoo.cat indicant Sol·licito cita per a la reclamació de mutualitats i al missatge poseu el vostre DNI d'afiliació.

Para solicitar cita previa enviar un correo a pensionistes.serveis@ccoo.cat indicando Solicito cita para reclamación de mutualidades y en el mensaje el DNI de afiliación.


UNESPA COMENÇA A ASSUMIR LA NECESSITAT D´OBRIR EL CONVENI D´ASSEGURANCES....

PERÒ PRETÉN FER-HO NOMÉS PER PACTAR PAGAMENTS NO CONSOLIDATS

 El 16 de març es va celebrar la 2a reunió de l'Observatori, obert per CCOO per arrencar un procés que porti a pujades a taules per sobre de les inicialment pactades.

- - - - - - -

UNESPA EMPIEZA A ASUMIR LA NECESIDAD DE ABRIR EL CONVENIO DE SEGUROS...

PERO PRETENDE HACERLO SOLO PARA PACTAR PAGOS NO CONSOLIDADOS

El 16 de marzo se celebró la 2ª reunión del Observatorio, abierto por CCOO para arrancar un proceso que lleve a subidas en tablas por encima de las inicialmente pactadas.


OBSERVATORI CONVENI D\'ASSEGURANCES. Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social

CCOO planteja solucions pràctiques i eficaces als problemes de les plantilles de les Mútues

Com ja comentàvem al nostre comunicat anterior, la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023 ha introduït importants novetats en els procediments per simplificar i agilitzar l'aplicació de l'increment retributiu per al personal de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social i la resta del personal laboral del Sector Públic Estatal, en sintonia amb el que demanem des de CCOO des de fa anys.

- - - - - -

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

CCOO plantea soluciones prácticas y eficaces a los problemas de las plantillas de las Mutuas

Como ya comentábamos en nuestro anterior comunicado, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 ha introducido importantes novedades en los procedimientos para simplificar y agilizar la aplicación del incremento retributivo para el personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y el resto del personal laboral del Sector Público Estatal, en sintonía con lo que venimos demandando desde CCOO desde hace años.


Club de lectura feminista de la Federació

T´agrada llegir?

Club de lectura feminista de la Federació de SERVEIS de CCOO de Catalunya


#8M | 8 de Març de 2023, Dia Internacional de les Dones Treballadores ACTE FEDERAL 14 de març


Destacades

Conveni Supermercats de Catalunya 2022-2025

>> III CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE SUPERMERCATS I AUTOSERVEIS D’ALIMENTACIÓ DE CATALUNYA 2022-2025

>> III CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CATALUNYA 2022-2025


Novetats seguretat social 2023

>> SMI, Bases de cotització i Tipus cotització Règim general

>> Pensions mínimes de Seguretat social i classes pasivas

>> Nou sistema de cotització per ingresos reals – Règim en Autònoms (RETA)


Conveni del Comerç Tèxtil de BCN 2022-2024

>> CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DEL COMERÇ TÈXTIL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA - 2022-2024


Conveni Hostaleria de Catalunya 2022-2024

>> CONVENI COL·LECTIU INTERPROVINCIAL DEL SECTOR DE LA INDÚSTRIA D’HOSTALERIA I TURISME DE CATALUNYA – 2022-2024

>> CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CATALUNYA – 2022-2024


Conveni de Comerç Metall Barcelona 2022-2024

>> CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR DEL COMERÇ DEL METALL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA  - 2022-2024 (PDF català i castellà)


NOVETATS EN LA GESTIÓ I CONTROL DE COMUNICACIONS PER INCAPACITAT TEMPORAL (IT) A PARTIR DEL 01/04/23

>> Infografia (PDF cat i cast)


Novetats 2023 en matèria de Seguretat Social i Prestacions - Entrada en vigor 1/1/2023

>> Circular (PDF cat i cast)


Publicat al BOE el Conveni de Restauració Col·lectiva

 >> Conveni de Restauració Col·lectiva 2022-2024 BOE-14/12/22 – llibret CCOO Serveis

>> Taules Salarials 2023 – Barcelona

>> Taules Salarials 2023 – Girona

>> Taules Salarials 2023 - Lleida

>> Taules Salarials 2023 - Tarragona 


PENSIONES 2022: Un acuerdo que "garantiza las pensiones de hoy y las del mañana"

COO Servicios edita esta infografía para informar sobre las principales novedades del acuerdo de pensiones. 


XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2019-2021 text en català (DOGC 8064 - 14.02.2020)
>> CONVENIO OODD 2019-2021 texto en castellano (DOGC 8064 - 14.02.2020)


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)