CCOO denuncia que les empreses de consultoria volen eliminar el pagament dels dissabtes

A l'Associació Espanyola de Consultoria es troben les principals empreses del sector: Indra, Viewnext, Capgemini, Oèsia, DXC Technology, Everis (NTT Data), Kyndryl, Accenture, IBM, Deloitte, Inetum, Atmira, Ayesa, Bilbomàtica, bluetab, Cedec , Cegos, EY, Getronics, KPMG, Sopra Steria, Tata, Unisys, Vass, i Worldline.

L´última ocurrència d´aquestes empreses és proposar que les persones del sector consultoria i estudis de mercats hagin de treballar obligatòriament els dissabtes.

- - - - - - - - -

CCOO denuncia que las empresas de consultoría quieren eliminar el pago de los sábados

En la Asociación Española de Consultoría se encuentran las principales empresas del sector: Indra, Viewnext, Capgemini, Oesia, DXC Technology, Everis (NTT Data), Kyndryl, Accenture, IBM, Deloitte, Inetum, Atmira, Ayesa, Bilbomática, bluetab, Cedec, Cegos, EY, Getronics, KPMG, Sopra Steria, Tata, Unisys, Vass, y Worldline.

La última ocurrencia de estas empresas es proponer que las personas del sector consultoría y estudios de mercados tengan que trabajar obligatoriamente los sábados.


>> COMUNICAT PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A PERSONES TREBALLADORES FIXES DISCONTINUES

El 31 de març de 2022 va finalitzar la Prestació especial per a FIXOS DISCONTINUS. Artícle 9 del Real Decret-Llei 30/2020

- - - - - - -

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA PERSONAS TRABAJADORAS FIJAS DISCONTINUAS

El 31 de marzo de 2022 finalizó la Prestación especial para FIJOS DISCONTINUOS. Artículo 9 del Real decreto ley 30/2020

 


HAN D´ADOPTAR MESURES

CCOO emplacem AEB i CECA a convocar els Observatoris Sectorials per abordar la situació de les plantilles de les entitats financeres

Aquest 1 d'abril de 2022, CCOO hem enviat dues cartes als presidents de les patronals AEB (llegir carta) i CECA (llegir carta), per sol•licitar que s'obri la taula de l'Observatori Sectorial previst en ambdós convenis col•lectius i posar en marxa així el mecanisme acordat que dóna cobertura al que regula l'article 86.1 de l'ET


Conveni Enginyeries: la patronal ens planta, mentre el món segueix girant

Dijous passat, 24 de març, teníem prevista una nova reunió de la Mesa Negociadora, però la patronal TECNIBERIA va decidir suspendre-la unilateralment, utilitzant com a excusa que la part sindical, simplement, entenem que el procés de negociació ha de tenir en compte els canvis que es van produint en el context normatiu i econòmic. Un exercici de constatació de la realitat que TECNIBERIA i les empreses del sector haurien de començar a fer.

- - - - - - - - - -

Convenio Ingenierías: La patronal nos da plantón, mientras el mundo sigue girando

El pasado jueves, 24 de marzo, teníamos prevista una nueva reunión de la Mesa Negociadora, pero la patronal TECNIBERIA decidió suspenderla unilateralmente, utilizando como excusa que la parte sindical, simplemente, entendemos que el proceso de negociación debe tener en cuenta los cambios que se van produciendo en el contexto normativo y económico. Un ejercicio de constatación de la realidad que TECNIBERIA y las empresas del sector deberían empezar a hacer.


31 de març. Dia Internacional de la Visibilitat Trans

El 31 de març de cada any es va marcar amb la finalitat de crear consciència i sensibilitzar a la població mundial per a posar fi a la discriminació cap a les persones transgènere.

- - - - - 

31 de març. Día Internacional de la Visibilidad Trans

El 31 de marzo de cada año se marcó con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a la población mundial para acabar con la discriminación hacia las personas transgénero.


La patronal no fa possible la seva pròpia proposta d´un nou Conveni per a un any

Ahir dia 28 de març del 2022, va tenir lloc la quarta reunió per a la negociació del conveni col•lectiu d'empreses d'inspecció tècnica de vehicles de Catalunya.

- - - - - - -

La patronal no hace posible su propia propuesta de un nuevo Convenio para un año

Ayer día 28 de marzo de 2022, tuvo lugar la cuarta reunión para la negociación del convenio colectivo de empresas de inspección técnica de vehículos de Catalunya


Destacades

PENSIONES 2022: Un acuerdo que "garantiza las pensiones de hoy y las del mañana"

COO Servicios edita esta infografía para informar sobre las principales novedades del acuerdo de pensiones. 


XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


NOVETATS SEGURETAT SOCIAL 2021

01.- Pensions mínimes (contributives, no contributives i classes pasives) i límits d’ingressos

02.- Prestacions familiars i assistencials

03.- SMI i Bases de cotitzacions

04.- Prestacions d’atur, Ingrés Mínim Vital, IPREM

>> RECULL Novetats 2021: Pensions mínimes i Prestacions familiars i assistencials


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2019-2021 text en català (DOGC 8064 - 14.02.2020)
>> CONVENIO OODD 2019-2021 texto en castellano (DOGC 8064 - 14.02.2020)


Conveni Tèxtil Barcelona (2019-2021)

>> Llibret del Conveni (pdf)


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)


Conveni Hostaleria de Catalunya 2017-2019

>> Llibre Conveni (DOGC 7589 en català)
>> Libro Convenio (DOGC 7589 en castellà)


Conveni col·lectiu Supermercats i Autoserveis Catalunya 2016-2019

>> Llibre del Conveni de Supermercats 2016-2019 DOGC 7453
>> Libro del Convenio de Supermercados 2016-2019 DOGC 7453