Revisión Salarial 2023 - XXIV Convenio Colectivo de BANCA - Preguntas y respuestas


CCOO aconseguim acord per a una revisió salarial inicial del 4,5% al Conveni Col?lectiu de Banca des de Gener de 2023

En base a la desviació de l'IPC el 2021, i emplaçant-nos a avaluar noves mesures un cop conegut l'IPC final del 2022

Des de CCOO, a més, hem traslladat a AEB i a les entitats una sol•licitud expressa per escrit reclamant que no apliquin les clàusules de compensació i absorció

- - - - - -

CCOO alcanzamos acuerdo para una revisión salarial inicial del 4,5% en el Convenio Colectivo de Banca desde Enero de 2023 

En base a la desviación del IPC en 2021, y emplazándonos a evaluar nuevas medidas una vez conocido el IPC final de 2022

Desde CCOO, además, hemos trasladado a AEB y a las entidades una solicitud expresa por escrito reclamando no apliquen las cláusulas de compensación y absorción


CCOO presenta les seves propostes per continuar dignificant les condicions de treball i salut de les cambreres de pisos

Davant de la Setmana Internacional de Cambreres de Pisos impulsada per la UITA, la Federació Mundial del sector des de fa anys; CCOO denuncia la necessitat d'abordar la problemàtica a què s'enfronta aquest col•lectiu, que després de l'aturada de la COVID-19, ha experimentat un important augment de les càrregues de treball empitjorant directament les condicions laborals, amb un fort impacte per a la seva salut, que porta aparellat a més un consum elevat de medicaments per poder finalitzar la jornada laboral.

- - - - -

CCOO presenta sus propuestas para seguir dignificando las condiciones de trabajo y salud de las camareras de pisos

Ante la Semana Internacional de Camareras de Pisos impulsada por la UITA, la Federacio?n Mundial del sector desde hace an?os; CCOO denuncia la necesidad de abordar la problema?tica a la que se enfrenta dicho colectivo, que tras el paro?n de la COVID-19, ha experimentado un importante aumento de las cargas de trabajo empeorando directamente sus condiciones laborales, con un fuerte impacto para su salud, que lleva aparejado adema?s un consumo elevado de medicamentos para poder finalizar su jornada laboral.


Per obrir la Mesa negociadora per assolir acords que compensin la inflació i la pujada de tipus d´interès

CCOO SOL.LICITA PER ESCRIT LA CONVOCATORIA IMMEDIATA DE L´OBSERVATORI D´ESTALVI

Reproduïm Escrit del Secr. General de CCOO Serveis al Director Gral. de CECA (28/11/22):

- - - - - - -

Para abrir la Mesa negociadora con el objetivo de alcanzar acuerdos que compensen la inflación y la subida de tipos de interés

CCOO SOLICITA POR ESCRITO LA CONVOCATORIA INMEDIATA DEL OBSERVATORIO DE AHORRO

Reproducimos Escrito del Secr. General de CCOO Servicios al Director Gral. de CECA (28/11/22):


El 29/11 reclamarem a l´AEB acordar un increment salarial en taules que compensi l´IPC del 2021

Cal emprendre una revisió de taules el 2023 superior a la pactada, tenint en compte l'IPC de l’any 2021. El proper març del 2023 abordarem noves mesures, una vegada es tanqui l'exercici 2022 i se'n coneguin els beneficis i l'IPC del 2022.

- - - - -

El 29/11 reclamaremos a AEB acordar una subida salarial en tablas que compense el IPC 2021

Hay que acometer una revisión de tablas en 2023 superior a la pactada, teniendo en cuenta el IPC de 2021. En marzo de 2023 abordaremos nuevas medidas, una vez se cierre el ejercicio 2022 y se conozcan los beneficios y el IPC de 2022.


CCOO Servicios lanza una campaña frente a la ´´Black Reality´´ del Comercio en Navidad

El sindicato ha presentado en rueda de prensa una campaña para denunciar la realidad  que viven las plantillas del sector comercial en este periodo de máxima actividad, al tiempo que exigiendo el desbloqueo de los convenios sectoriales sobre la base de incrementos salariales justos y equitativos. La rueda de prensa ha servido también para analizar los resultados de las elecciones en Grandes Almacenes, donde CCOO ha pasado a convertirse en la segunda fuerza, así como el acuerdo alcanzado en Grupo Inditex.

Des de CCOO exigim i reivindiquem:

1) El desbloqueig dels convenis sectorials de Comerç abans de final de 2022, accelerant un procés de negociació real que eviti una escalada de conflictivitat al desembre.

2) Increments salarials acords amb l'IPC i avançar en els diferents àmbits cap a l'objectiu de 18.000€ com a salari mínim del sector.

3) Estabilitat en la contractació i reducció de la parcialitat, fixant un mínim de 28 hores als contractes a temps parcial, consolidant hores ampliades i regulant un contracte fix discontinu de qualitat.

4) El compliment de la normativa laboral i mercantil, molt especialment en matèria de jornada laboral i horaris d’obertura, amb mecanismes efectius de control i inspecció.

5) El respecte i compliment íntegre de les condicions de treball definides al conveni.

6) Millora dels descansos diaris i setmanals, i compliment estricte dels pactats.

7) Compliment rigorós de la legislació sobre prevenció de riscs laborals.

8) Racionalització de la regulació sobre horaris comercials, incloent ZGAT (Zones Gran Afluència).

9) Dotacions adequades de plantilla i hores pactades en els períodes de més vendes.

10) Garanties d'una transició digital justa amb manteniment d’ocupació.

Resumen Ejecutivo CCOO
Ver informe completo


Destacades

NOVETATS EN LA GESTIÓ I CONTROL DE COMUNICACIONS PER INCAPACITAT TEMPORAL (IT) A PARTIR DEL 01/04/23

>> Infografia (PDF cat i cast)


Novetats 2023 en matèria de Seguretat Social i Prestacions - Entrada en vigor 1/1/2023

>> Circular (PDF cat i cast)


PENSIONES 2022: Un acuerdo que "garantiza las pensiones de hoy y las del mañana"

COO Servicios edita esta infografía para informar sobre las principales novedades del acuerdo de pensiones. 


XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2019-2021 text en català (DOGC 8064 - 14.02.2020)
>> CONVENIO OODD 2019-2021 texto en castellano (DOGC 8064 - 14.02.2020)


Conveni Tèxtil Barcelona (2019-2021)

>> Llibret del Conveni (pdf)


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)


Conveni Hostaleria de Catalunya 2017-2019

>> Llibre Conveni (DOGC 7589 en català)
>> Libro Convenio (DOGC 7589 en castellà)


Conveni col·lectiu Supermercats i Autoserveis Catalunya 2016-2019

>> Llibre del Conveni de Supermercats 2016-2019 DOGC 7453
>> Libro del Convenio de Supermercados 2016-2019 DOGC 7453