CCOO impulsa un projecte pilot per elevar la qualitat i professionalització del sector turístic

A través de la iniciativa “Hotels Justos” en col·laboració amb la Universitat de Màlaga i UGT, el sindicat inicia una campanya de conscienciació sobre la necessitat que la innovació i la qualitat al sector turístic vagin inexorablement unides a uns hotels laboralment responsables.

- - - - - - -

CCOO impulsa un proyecto piloto para elevar la calidad y profesionalización del sector turístico

A través de la iniciativa “Hoteles Justos” en colaboración con la Universidad de Málaga y UGT, el sindicato inicia una campaña de concienciación sobre la necesidad de que la innovación y la calidad en el sector turístico vayan inexorablemente unidas a unos hoteles laboralmente responsables.


#AvuiLluitem

17 de maig - DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBIFÒBIA

Apostem per una societat feminista, integradora, plural i diversa.

Les persones LGTBI+ tenim dret a ser com vulguem ser

 

CCOO manté el seu compromís de treball en la denúncia constant contra les situacions de discriminació que el col·lectiu ve patint i que es fonamenten en una societat que encara manté grans estereotips i prejudicis contra les persones LGTBI+.

 

17 de mayo - DIA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA

 

Apostamos por una sociedad feminista, integradora, plural y diversa. Las personas LGTBI+ tenemos que ser como queramos ser.

 

CCOO mantiene su compromiso de trabajo en la denuncia constante contra las situaciones de discriminación que el colectivo viene padeciendo  y que se fundamenta en una sociedad que aún mantiene grandes estereotipos y perjuicios contra las personas LGTBI+.

 


CCOO xifra en un 85% la participació a la vaga de Contact Center

Resposta massiva de les treballadores de Contact Center davant de la primera de la sèrie de vagues de 24 hores convocades cada mes en sector amb motiu del bloqueig de la patronal CEX a la negociació del VII Conveni Sectorial. Hi estan convocades: les plantilles del sector, les de les ETTs i empreses multiserveis que operen en empreses de Contact Center, 120.000 persones aproximadament.

- - - - - - -

CCOO cifra en un 85% la participación en la huelga de Contact Center

Respuesta masiva de las trabajadoras de Contact Center ante la primera de la serie de huelgas de 24 horas convocadas cada mes en sector con motivo del bloqueo de la patronal CEX a la negociación del VII Convenio Sectorial. Están convocadas a las mismas: las plantillas del sector, las de las ETTs y empresas multiservicios que operan en empresas de Contact Center, 120.000 personas aproximadamente.


Vaga pel diumenge 15 de maig

CCOO manté la convocatòria de vagues a les llibreries de Casa del Llibre a la província de Barcelona per desbloquejar les negociacions

El comitè de la província de Barcelona de Casa del Llibre de CCOO es veu obligat a mantenir la convocatòria de vagues per la falta de voluntat de l’empresa a negociar millores en les condicions laborals.

- - - - - - - -

CCOO mantiene la convocatoria de huelgas en las librerías de Casa del Llibre en la provincia de Barcelona para desbloquear las negociaciones

El comité de la provincia de Barcelona de Casa del Libro de CCOO se ve obligado a mantener la convocatoria de huelgas por la falta de voluntad de la empresa a negociar mejoras en las condiciones laborales.


CCOO convoca VAGA de 24 hores pel 13 de maig al sector de Contact Center per exigir que la patronal desbloqueigi la negociació del Conveni Sectorial

A tot això la patronal ha bloquejat la negociació del conveni amb una proposta innadmissible que devalúa els salaris i no resolt els problemes més urgents del sector.

- - - - - - -

CCOO convoca HUELGA de 24 horas para el 13 de mayo en el sector de Contact Center para exigir que la patronal desbloquee la negociación del  Convenio Sectorial

- A todo esto la patronal ha bloqueado la negociación del convenio con una propuesta innadmisible que devalúa los salarios y no resuelve los problemas más acuciantes del sector.


CCOO reivindiquem i aportem solucions per resoldre el pèssim clima laboral al sector financer

Les patronals finalment accepten seure a negociar després de la sol·licitud que CCOO varem fer d'obertura dels Observatoris Sectorials per resoldre els desequilibris generats pels EROs i la retallada de plantilla, la pressió comercial creixent i el contrast amb l'increment dels beneficis, les remuneracions de l'alta direcció i el repunt excepcional de la inflació. Ja s'ha fixat el 25/05 per a la reunió de l'Observatori d'Estalvi i estem pendents de concretar dates properes a l'Observatori de Banca i la Comissió de Rurals.

- - - - - - -

CCOO reivindicamos y aportamos soluciones para resolver el pésimo clima laboral en el sector financiero

Las patronales finalmente aceptan sentarse a negociar tras la solicitud que CCOO hicimos de apertura de los Observatorios Sectoriales para solventar los desequilibrios generados por los EREs y el recorte de plantilla, la creciente presión comercial y el contraste con el incremento de los beneficios, las remuneraciones de la alta dirección y el repunte excepcional de la inflación. Ya se ha fijado el 25/05 para la reunión del Observatorio de Ahorro y estamos pendiente de concretar fechas cercanas para el Observatorio de Banca y la Comisión de Rurales.


Destacades

PENSIONES 2022: Un acuerdo que "garantiza las pensiones de hoy y las del mañana"

COO Servicios edita esta infografía para informar sobre las principales novedades del acuerdo de pensiones. 


XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


NOVETATS SEGURETAT SOCIAL 2021

01.- Pensions mínimes (contributives, no contributives i classes pasives) i límits d’ingressos

02.- Prestacions familiars i assistencials

03.- SMI i Bases de cotitzacions

04.- Prestacions d’atur, Ingrés Mínim Vital, IPREM

>> RECULL Novetats 2021: Pensions mínimes i Prestacions familiars i assistencials


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2019-2021 text en català (DOGC 8064 - 14.02.2020)
>> CONVENIO OODD 2019-2021 texto en castellano (DOGC 8064 - 14.02.2020)


Conveni Tèxtil Barcelona (2019-2021)

>> Llibret del Conveni (pdf)


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)


Conveni Hostaleria de Catalunya 2017-2019

>> Llibre Conveni (DOGC 7589 en català)
>> Libro Convenio (DOGC 7589 en castellà)


Conveni col·lectiu Supermercats i Autoserveis Catalunya 2016-2019

>> Llibre del Conveni de Supermercats 2016-2019 DOGC 7453
>> Libro del Convenio de Supermercados 2016-2019 DOGC 7453