Qui som? - OrganigramaCCOO Serveis de Catalunya som la Federació que organitza sindicalment a les persones treballadores dels següents sectors productius: de Comerç, Financer, Hostaleria, Oficines, de les TIC, les ETT, Telemarketing, Joc, altres serveis administratius, Turisme...

I per territoris ens organitzem segons estigui el centre de treball a través dels sindicats intercomarcals de CCOO Serveis:

L’AFILIACIÓ I DELEGATS I DELEGADES DE CCOO SERVEIS A LES EMPRESES (maig del 2021)

 

ÒRGANS DE DIRECCIÓ:

Secretaria general - Comissió Executiva - Executives dels sindicats intercomarcals - Comitè Federal - Consell Federal
En el marc del 3r Congrés de CCOO de Serveis de Catalunya, celebrat els dies 22 i 23 d'abril de 2021, s’han renovat i redefinit els òrgans de direcció de la federació, que són els següents:

Secretaria General

És la persona que té la representació legal i pública de la Federació de Serveis. Actua sota acord col·legiat del Consell Federal i la Comissió Executiva, seguint el principi de direcció col·legiada, i té com a missió cohesionar i impulsar les funcions d’aquests òrgans. Serà escollit pel congrés.

Comissió Executiva

És l’òrgan de direcció i gestió federal, en el marc de les decisions dels òrgans de direcció i de govern. Serà escollida pel congrés, que determinarà el nombre de persones que el compondran i garantirà que el nombre de dones correspongui, com a mínim, al 50 % de la seva composició.

  >> COMISSIÓ EXECUTIVA  
Ramón González Monroy
Secretari General
Esteban Sanabria Garnica
Àrea de Polítiques Sindicals
Sergio Calahorro Fernández
Secretari de la Política Sectorial
Aurora Richarte Giménez
Secretària de Dones, Igualtat i Inclusió
M. Montserrat Sanahuja Ferrando
Secretària de Salut Laboral
Cristina Jiménez Vidal
Secretària de l'Assessorament Col·lectiu
Mariano Ainoza Morata
Secretari de Mediació i Inspecció
Luis Manuel Gallego Montalban
Àrea d'Organització, recursos i comunicación
Natàlia Castro Font
Secretària de Formació
Susana Préstamo Vega
Secretària de Desenvolupament Organitzatiu
Mila Veloso Montero
Secretària d'Afiliació i Control Intern
Francesc García Alonso
Secretari Coordinació Territorial
Alicia González Suárez
Secretària de la Política Electoral
Olga Martín Montes
Secretària del Control Financer
Eduardo Jodar Larena
Secretari de Xarxes socials i Comunicació Externa

 

>>  EXECUTIVES DELS SINDICATS INTERCOMARCALS

SI SERVEIS CCOO Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf

JODAR LARENA, EDUARDO

Secretaria General

ALVAREZ MARCOS, MARIA

Secretaria d'organització

DE LA FUENTE CUSIO, CRISTINA

Secretaria d'acció sindical

ESPERT JORDANA, SANDRA

Secretaria de formació

RUPEREZ CORTES, JUAN JOSE

Secretaria d'eleccions sindicals

 

 

 

 

 

 

SI SERVEIS CCOO Comarques Gironines

FERRO GUTIERREZ, ANTONIO

Secretaria General

CUENCA GARCIA, JOAN

Secretaria d'organització

MARTIN SANCHEZ, FRANCISCO

Secretaria d'eleccions sindicals

MIGUEL PEREZ, JUANA

Secretaria d'acció sindical

ROMAN FERNANDEZ, JUDITH

Secretaria d'afiliació

 

 

 

 

 

 

SI SERVEIS CCOO Comarques Tarragonines

CARTANYA MIRO, CARLES

Secretaria General

PEREZ LOPEZ, CONCEPCION

Secretaría d’organització i responsable d’eleccions sindicals.

ROSAL PUNSOLA, EVA MARIA

Coordinadora d’acció sindical, responsable d’acció sindical en el sector de comerç i Secretaria de la dona.

MARCOS HERNANDEZ, NIEVES

Responsable d’acció sindical en el sector de la hostaleria

FRAILE BELLOSO, ANGEL

Responsable d’acció sindical en grans magatzems i membre del equip d’eleccions.

LOZANO NAVAS, JOSE RAMON

Equip d’eleccions sindicals.

VELLIDO VALLS, FRANCESC X.

Executiva

Àmbit Funcional de les Terres de Lleida de Serveis

COLLADO RUIZ, RAQUEL

Responsable Lleida Serveis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI SERVEIS CCOO de Vallès Occidental-Catalunya Central

PINTIADO DALMAU, SILVIA

Secretaria General

AUSIRO GARCIA, XAVIER

Secretaria d'organització i recursos

COSTA GARCIA, RAMON

Secretaria d’acció sindical

FERRE NAVARRO, VANESSA

Secretaria d’Igualtat i dones

MUÑIZ ARRABAL, ESTHER

Secretaria de formació

SI SERVEIS CCOO Vallès Oriental-Maresme-Osona

MORENO DELGADO, ANA MARIA

Secretaria General

GARCIA MORENA, AGUSTIN MIGU

Secretaria d'organització

GONZALEZ CLUA, MARTA

Secretaria d'acció sindical

ALVAREZ DE LA ROSA, MONTSERRAT

Secretaria d'eleccions sindicals

GOMEZ BALTA, ESTHER

Secretaria de comunicació

 

>> COMITÈ FEDERAL

És l’òrgan de direcció i coordinació de la Federació de Serveis.

Està integrat pels membres de la Comissió Executiva, les persones que són referents sectorials, els secretaris o secretàries dels sindicats intercomarcals i una persona en representació de la secció sindical amb més afiliació de cadascun dels quatre grans àmbits sectorials (comerç, hostaleria, sector Financer i serveis tècnics).


>> ORGANIGRAMA.- Comitè Federal de Serveis de CCOO de Catalunya

>> CONSELL FEDERAL

És el màxim òrgan de direcció i representació de la Federació de Serveis entre congressos.

Estarà compost per 110 persones següents:

- Els membres del Comitè Federal.

- La representació de l’afiliació a les empreses:

Criteri general: una persona en representació de cada 500 persones afiliades a l’empresa.

Criteri específic (per afavorir una participació àmplia, plural i transversal en la composició del Consell): totes  aquelles empreses  que  tinguin entre  50 i 499 persones afiliades tindran una persona representant al Consell.

Per  tal  d’afavorir  i  garantir  la  participació de  les  persones joves  en  la  direcció  federal  es reservarà un 10 % dels membres del Consell Federal a persones menors de trenta anys.