PÒLISSA D'ASSEGURANCES PER A L'AFILIACIÓ PREJUBILADA O JUBILADA


PÓLIZA DE SEGURO PARA LA AFILIACIÓN PREJUBILADA O JUBILADA


PÒLISSA D’ASSEGURANCES PER A L’AFILIACIÓ

 

T’informem que CCOO ha arribat a un acord amb Atlantis per a què l’afiliació prejubilada i jubilada puguin mantener la pòliza de mort per accident sense límit d’edat i sense cap cost. GRATUÏTA

 

La cobertura será de 18.000 euros i s’ha de SUBSCRIURE individualment a l’adreça següent:

https://bit.ly/TiAccX2CCOO

 

Renovàndo-la anualment. Totalment voluntària.

 

Aquesta pòlissa será obligatòria per a l’afgiliació de la Federació de Serveis que s’inscrigui a les activitats que realitza la Federació (excursions i sortides culturals).

 

ACTIVITATS QUE S’INICIEN EL PROPER 29 DE SETEMBRE

(rebreu informació properament)

PÓLIZA DE SEGURO PARA LA AFILIACIÓN

 

Te informamos que CCOO ha llegado a un acuerdo con Atlantis para que la afiliación prejubilada y jubilada puedan mantener la póliza de muerte por accidente sin límite de edad y sin coste alguno. GRATUITA

 

La cobertura será de 18.000 euros y debe SUSCRIBIRSE individualmente a la dirección siguiente:

https://bit.ly/TiAccX2CCOO

 

Renovándola anualmente. Totalmente voluntaria.

 

Esta póliza será obligatoria para la afiliación de la Federación de Servicios que se inscriba en las actividades que realiza la Federación (excursiones y salidas culturales).

 

ACTIVIDADES QUE SE INICÍAN EL PRÓXIMO 29 DE SEPTIEMBRE

(recibirás información próximamente)

 

>> descarrega

en PDF