Publicat el conveni del comerç del metall de Tarragona 2023-2025


Els increments salarials pactats són del 4% per a l'any 2023, del 3% per a l'any 2024 i del 3% per a l'any 2025.


El passat dia 5 de febrer de 2024, s'ha publicat el conveni col·lectiu de comerç del metall per a Tarragona i província per als anys 2023, 2024 i 2025.
Els increments salarials pactats són del 4% per a l'any 2023, del 3% per a l'any 2024 i del 3% per a l'any 2025.
A més, per a cada any de vigència hi ha una clàusula de revisió salarial que operaria en cas que l'IPC real de cadascun dels anys superi l'increment salarial pactat,que podrà arribar a ser de fins a un 1% més cada any.
Tots els conceptes retributius del conveni s'actualitzen en aquests percentatges. També hem incorporat nous textos en matèria d'igualtat, teletreball i respecte a la retribució dels contractes formatius.
Al cap d'un any de negociació valorem positivament reflectir l'acord salarial de l’Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que la patronal del sector no el considerava com a vinculant per als seus associats.
Continuarem informant!