La seguretat i la salut són el primer

La investigació sindical dels danys a la salut

>> Full informatiu per als delegats i delegades de CCOO amb l’objectiu de facilitar la seva tasca de control i seguiment sindical d’aquesta activitat preventiva

 

 

 

>> Guía para delegadas/os de CCOO ("Normativa sobre las bajas médicas - Guía sobre el RD 625/2014 actualizada con la OD ESS/1187/2015")

Para la atención y gestión de las consultas sobre los procesos de baja por incapacidad temporal.

 

 

 

Exposició “Som essencials per garantir la seguretat i la salut”

>> Les baixes laborals.- ALGUNES QÜESTIONS BÀSIQUES

>> PASSOS A SEGUIR PEL RECONEIXEMENT PROFESSIONAL DE LA LESIÓ A LA SALUT I L’ADAPTACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

>> PASOS A SEGUIR PARA EL RECONOCIMIENTO PROFESIONAL DEL DAÑO A LA SALUD Y LA ADAPTACION DEL PUESTO DE TRABAJO

 

>> DÍPTIC Mútues: seguiment de les contingències comunes

 

Guies actualitzades de prevenció contra la COVID-19 al lloc de treball

 

 

 

>> GUIA "DONES, TREBALLS I SALUT"

 

 

>> Proposta de reglament intern del comitè de seguretat i salut

CCOOntigo Salud

LA TEVA SALUT, EL MILLOR PLA

Espai web sobre la salut laboral per sectors

https://www.ccoontigosalud.es/

Píndoles de salut laboral CCOO Catalunya

Fulls sindicals (ccoo.cat)

Guies sindicals (ccoo.cat)

Quaderns sindicals (ccoo.cat) 

Recull de materials per a delegats i delegades de prevenció de riscos laborals - CCOO CAT