CCOO urgeix UNESPA a prendre mesures compensatòries davant la inflació

El sindicat confia que a l'Assemblea General que celebra UNESPA el proper 4 de Maig, a més d'abordar-se canvis de calat institucional a la Presidència, es pugui projectar una pau social sectorial sobre la base d'haver assolit un acord de revisió del conveni vigent, i no estar immersos en una conflictivitat creixent.

- - - - - - -

CCOO urge a UNESPA a tomar medidas compensatorias ante la inflación

El sindicato confía en que en la Asamblea General que celebra UNESPA el próximo 4 de Mayo, además de abordarse cambios de calado institucional en la Presidencia, se pueda proyectar una paz social sectorial sobre la base de haber alcanzado un acuerdo de revisión del vigente convenio, y no estar inmersos en una conflictividad creciente.


CCOO mostra el seu rebuig rotund a l´ERO proposat per AXA

Mitjançant un escrit l'empresa ha comunicat als representants de les persones treballadores la seva intenció d'iniciar un procediment d'acomiadament col·lectiu regulat per l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors i pel seu Reglament (Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre) ). També ha avançat el nombre de persones afectades, un total de 2.237.

- - - - -

CCOO muestra su rotundo rechazo al ERE propuesto por AXA 

Mediante un escrito la empresa ha comunicado a los y las representantes de las personas trabajadoras su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo regulado por el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y por su Reglamento (Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre). También ha adelantado el número de personas afectadas, un total de 2.237.


CCOO fa posible amb la seva majoria sindical un acord històric a Inditex: a igual feina, igual salari

Ahir CCOO, com a sindicat majoritari al Grup Inditex, va assolir un acord històric que homologa salarialment totes les marques i territoris, en retribucions fixes i variables, concretant salaris fixos garantits d'entre 18.000 i 24.500 euros, a través d'un complement que es revalorarà a futur sobre la base de l'IPC. A més, s'han aconseguit avenços de molta importància en condicions socials i el compromís de negociar mesures sobre parcialitat i temps de descans en el marc de la negociació del Pla d'Igualtat de Grup.

- - - - - - -

Acuerdo histórico en Inditex: A igual trabajo, igual salario

Ayer CCOO, como sindicato mayoritario en el Grupo Inditex, alcanzó un acuerdo histórico que homologa salarialmente todas las marcas y territorios, en retribuciones fijas y variables, concretando salarios fijos garantizados de entre 18.000 y 24.500 euros, a través de un complemento que se revalorizará a futuro en base al IPC. Además, se han conseguido avances de mucho calado en condiciones sociales y el compromiso de negociar medidas sobre parcialidad y tiempos de descanso en el marco de la negociación del Plan de Igualdad de Grupo.

 Podeu accedir al text de l'acord en aquest enllaç

Puedes acceder al texto del acuerdo en este enlace

>> ACORD HISTÒRIC A INDITEX: a igual feina, igual salari


CCOO denuncia que Banco Mediolanum és l´única entitat que compensa i absorbeix el 4,5% a la seva plantilla

Banco Mediolanum ha absorbit una majoria de la seva plantilla l'augment salarial del 4,5% pactat entre AEB i sindicats.

- - - - - - -

CCOO denuncia que Banco Mediolanum es la única entidad que compensa y absorbe el 4,5% a su plantilla

Banco Mediolanum ha absorbido a una mayoría de su plantilla el aumento salarial del 4,5% pactado entre AEB y sindicatos.


Conveni del Comerç Tèxtil de BCN 2022-2024

27 de desembre de 2022

Signat el conveni col·lectiu de comerç tèxtil de Barcelona (2022-2024)

Firmado el convenio colectivo de comercio textil de Barcelona (2022-2024)


CCOO defensem una feina de qualitat davant qualsevol modificació del model d´ITV´S

El dia 1 de febrer de 2023, els sindicats representatius al sector de les ITV's, ens vam reunir amb la Direcció General d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.

- - - - - - -

CCOO defendemos un trabajo de calidad ante cualquier modificación del modelo de ITV'S

EL día 1 de febrero de 2023, los sindicatos representativos en el sector de las ITV’s, nos reunimos con la Dirección General de Industria de la Generalitat de Catalunya.


Destacades

Conveni Supermercats de Catalunya 2022-2025

>> III CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE SUPERMERCATS I AUTOSERVEIS D’ALIMENTACIÓ DE CATALUNYA 2022-2025

>> III CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CATALUNYA 2022-2025


Novetats seguretat social 2023

>> SMI, Bases de cotització i Tipus cotització Règim general

>> Pensions mínimes de Seguretat social i classes pasivas

>> Nou sistema de cotització per ingresos reals – Règim en Autònoms (RETA)


Conveni del Comerç Tèxtil de BCN 2022-2024

>> CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DEL COMERÇ TÈXTIL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA - 2022-2024


Conveni Hostaleria de Catalunya 2022-2024

>> CONVENI COL·LECTIU INTERPROVINCIAL DEL SECTOR DE LA INDÚSTRIA D’HOSTALERIA I TURISME DE CATALUNYA – 2022-2024

>> CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CATALUNYA – 2022-2024


Conveni de Comerç Metall Barcelona 2022-2024

>> CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR DEL COMERÇ DEL METALL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA  - 2022-2024 (PDF català i castellà)


NOVETATS EN LA GESTIÓ I CONTROL DE COMUNICACIONS PER INCAPACITAT TEMPORAL (IT) A PARTIR DEL 01/04/23

>> Infografia (PDF cat i cast)


Novetats 2023 en matèria de Seguretat Social i Prestacions - Entrada en vigor 1/1/2023

>> Circular (PDF cat i cast)


Publicat al BOE el Conveni de Restauració Col·lectiva

 >> Conveni de Restauració Col·lectiva 2022-2024 BOE-14/12/22 – llibret CCOO Serveis

>> Taules Salarials 2023 – Barcelona

>> Taules Salarials 2023 – Girona

>> Taules Salarials 2023 - Lleida

>> Taules Salarials 2023 - Tarragona 


PENSIONES 2022: Un acuerdo que "garantiza las pensiones de hoy y las del mañana"

COO Servicios edita esta infografía para informar sobre las principales novedades del acuerdo de pensiones. 


XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2019-2021 text en català (DOGC 8064 - 14.02.2020)
>> CONVENIO OODD 2019-2021 texto en castellano (DOGC 8064 - 14.02.2020)


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)