El conveni d´Oficines i Despatxos estancat

Després de 17 reunions, fa més de dos mesos sense que s'avanci el mínim. Tot i tenir una proposta raonable sobre la taula, ens trobem amb la manca de compromís de les patronals, FOMENT i PIMEC, per tirar endavant un acord que ens sembla que ja té prou entitat.

Des de CCOO volem que el conveni sigui una eina per millorar la professionalitat i la capacitat d'oferir serveis de qualitat al nostre sector. Per això és imprescindible establir unes condicions dignes i raonables.

- - - - - -

El convenio de oficinas y despachos estancado

Después de 17 reuniones, llevamos más de dos meses sin que se avance lo más mínimo. Pese a tener una propuesta razonable sobre la mesa, nos encontramos con la falta de compromiso de las patronales, FOMENTO y PIMEC, para sacar adelante un acuerdo que nos parece que ya tiene suficiente entidad.

Desde CCOO queremos que el convenio sea una herramienta para mejorar la profesionalidad y la capacidad de ofrecer servicios de calidad en nuestro sector. Para eso es imprescindible establecer unas condiciones dignas y razonables.


CCOO, UGT i la Unió Patronal Metal·lúrgica signem el conveni del comerç del metall de Barcelona

CCOO valora positivament la inclusió de la regulació de nous drets laborals, la recuperació de la garantia per limitar la compensació i absorció perquè els increments salarials pactats siguin reals, així com l'ampliació dels permisos retribuïts i, per tant, la reducció de la jornada.

 - - - - - -

CCOO, UGT y la Unió Patronal Metal·lúrgica firmamos el convenio del comercio del metal de Barcelona

CCOO valora positivamente la inclusión de la regulación de nuevos derechos laborales, la recuperación de la garantía para limitar la compensación y absorción para que los incrementos salariales pactados sean reales, así como la ampliación de los permisos retribuidos y, por lo tanto, la reducción de la jornada.


CCOO assoleix un acord amb Glovo Groceries que millora les condicions laborals i retributives

L’acord sindical que hem liderat a Glovo Groceries aconsegueix millores retributives i la introducció de la primera flota de motocicletes elèctriques a Glovo Groceries. La mesura forma part d'un procés de negociació en què s'ha millorat el pagament del quilometratge i s'han corregit problemes en el sistema de pagaments de diumenges i festius.

- - - - - -

CCOO alcanza un acuerdo con Glovo Groceries que mejora las condiciones laborales y retributivas

El acuerdo sindical que hemos liderado en Glovo Groceries consigue mejoras retributivas y la introducción de la primera flota de motocicletas eléctricas en Glovo Groceries. La medida forma parte de un proceso de negociación en el que se ha mejorado el pago del kilometraje y se han corregido problemas en el sistema de pagos de domingos y festivos.


Assolit un principi d´acord en la negociació del conveni col·lectiu de comerç tèxtil de Barcelona

La majoria sindical de CCOO a la mesa de negociació ha permès millores en drets i en les condicions de treball.

- - - - - -

Alcanzado un principio de acuerdo en la negociación del convenio colectivo de comercio textil de Barcelona

La mayoría sindical de CCOO en la mesa de negociación ha permitido mejoras en derechos y en las condiciones de trabajo.


Publicat al BOE el Conveni de Restauració Col·lectiva

Per fi el dia que tant anhelàvem ha arribat. El dimecres 14 de desembre de 2022, el Conveni de Restauració Col•lectiva ha estat publicat al BOE (Butlletí Oficial de l'Estat).

Emplacem les empreses que abonin immediatament els endarreriments a les plantilles.

- - - - - - -

Publicado en el BOE el Convenio de Restauración Colectiva

Por fin el día que tanto ansiábamos ha llegado. El miércoles 14 de diciembre de 2022, el Convenio de Restauración Colectiva ha sido publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado).

Emplazamos a las empresas a que abonen inmediata mente los atrasos a las plantillas.

 


CCOO inicia mobilitzacions per rebutjar l´ERO d?Indra BPO a Sant Joan Despí on l´empresa vol desentendre´s de 56 persones

 

CCOO mostra el seu rebuig a una nova mesura per ajustar la plantilla a Indra on queden afectades 56 persones treballadores d’Indra Business Process Outsourcing (BPO) i la direcció no mostra cap interès en cercar recolocacions en altres serveis, no ofereix un pla de formació i no accepta la voluntarietat per a les possibles sortides per aquest col·lectiu, tot i que ho ha vingut fent en els darrers mesos i on l’empresa està actualment publicitant noves ofertes de treball. 

- - - - -

CCOO inicia movilizaciones para rechazar el ERE de Indra BPO en Sant Joan Despí donde la empresa quiere desentenderse de 56 personas

CCOO muestra su rechazo a una nueva medida para ajustar la plantilla a Indra donde quedan afectadas 56 personas trabajadoras de Indra Business Process Outsourcing (BPO) y la dirección no muestra ningún interés en buscar recolocaciones en otros servicios, no ofrece un plan de formación y no acepta la voluntariedad para las posibles salidas por este colectivo, aunque lo ha venido haciendo en los últimos meses y donde la empresa está actualmente publicitando nuevas ofertas de trabajo.

CONCENTRACIONS: dies 16, 19 i 20 de desembre, hora d’11 a 12 h, c/Samontà, 25 Sant Joan Despí


Destacades

NOVETATS EN LA GESTIÓ I CONTROL DE COMUNICACIONS PER INCAPACITAT TEMPORAL (IT) A PARTIR DEL 01/04/23

>> Infografia (PDF cat i cast)


Novetats 2023 en matèria de Seguretat Social i Prestacions - Entrada en vigor 1/1/2023

>> Circular (PDF cat i cast)


PENSIONES 2022: Un acuerdo que "garantiza las pensiones de hoy y las del mañana"

COO Servicios edita esta infografía para informar sobre las principales novedades del acuerdo de pensiones. 


XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2019-2021 text en català (DOGC 8064 - 14.02.2020)
>> CONVENIO OODD 2019-2021 texto en castellano (DOGC 8064 - 14.02.2020)


Conveni Tèxtil Barcelona (2019-2021)

>> Llibret del Conveni (pdf)


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)


Conveni Hostaleria de Catalunya 2017-2019

>> Llibre Conveni (DOGC 7589 en català)
>> Libro Convenio (DOGC 7589 en castellà)


Conveni col·lectiu Supermercats i Autoserveis Catalunya 2016-2019

>> Llibre del Conveni de Supermercats 2016-2019 DOGC 7453
>> Libro del Convenio de Supermercados 2016-2019 DOGC 7453