IMPRESCINDIBLES

CCOO reclama un sector financer socialment i laboralment responsable, que cuidi la seva plantilla i la seva clientela

Del 2008 al 2021 la reestructuració del sector financer ha concentrat 88 entitats en 10 grups bancaris, amb un ajust net de 115.000 llocs de treball i una reducció de 23.673 oficines, disparant-se la “càrrega d'atenció” de 167 habitants per persona empleada el 2008 a prop de 300 habitants el 2021, en un model de negoci social i laboralment insostenible, que no cuida ni els seus professionals ni els seus clients.


IMPRESCINDIBLES

En defensa de l´ocupació i la professionalitat del principal actiu del sector financer espanyol

CCOO Servicios presenta en roda de premsa, informe econòmic sobre l'evolució del sector financer i la devaluació del final social.

- - - - - -

IMPRESCINDIBLES

En defensa del empleo y la profesionalidad del principal activo del sector financiero español

CCOO Servicios presenta en rueda de prensa, informe económico sobre la evolución del sector financiero y la devaluación de su fin social.


Contact Center: continua l´escalada de mobilitzacions

Més de 100 mil persones treballadores de Contact Center tornen a patir una vegada més l'estratègia perversa de la patronal CEX d'alentir la negociació del conveni sectorial.

- - - - - -

Contact Center: Continúa la escalada de movilizaciones

Más de 100 mil personas trabajadoras de Contact Center vuelven a sufrir una vez más la estrategia perversa de la patronal CEX de ralentizar la negociación del Convenio Sectorial.


Les Cambreres de Pisos i Bugaderia dels Hotels PortAventura torna a formar part de la plantilla principal

La nova reforma laboral que ha entrat en vigor l'1 d'abril, ja està donant resultats positius a nivell general i en particular al col·lectiu de cambreres de pisos, ja que les empreses han de pagar els convenis col·lectius sectorials d'hostaleria; per tant, ja no surt barat a les empreses les externalitzacions. En aquest sentit, es tornen a internalitzar els serveis com és el cas dels Hotels PortAventura que després de 9 anys d'externalització tornen a formen part de la plantilla de Port Aventura.

- - - - - - -

Las Camareras de Pisos y Lavandería de los Hoteles PortAventura vuelve a formar parte de la plantilla principal

La nueva reforma laboral que ha entrado en vigor el 1 de abril, ya está dando resultados positivos a nivel general y en particular al colectivo de camareras de pisos, ya que las empresas tienen que pagar los Convenios colectivos sectoriales de Hostelería, por lo tanto ya no sale barato a las empresas las externalizaciónes. En ese sentido, se están volviendo a internalizar los servicios como es el caso de de los Hoteles PortAventura que tras 9 años de externalización vuelven a forman parte de la plantilla de Port Aventura.


LES TREBALLADORES I ELS TREBALLADORS DE SUPERMERCATS SOM ESSENCIALS PER A LA SOCIETAT

Sense respostes de la patronal.

La reunió prevista per al 8 d'abril passat es va suspendre, a petició de la patronal, al·legant-se falta de temps per poder preparar contestació a les propostes presentades per la part social.

- - - - -

LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DE SUPERMERCADOS SOMOS ESENCIALES PARA LA SOCIEDAD

Sin respuestas de la patronal.

La reunión prevista para el pasado 8 de abril se suspendió, a petición de la patronal, alegándose falta de tiempo para poder preparar contestación a las propuestas presentadas por la parte social.


Vaga els dies 13, 16 i 20 d\'abril

CCOO convoca tres dies de vaga a Douglas

El sindicat ha presentat davant el SIMA (Sistema d'Interconfederal de mediació i Arbitratge) la convocatòria de vaga els dies 13, 16 i 20 d'abril com a forma de protesta davant de les mesures desproporcionades i la manca d'acreditació, per part de l'empresa, de les causes per acomiadar 1.000 persones treballadores, el tancament de 129 botigues i la modificació de les condicions de treball.

- - - - - - -

CCOO convoca tres días de huelga en Douglas

El sindicato ha presentado ante el SIMA (Sistema de Interconfederal de mediación y Arbitraje) la  convocatoria de huelga los días 13, 16 y 20 de abril como forma de protesta ante las medidas desproporcionadas y la falta de acreditación, por parte de la empresa, de las causas para despedir a 1.000 personas trabajadoras, el cierre de 129 tiendas y la modificación de las condiciones de trabajo.


Destacades

PENSIONES 2022: Un acuerdo que "garantiza las pensiones de hoy y las del mañana"

COO Servicios edita esta infografía para informar sobre las principales novedades del acuerdo de pensiones. 


XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


NOVETATS SEGURETAT SOCIAL 2021

01.- Pensions mínimes (contributives, no contributives i classes pasives) i límits d’ingressos

02.- Prestacions familiars i assistencials

03.- SMI i Bases de cotitzacions

04.- Prestacions d’atur, Ingrés Mínim Vital, IPREM

>> RECULL Novetats 2021: Pensions mínimes i Prestacions familiars i assistencials


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2019-2021 text en català (DOGC 8064 - 14.02.2020)
>> CONVENIO OODD 2019-2021 texto en castellano (DOGC 8064 - 14.02.2020)


Conveni Tèxtil Barcelona (2019-2021)

>> Llibret del Conveni (pdf)


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)


Conveni Hostaleria de Catalunya 2017-2019

>> Llibre Conveni (DOGC 7589 en català)
>> Libro Convenio (DOGC 7589 en castellà)


Conveni col·lectiu Supermercats i Autoserveis Catalunya 2016-2019

>> Llibre del Conveni de Supermercats 2016-2019 DOGC 7453
>> Libro del Convenio de Supermercados 2016-2019 DOGC 7453