RENDA i MUTUALITATS LABORALS ÚLTIMES NOTÍCIES ABRIL 2024


El Ministeri d'Hisenda recomana esperar el 20 d'abril per fer la Renda 2023 per a les persones que els afectin les Mutualitats.

RENTA y MUTUALIDADES LABORALES ÚLTIMAS NOTÍCIAS ABRIL 2024

El Ministerio de Hacienda recomienda esperar al 20 de abril para hacer la Renta 2023, para las personas que les afecten las Mutualidades.


El 3 d’abril s’inicia el període per a la presentació de la renda de l’exercici 2023.

Aquest any i després d'anys de reclamacions i sentències, Hisenda assumirà la minoració a les rendes per cotitzacions anteriors a l'1 de gener de 1979.

Des del dia 19 de març de 2024 estem fent un seguiment de les dades que està abocant Hisenda amb la informació que teniu disponible.

Aquest seguiment ens permet manifestar el següent:

A) Les dades bolcades s'han de comprovar. És important que es parteixi el primer any amb les dades correctes. (Que es tinguin en compte totes les empreses treballades i s'apliqui la nova fórmula de càlcul dels % que ha establert el Tribunal Suprem el 10.01.24)

B) Hi ha companys i companyes que no els han posat res, fins i tot als que ja tenen reconegut el % de minoració i han cobrat endarreriments.

C) Hisenda ha incorporat els interessos als endarreriments rebuts.

IMPORTANT: els que han rebut resolucions positives de l'Agència Tributària abans del 10 de gener del 2024, han de revisar el %, ja que aquest s'ha modificat per sentència del Tribunal Suprem i en tots els casos s'incrementa el % de la minoració.

Durant aquest mes d'abril mantenim les cites a tot Catalunya per a tota l'afiliació. CITES: 933 100 000

Barcelona, ??4 d'abril del 2024


 

El Ministerio de Hacienda recomienda esperar al 20 de abril para hacer la Renta 2023, para las personas que les afecten las Mutualidades.

RENTA y MUTUALIDADES LABORALES ÚLTIMAS NOTÍCIAS ABRIL 2024

El 3 de abril se inicia el período para la presentación de la renta del ejercicio 2023.

Este año y después de años de reclamaciones y sentencias, Hacienda asumirá la minoración en las rentas por cotizaciones anteriores al 1 de enero de 1979.

Desde el día 19 de marzo de 2024 estamos haciendo un seguimiento de los datos que está volcando Hacienda con la información que tiene disponible. 

Este seguimiento nos permite manifestar lo siguiente:

A) Los datos volcados se tienen que comprobar. Es importante que se parta el primer año con los datos correctos. (Que se tengan en cuenta todas las empresas trabajadas y se aplique la nueva fórmula de cálculo de los % que ha establecido el Tribunal Supremo el 10.01.24)

B) Hay compañeros que no les han puesto nada, incluso a los que ya tienen reconocido el % de minoración y han cobrado atrasos.

C) Hacienda ha incorporado los intereses en los atrasos recibidos.

IMPORTANTE: los que han recibido resoluciones positivas de la Agencia Tributaria antes del 10 de enero del 2024, tienen que revisar el % ya que éste se ha modificado por sentencia del Tribunal Supremo y en todos los casos se incrementa el % de la minoración.

Durante este mes de abril mantenemos las citas en toda Catalunya para toda la afiliación. CITAS: 933 100 000

Barcelona, 4 de abril de 2024


Durant aquest mes d'abril mantenim les cites a tot Catalunya per a tota l'afiliació. CITES: 933 100 000

Durante este mes de abril mantenemos las citas en toda Catalunya para toda la afiliación. CITAS: 933 100 000