Seran d'aplicació en el moment de la seva publicació

Signades les taules salarials 2024 del conveni de comerç de materials de la construcció de Barcelona


El 22 de gener CCOO, UGT i la patronal ANDIMAC hem signat les taules salarials 2024, que seran d'aplicació en el moment de la seva publicació.Aquestes son les taules definitives vigents a partir del 01/01/2024, incrementades amb el 3% sobre les taules salarials vigents per l'any 2023, de conformitat amb l'article 13 del Conveni Col·lectiu de Treball del Comerç de Materials de Construcció de la província de Barcelona per els anys 2023 - 2024,


 


El 22 de gener CCOO, UGT i la patronal ANDIMAC hem signat les taules salarials 2024, que seran d'aplicació en el moment de la seva publicació.Aquestes son les taules definitives vigents a partir del 01/01/2024, incrementades amb el 3% sobre les taules salarials vigents per l'any 2023, de conformitat amb l'article 13 del Conveni Col·lectiu de Treball del Comerç de Materials de Construcció de la província de Barcelona per els anys 2023 - 2024,


El 22 de enero CCOO, UGT y la patronal ANDIMAC hemos firmado las mesas salariales 2024, que serán de aplicación en el momento de su publicación.Estas son las tablas definitivas vigentes a partir del 01/01/2024, incrementadas con el 3% sobre las mesas salariales vigentes por el año 2023, en conformidad con el artículo 13 del Convenio Colectivo de Trabajo del Comercio de Materiales de Construcción de la provincia de Barcelona por los años 2023 - 2024,