RESOLUCIÓ EMT/165/2024, de 23 de gener de 2024

PUBLICADES LES TAULES SALARIALS 2024 DEL CONVENI D'OFICINES I DESPATXOS


RESOLUCIÓ EMT/165/2024, de 23 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta de la Comissió Paritària relativa a les taules salarials de l’any 2024 del Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya per als anys 2022-2024 (codi de conveni núm. 79000375011994). Les trobaràs integrades al conveni publicat a la nostra web