Eines per un sindicat feminista

#8M2020 DENÚNCIA I ACCIÓ

Plans d´IGUALTAT REAL!

>> Infografia Plans d’IGUALTAT REAL   >> Comunicat en pdf (català i castellà)  

>> VIDEO infografia Plans d’IGUALTAT REAL a youtube.com 

 

>> BUTLLETÍ #8M2020 

ACTIVITATS AL VOLTANT DEL 8 DE MARÇ EN MARXA!

8 de Març. CCOO feminista: denúncia i acció

>> AUGMENTA EL PERMÍS PER NAIXEMENT A 12 SETMANES - Butlletí 01/20 - català i castellà

>> AUMENTA EL PERMISO POR NACIMIENTO A 12 SEMANAS - Butlletí 01/20 - català i castellà

AUMENTA EL PERMISO POR NACIMIENTO A 12 SEMANAS

AUGMENTA EL PERMIS PER NAIXEMENT A 12 SETMANES

>> ASSESSORAMENT PLA D'IGUALTAT (Comunicat català i castellà) gener 2020

Amb l’entrada en vigor del Reial Decret 6/2019, de 1 de març, s’inicia l’obligatorietat de tenir Pla d’Igualtat a totes les empreses de més de 151 treballadors i treballadores. La Federació de Serveis de CCOO hem creat un equip per assessorar a les Seccions Sindicals que actualment no disposen del Pla d’Igualtat.

 

#25N DIA INTERNACIONAL PER L´ERRADICACIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
>> Vídeo “No és un joc”

>> Manifest 25N CCOO Cat

>> Cartell 25N CCOO Cat

>> ACTES 25N de CCOO de Catalunya

>> Butlletí 25N CCOO Serveis

>> MESURES DE PROTECCIÓ INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

>> MILLORES AMB LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA (1 pdf)

info-25n-cat-1.png

>> MILLORES AMB LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA (2 pdf)

info-25n-cat-2.png

>> NEGOCIADES EN PLANS D'IGUALTAT I CONVENIS COL·LECTIUS (3 pdf)

info-25n-cat-3.png

Construint xarxes per a les supervivents

 
>> Díptic.- NO TOLERIS LA VIOLÈNCIA MASCLISTA - Drets laborals 
Explica-ho, Informa't i denuncia-ho!
(pdf, cat i cast)


 >> Resolució "CCOO de Catalunya, sindicat feminista"
Aprovada en el 11è Congrés de la CONC 04/17

 

CIRCULAR.- Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social - C.S.CCOO - Julio 2018

 
 
>> Comunicat Ampliació permís de Paternitat a 5 setmanes (PDF català i castellà)


>> 8 de Març 2018 - VAGA 2hores - #EnsPlantem


 >> NO TOLERIS LA VIOLÈNCIA NI L'ASSETJAMENT SEXUAL (tríptic en pdf)


>> AVANCEM CAP A LA IGUALTAT REAL (díptic en pdf 09/19)

SIAD

>> El Servei d'Informació i Assessorament a les Dones en l'àmbit laboral

>> Tríptic informatiu sobre el Servei d'Informació i Assessorament a les Dones en l'àmbit laboral


>>TREBALLADORA
>>TRABAJADORA 

>> Protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa

>> Protocol en català 

>> Protocolo en castellano 

 

>> Guia per l'elaboració del Protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa

   
Publicacions de la Secretaria de la Dona : no te les perdis!
Eines per a l'acció sindical i per incidir en la negociació col·lectiva i en la millora de les condicions de treball i de vida de les dones.

Herramientas para la acción sindical, para incidir en la negociación colectiva y en la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de las mujeres.

 
>> Guia sindical sobre l'aplicació de la Llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes, 2008
>> La igualtat d'oportunitats entre dones i homes al mercat laboral: el repte dels plans d'igualtat, 2010

Ambdues guies aborden de forma pràctica el contingut de l'anomenada llei d'igualtat i donen idees i instruments pera la seva aplicació a les empreses .
Ambas guías abordan de forma práctica el contenido de la ley de igualdad y dan ideas e instrumentos para su aplicación en las empresas.


  

>> Guia sindical sobre violències masclistes a la feina, 2015

Amb definicions de conceptes, amb una descripció detallada del marc legal i amb bones pràctiques per a l'acció sindical i la negociació col·lectiva, i com a part del nostre compromís, es presenta aquestaguia.

Incluye definiciones, una descripción detallada del marco legal y ejemplos de buenas prácticas para la acción sindical y la negociación colectiva, y como parte de nuestro compromiso se presenta esta guía.

 


 
>> Guia sindical. La jornada laboral. Drets i negociació col·lectiva, 2016
Aquesta guia, tot recuperant !'experiència de l'actiu sindical de CCOO, contribueix a informar sobre els drets, aportant elements pera la reflexió i compartir propostes per a la negociació col·lectiva. Pel seu contingut, es dirigeix al conjunt de !' estructura: als delegats i les delegades de les empreses, les persones que realitzen l'assessorament sindical i les persones que participen en la negociació col·lectiva .
Esta guía, recupera la experiencia del activo sindical de CCOO, contribuye a informar sobre los derechos, aportando elementos para la reflexión y para compartir propuestas para la negociación colectiva. Por su contenido, se dirige al conjunto de la estructura: a los delegados y las delegadas de las empresas, las persones que realizan el asesoramiento sindical y a las personas que participan en la negociación colectiva .
 
 
 
>> Guia de bones pràctiques pera l'ús d'un llenguatge no sexista en la negociació col·lectiva, 2011
El Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya amb la col·laboració de la Secretaria de la Dona ha elaborat aquesta guia pràctica per facilitar avançar en la utilització no sexista del llenguatge.
El Servicio Lingüístico de CCOO de Catalunya en colaboración con la Secretaria de la Mujer ha elaborado esta guía práctica para facilitar el avance en la utilización no sexista del lenguaje.
   

>> Vocabulari DONES i MÓN DEL TREBALL

Aquest material recull 35 termes que tenen el denominador comú de la relació dones-treball, amb la corresponent definició i la traducció a altres llengües, en concret al castellà i a l'anglès.

Este material recoge 35 términos que tienen el denominador común de la relación mujeres-trabajo, con la correspondiente definición y la traducción a otras lenguas, en concreto al castellano y al inglés.

>> Tríptic.- Llenguatge no sexista, guia d'ús  
 

>> Guia Sindical de la Diversitat Sexual en l'Àmbit Laboral

CCOO de Catalunya ha editat una guia per orientar i donar coneixements sobre la realitat que afecta lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals en els seus llocs de treball, per defensar els seus drets i per afrontar els casos de discriminació que sovint pateix el col·lectiu.

CCOO de Catalunya ha editado una guia para orientar y dar conociemientos sobre la realidad que afecta lesbianas, gais, transsexuales y bisexuales en sus puestos de trabajo, para defensar sus derechos y para afrontar los casos de discriminación que suelen sufrir el colectivo.

   
 

"Cos SÍ, cosa NO. Erradiquem la cosificació de les dones en el món del treball"

 >> Díptic de la campanya de la CONC

La cosificació és una forma de violència masclista present en tots els sectors d'activitat i en el conjunt de la societat, i és la precursora d'altres formes de violència. 

La cosificación es una forma de violencia machista presente en todos los sectores de actividad y en el conjunto de la sociedad, y es la precursora de otras formas de violencia.

>> La Inspecció de Treball dóna la raó a CCOO per la denuncia interposada contra la cadena Hooters per faltar a la dignitat de les seves treballadores juny-2018

>> La Inspección de Trabajo da la razón a CCOO por la denuncia interpuesta contra la cadena Hooters por faltar a la dignidad de sus trabajadoras junio-2018