Archivado en Negociacion Colectiva, Jornada, Salario, Empleo, Carrera profesional, Condiciones de trabajo, Comunicados convenio

Per un conveni d´hostaleria amb millores

El dia 5 de juliol de 2022 va tenir lloc una reunió per a la negociació del Conveni Interprovincial d'Hostaleria de Catalunya.

- - - - - - -

Por un convenio de hostelería con mejoras

El pasado día 5 de julio de 2022 tuvo lugar una reunión para la negociación del Convenio Interprovincial de Hostelería de Catalunya.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,


pdf print pmail

Per part de la patronal es va situar la necessitat de pactar increments salarials inferiors per al sector de la restauració, i els dos sindicats vam contestar que no estàvem d'acord i que no tenia cap justificació.

A més a més, en aquesta reunió, els sindicats ens posicionem respecte al document de propostes que dies abans ens va presentar la patronal per escrit.

Un cop més, des de CCOO ens hem oposat a qualsevol proposta que entenem que empitjora les condicions de treball i els drets de l'actual conveni, com les que pretenen ampliar la mobilitat funcional i la flexibilitat horària.

A més, hem tornat a situar les principals reivindicacions de CCOO i que la patronal, almenys fins ara, no està disposada a negociar-les, com ja hem explicat en comunicats anteriors.

Per part de la patronal, van prendre nota de la postura dels dos sindicats sense proposar una nova proposta en matèria d'increment salarial, és a dir, es mantenen al 3%, 2% i 2% per a cadascun dels tres anys de vigència, però sense revisió salarial.

Per part de CCOO considerem que cal millorar el salari, la contractació (sobretot el contracte fix discontinu i la contractació a temps parcial), les externalitzacions, la formació professional, el temps de treball (reducció de jornada, millora del descans setmanal, millora dels permisos retribuïts, de les festes no recuperables, etc.), l’adaptació de la jornada laboral per a la conciliació de la vida laboral i personal, etc.

La propera reunió serà 19 de juliol de 2022.

Continuarem informant!

Exigim un conveni digne!

Por un convenio de hostelería con mejoras

 

El pasado día 5 de julio de 2022 tuvo lugar una reunión para la negociación del Convenio Interprovincial de Hostelería de Catalunya.

Por parte de la patronal se situó la necesidad de pactar incrementos salariales inferiores para el sector de la restauración, a lo que los dos sindicatos contestamos que no estábamos de acuerdo y que no tenía ninguna justificación.

Además, en dicha reunión, los sindicatos nos posicionamos respecto al documento de propuestas que días antes nos presentó la patronal por escrito.

Una vez más, desde CCOO nos hemos opuesto a cualquier propuesta que entendemos que empeora las condiciones de trabajo y derechos del actual convenio, como las que pretenden ampliar la movilidad funcional y la flexibilidad horaria.

Además, hemos vuelto a situar las principales reivindicaciones de CCOO y que la patronal, al menos hasta el momento, no está dispuesta a negociarlas, como ya hemos explicado en anteriores comunicados.

Por parte de la patronal, tomaron nota de la postura de ambos sindicatos sin proponer una nueva propuesta en materia de incremento salarial, es decir, se mantienen en el 3%, 2% y 2% para cada uno de los tres años de vigencia, pero sin revisión salarial.

Por parte de CCOO consideramos que es necesario mejorar el salario, la contratación (sobretodo el contrato fijo discontinuo y la contratación a tiempo parcial), las externa-lizaciones, la formación profesional, el tiempo de trabajo  (reducción de jornada, mejora del descanso semanal, mejora de los permisos retribuidos, de las fiestas no recuperables, etc.), la adaptación de la jornada laboral para la conciliación de la vida laboral y personal, etc.

La próxima reunión será 19 de julio de 2022.

¡Seguiremos informando!

¡Exigimos un convenio digno!

 


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es