Signat el Conveni de Comerç de Girona


Avui 31 de juliol de 2019 CCOO hem signat el conveni col·lectiu de Comerç de Girona per als anys 2019 i 2020.

conveni comerç girona

Les principals novetats són les següents:

Increment salarial:

Per a l'any 2019 serà d'un 2% sobre tots els conceptes retributius regulats en el conveni col·lectiu. Si l'IPC superés aquest increment operaria la clàusula de revisió salarial.

Per a l'any 2020 l'increment també serà del 2 %, distribuït de la següent manera: l'1,75 % s'aplicarà sobre tots els conceptes retributius del conveni i l'altre 0,25 %, d'increment sobre el salari brut anual, se sumarà íntegrament a la paga de fidelitat. Si l’IPC superés el 2 % operarà la clàusula de revisió salarial.

Grups professionals i àrees funcionals. Nivells retributius.

Per al personal ajudant de dependent (nivell VII) de les empreses que es dediquin a vendre productes elaborats o manufacturats que únicament els venen aquestes empreses o aquells punts de venda on només es ven una marca, únicament podran contractar ajudants per un període de 15 dies i transcorregut aquest període passarien al nivell retributiu de dependents i dependentes.

Valoració:

Hem acordat increments salarials en la línia dels acords generals de negociació col·lectiva, dins de l'estratègia sindical de recuperació salarial. A més, a la vigència del conveni, tots els nivells retributius estaran per sobre dels 14.000 euros.

Compromesos amb tu!