Archivado en Comunicados, Salud Laboral

Info SALUT LABORAL 03/19

Informació d'interès sindical: 

  • Toxicitat Tickets compra: orientacions per a l?actuació sindical 
  • Psicosocials: Pautes per l?acció sindical 
  • Contingències comuns: supressió del règim col·laboració de les Empreses en la gestió del de la Seguretat Social 
  • Se suspèn el Bonus per baixa sinistralitat en les empreses, fins a la seva revisió en 2019. 
  • CAMPANYES CCOO: Reconeixement MALALTIES PROFESSIONALS en les cambreres de pisos Els teus DRETS, la millor MEDICINA - Tus DERECHOS, la mejor MEDICINA Campanya CONSUM DE FÀRMACS en cambreres de pis per pal·liar el dolor


pdf print pmail


 

 

INFORMACIÓ

SALUT LABORAL

">març 2019
A l'atenció dels delegats i delegades de CCOO Serveis Catalunya

">>> COMUNICAT.- Orientacions per a l?acció sindical davant el possible risc químic en tickets de compra, rebuts bancaris, etc.

Toxicitat Tickets compra: orientacions per a l?actuació sindical

Us fem arribar les orientacions sindicals per a actuar enfront d'un possible risc químic per estar en contacte amb tiquets de compra, rebuts bancaris, comprovants dels pagaments amb targeta de crèdit, en les entrades de cinema, etc.

Per tant, d'especial interès per a hostaleria, comerç i serveis financer.

Psicosocials: Pautes per l?acció sindical

Us fem arribar una sèrie d?orientacions per a la negociació sindical de les avaluacions de riscos psicosocials i de les possibles mesures que, com a representants de les persones treballadores, podrem proposar.

>> CRITERIOS.- Orientaciones para la negociación de los riesgos psicosociales

Contingències comuns: supressió del règim col·laboració de les Empreses en la gestió del de la Seguretat Social

La Llei General de Seguretat Social preveia que les empreses que compleixin una sèrie de requisits i prèvia autorització, podien col·laborar en contingències comuns i/o professionals amb la Seguretat Social. Està regulada per normativa preconstitucional, concretament una Ordre del 25 de novembre del 1966 (modificada en 1998) i per la que no hi ha cap més regulació desenvolupada.

Aquesta forma de col·laboració voluntària suposa que les empreses estan exemptes d'ingressar les seves cotitzacions a la Seguretat Social, és a dir, les quotes que l?empresari hauria d?enviar al sistema públic se les queda, a canvi d?una sèrie d?obligacions, entre altres, pagar al seu càrrec, la prestació econòmica de IT per contingències professionals i/o comuns, segons el règim de col·laboració.

A diferència de les Mútues, aquestes empreses col·laboradores no han de retornar l?excedent de diners públics no gastats.

Doncs bé, en el mateix RD-Llei 28/2018, el Govern anuncia l'extinció dels sistemes de col·laboració en contingències comuns, establint la data límit del 31 de març de 2019. En el termini dels 3 mesos següents al cessament, a efectuar la liquidació de les operacions relatives a la col·laboració.

Aquestes empreses podran formalitzar la protecció de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident no laboral amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

Se suspèn el Bonus per baixa sinistralitat en les empreses, fins a la seva revisió en 2019.

Us comuniquem que mitjançant la disposició adicional tercera del RD-Llei 28/2018, el Govern ha suspès l'aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, prevista en el Reial decret 231/2017, per a les cotitzacions que es generin durant l'any 2019.

Aquesta suspensió s'estendrà fins que es procedeixi a la reforma del citat reial decret, que haurà de produir-se al llarg de l'any 2019.


Per tant, de moment i fins que el nou Govern no ho modifiqui, les empreses no poden sol·licitar el Bonus.>> Accés al RD-Llei 28/2018

Reconeixement MALALTIES PROFESSIONALS en les cambreres de pisos


>> Accés a les INFOGRAFIES EXPLICATIVES


>> Els teus DRETS, la millor MEDICINA

>> Tus DERECHOS, la mejor MEDICINA
Campanya CONSUM DE FÀRMACS en cambreres de pis per pal·liar el dolor

>> Dossier Consumo Fármacos Camareras de Piso

Secretaria de salut laboral

mperezc@serveis.ccoo.cat

CCOO Serveis Catalunya

Via Laietana, 16 - 2n planta

08003 BARCELONA


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es