Archivado en Negociacion Colectiva, Comunicados convenio

A la patronal de Drogueries, Perfumeries i Herboristeries no li interessa el benestar de les plantilles del sector

El 27 de juny va tenir lloc la reunió de negociació del Conveni de Drogueries, Perfumeries i Herboristeries, en la qual la patronal segueix sense fer cap avenç.

A la patronal de Droguerías, Perfumerías y Herboristerías no le interesa el bienestar de las plantillas del sector

El 27 de junio tuvo lugar la reunión de negociación del Convenio de Droguerías, Perfumerías y Herboristerías, en la cual, la patronal sigue sin hacer ningún avance.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,


pdf print pmail

Com en reunions anteriors, continuen amb la intenció d'eliminar el complement d'incapacitat temporal (baixes laborals) a més de condicionar i vincular-lo a la pujada salarial;

La seva intenció és clara, no pagar el 100% del salari quan el treballador/a estigui de baixa i si no fos suficient aplicar una pujada salarial molt per sota de la pèrdua de poder adquisitiu que han patit els treballadors i treballadors en els darrers anys, especialment per a l'any 2022

Sobre la conciliació personal i laboral segueixen posant excuses que puguem gaudir de caps de setmana de qualitat (dissabte i diumenge lliures), quan és una qüestió que es porta molt de temps acordant-se en altres sectors de comerç amb venda directa al client.

No proposen res quant a establir un màxim de diumenges i festius de treball a l'any, quan la tendència a molts llocs és que hi hagi més obertures de treball en aquests dies.

Plantegen una fórmula de consolidació d'hores complementàries que a la realitat suposa, pràcticament, que cap treballador/a pugui pujar i consolidar més hores de jornada ordinària, i si consoliden, ho farà en un percentatge mínim.

La posició de la patronal és escandalosa, sobretot quan amb les últimes dades, les empreses del sector tenen un augment significatiu de vendes.

La nostra posició és clara, no és possible assolir un acord en aquestes condicions. Les persones treballadores d'aquest sector mereixem recuperar el poder adquisitiu perdut, poder conciliar i que no ens criminalitzin/penalitzin per posar-nos malalts, perquè gran part d'aquestes afeccions, el seu origen és laboral, ja que patim una alta càrrega de treball amb una falta de personal inassumible.

La propera reunió se celebrarà el 21 de juliol.

Seguirem informant.

 

A la patronal de Droguerías, Perfumerías y Herboristerías no le interesa el bienestar de las plantillas del sector

El 27 de junio tuvo lugar la reunión de negociación del Convenio de Droguerías, Perfumerías y Herboristerías, en la cual, la patronal sigue sin hacer ningún avance.

Como en anteriores reuniones, continúan con la intención de eliminar el complemento de incapacidad temporal (bajas laborales) además de condicionar y vincularlo a la subida salarial;

Su intención es clara, no pagar el 100% del salario cuando el trabajador/a esté de baja y si no fuera suficiente aplicar una subida salarial muy por debajo de la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido las trabajadores y trabajadores en los últimos años, especialmente para el año 2022.

Sobre la conciliación personal y laboral siguen poniendo excusas a que podamos disfrutar de fines de semana de calidad (sábado y domingo libres), cuando es una cuestión que se lleva mucho tiempo acordándose en otros sectores de comercio con venta directa al cliente.

No proponen nada en cuanto a establecer un máximo de domingos y festivos de trabajo al año, cuando la tendencia en muchos sitios es a que haya más aperturas de trabajo en esos días.

Plantean una fórmula de consolidación de horas complementarias que en la realidad supone, prácticamente, que ningún trabajador/a pueda subir y consolidar más horas de jornada ordinaria, y si consolidan, lo hará en un porcentaje mínimo.

La posición de la patronal es escandalosa, máxime cuando con los últimos datos, las empresas del sector tienen un significativo aumento de ventas.

Nuestra posición es clara, no es posible alcanzar un acuerdo en estas condiciones. Las personas trabajadoras de este sector merecemos recuperar el poder adquisitivo perdido, poder conciliar y que no nos criminalicen/penalicen por ponernos enfermos, porque una gran parte de estas afecciones, su origen es laboral, ya que sufrimos una alta carga de trabajo con una falta de personal inasumible.

La próxima reunión se celebrará el 21 de julio.

Seguiremos informando.


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es