Archivado en Negociacion Colectiva, Salario, Comunicados convenio

CCOO aconseguim acord per a una revisió salarial inicial del 4,5% al Conveni Col?lectiu de Banca des de Gener de 2023

En base a la desviació de l'IPC el 2021, i emplaçant-nos a avaluar noves mesures un cop conegut l'IPC final del 2022

Des de CCOO, a més, hem traslladat a AEB i a les entitats una sol•licitud expressa per escrit reclamant que no apliquin les clàusules de compensació i absorció

- - - - - -

CCOO alcanzamos acuerdo para una revisión salarial inicial del 4,5% en el Convenio Colectivo de Banca desde Enero de 2023 

En base a la desviación del IPC en 2021, y emplazándonos a evaluar nuevas medidas una vez conocido el IPC final de 2022

Desde CCOO, además, hemos trasladado a AEB y a las entidades una solicitud expresa por escrito reclamando no apliquen las cláusulas de compensación y absorción


pdf print pmail

El 29/11, convocada la Mesa negociadora del Conveni de Banca sobre la base del compromís que aconseguim arrencar a l'Observatori, CCOO (48%) i UGT (23,38%) hem arribat a un acord amb AEB per modificar el conveni vigent, en matèria salarial.

Aquest acord es concreta en una actualització inicial de les taules de l'article 18è a partir de gener de 2023 que s'incrementaran en un 4,5% respecte al 2022. Aquest increment operarà també en tots els complements i beneficis socials les quanties dels quals estiguin referenciades als increments percentuals de les taules del conveni segons l’estipulat a cada empresa.

Amb aquesta millora salarial respecte a la que havia previst (1,25%), vam aconseguir consolidar en taules una recuperació de poder adquisitiu respecte a la desviació de l'IPC coneguda i tancada fins ara (és a dir, la produïda el 2021), comprometent-nos les parts a abordar de nou aquest tema durant el proper any i un cop coneguem les dades finals d'IPC i beneficis del sector el 2022. Des de CCOO, atesa la situació inflacionista extraordinària que ens ha portat a reclamar la reobertura del conveni col•lectiu, hem traslladat a més a l'AEB i a les entitats associades una sol•licitud formal per escrit perquè no apliquin les clàusules de compensació i absorció al col•lectiu de la plantilla a qui les afecten.  

Sens dubte, és un acord històric per al sector, per la qual cosa implica aconseguir obrir un conveni vigent i tancat fins al 31/12/2023, més que triplicant la pujada pactada per al 2023 i duplicant la pactada per als 5 anys de vigència del conveni. I, com insistim, això és només un punt i seguit: a partir del març, s'hauran de concretar mesures addicionals que compensin l'impacte de la inflació en els que fan possible les dades econòmiques del sector: les seves plantilles. 

- - - - - 

CCOO alcanzamos acuerdo para una revisión salarial inicial del 4,5% en el Convenio Colectivo de Banca desde Enero de 2023 

En base a la desviación del IPC en 2021, y emplazándonos a evaluar nuevas medidas una vez conocido el IPC final de 2022

Desde CCOO, además, hemos trasladado a AEB y a las entidades una solicitud expresa por escrito reclamando no apliquen las cláusulas de compensación y absorción

El 29/11, convocada la Mesa negociadora del Convenio de Banca en base al compromiso que conseguimos arrancar en el Observatorio, CCOO (48%) y UGT (23,38%) hemos llegado a un acuerdo con AEB para modificar el convenio vigente, en materia salarial. Dicho acuerdo se concreta en una actualización inicial de las tablas del artículo 18º a partir de enero de 2023 que se incrementarán en un 4,5% respecto a 2022. Este incremento operará también en todos los complementos y beneficios sociales cuyas cuantías estén referenciadas a los incrementos porcentuales de las tablas del convenio según lo estipulado en cada empresa. Con esta mejora salarial respecto a la que había prevista (1,25%), conseguimos consolidar en tablas una recuperación de poder adquisitivo respecto a la desviación del IPC conocida y cerrada hasta la fecha (es decir, la producida en 2021), comprometiéndonos las partes a abordar de nuevo este tema durante el próximo año y una vez conozcamos los datos finales de IPC y beneficios del sector en 2022. Desde CCOO, dada la situación inflacionista extraordinaria que nos ha llevado a reclamar la reapertura del convenio colectivo, hemos trasladado además a la AEB y a las entidades asociadas una solicitud formal por escrito para que no apliquen las cláusulas de compensación y absorción al colectivo de la plantilla a quien afectan las mismas.


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es