Archivado en Negociacion Colectiva, Salario, Condiciones de trabajo, Comunicados convenio

Reunió de la comissió negociadora del conveni de comerç tèxtil de Tarragona

CCOO plantegem que el conveni col·lectiu ha de garantir l'increment del salari i garantir el poder adquisitiu del salari. A més, el conveni ha de ser avançat tant en drets com en condicions de treball.

- - - - - 

CCOO plantemos que el convenio colectivo tiene que garantizar el incremento del salario y garantizar el poder adquisitivo del salario. Además, el convenio tiene que ser de avance tanto en derechos como en condiciones de trabajo


pdf print pmail

En la reunió del 21 de novembre de la comissió negociadora del conveni col·lectiu de comerç tèxtil de Tarragona i província, la patronal ens ha fet arribar les següents propostes:

 • Per a l'any 2022, un increment del 4,12% per als nivells retributius més baixos i del 3,7% per a la resta de nivells.
 • Per al 2023, un increment del 3%. A més de l'increment proposen incorporar el més transport al salari base.
 • Per a l'any 2024, un increment de 2,8%.
 • Clàusula de revisió. Si l'IPC acumulat durant el període 2022-2024 supera l'increment salarial pactat, operaria una clàusula de revisió com a màxim un 3%.
 • Nivells retributius: proposen millorar el nivell retributiu d'aparadors i la promoció de mossos i mossos especialistes.
 • Des de CCOO hem proposat un increment mínim del 10% pel període de tres anys més la clàusula de revisió salarial.
 • Pel que fa a la possibilitat d'incorporar el plus transport al salari base, estem esperant conèixer el redactat de la proposta per valorar-ne l'impacte.
 • Des de CCOO hem enumerat una sèrie de qüestions importants, sobre les quals també esperem poder avançar:
 • Reducció de jornada per guarda legal.
 • Limitar la compensació i absorció.
 • Visites mèdiques.
 • Llicències retribuïdes, no retribuïdes i assumptes propis.
 • Assegurança d'accidents
 • Maternitat i lactància
 • Violència de gènere i igualtat.
 • Reconeixements mèdics
 • Consolidació d’hores complementàries.
 • Contracte de relleu

CCOO plantegem que el conveni col·lectiu ha de garantir l'increment del salari i garantir el poder adquisitiu del salari. A més, el conveni ha de ser avançat tant en drets com en condicions de treball.

La propera reunió serà el proper dia 15 de desembre.

Continuarem informant!

En la reunión del 21 de noviembre de la comisión negociadora del convenio colectivo de comercio textil de Tarragona y provincia, la patronal nos ha hecho llegar las siguientes propuestas:

 • Para el año 2022, incremento del 4,12% para los niveles retributivos más bajos y del 3,7% para el resto de niveles.
 • Para el año 2023, un incremento del 3%. Además del incremento proponen incorporar el plus transporte en el salario base.
 • Para el año 2024, un incremento del 2,8%.
 • Cláusula de revisión. Si el IPC acumulado durante el periodo 2022-2024 supera el incremento salarial pactado, operaría una cláusula de revisión de cómo máximo un 3%.
 • Niveles retributivos: proponen mejorar el nivel retributivo de escaparatistas y la promoción de mozos/as y mozos/as especialistas.
 • Desde CCOO hemos propuesto un incremento mínimo del 10% para el periodo de tres años más la cláusula de revisión salarial.
 • Respecto a la posibilidad de incorporar el plus transporte en el salario base, estamos a la espera de conocer el redactado de la propuesta para valorar su impacto.
 • Desde CCOO hemos enumerado una serie de cuestiones importantes, sobre las cuales también esperamos poder avanzar:
 • Reducción de jornada por guarda legal.
 • Limitar la compensación y absorción.
 • Visitas médicas.
 • Licencias retribuidas, no retribuidas y asuntos propios.
 • Seguro de accidentes
 • Maternidad y lactancia
 • Violencia de género e igualdad.
 • Reconocimientos médicos
 • Consolidación de horas complementarias.
 • Contrato de relevo

CCOO planteamos que el convenio colectivo tiene que garantizar el incremento del salario y garantizar el poder adquisitivo del salario. Además, el convenio tiene que ser de avance tanto en derechos como en condiciones de trabajo

La próxima reunión será el próximo día 15 de diciembre.

¡Seguiremos informando!


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es