Archivado en Comunicados, Mujeres e Igualdad, Divulgacion, LGTBI

#AvuiLluitem

17 de maig - DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBIFÒBIA

Apostem per una societat feminista, integradora, plural i diversa.

Les persones LGTBI+ tenim dret a ser com vulguem ser

 

CCOO manté el seu compromís de treball en la denúncia constant contra les situacions de discriminació que el col·lectiu ve patint i que es fonamenten en una societat que encara manté grans estereotips i prejudicis contra les persones LGTBI+.

 

17 de mayo - DIA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA

 

Apostamos por una sociedad feminista, integradora, plural y diversa. Las personas LGTBI+ tenemos que ser como queramos ser.

 

CCOO mantiene su compromiso de trabajo en la denuncia constante contra las situaciones de discriminación que el colectivo viene padeciendo  y que se fundamenta en una sociedad que aún mantiene grandes estereotipos y perjuicios contra las personas LGTBI+.

 


pdf print pmail

 
 

17 de maig

 

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBIFÒBIA

 

El 17 de maig de 1990 la Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de malalties mentals. Des de llavors aquest dia ha passat a celebrar-se el dia internacional de la lluita contra la LGTBIfòbia. Encara que han passat més de 30 anys, avui dia l'estigma i la violència cap a les persones del col•lectiu LGTBI+ es veu justificat per certs discursos d'odi. Cal recordar també que no va ser fins l’any 2018 que la OMS no va excloure la transsexualitat del llistat de malalties mentals. Avui dia, la Classificació Internacional de Malalties continua parlant de la transsexualitat com a “incongruència de gènere”.

En més d’un terç dels països del món, ser part del col·lectiu LGTBI+ encara és un delicte: en setanta països es castiga amb pena de presó i en vuit, fins i tot, amb la mort.

 

Segons l'última enquesta de l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, el 38 % d'europeus LGTBI+ denuncien haver rebut insults, amenaces o persecucions els últims 12 mesos, enfront d'un 41 % al nostre país.

 

A Europa, 6 de cada 10 persones del col·lectiu LGTBI+ evita agafar de la mà a la seva parella pel carrer per por.

 

A les escoles i centres educatius, al voltant del 90 % de totes les persones enquestades denuncien haver presenciat "comentaris o comportaments" homòfobs. Això porta a que el 66 % del col·lectiu LGTBI+ el nostre país hagi amagat la seva orientació o identitat sexual abans d'arribar a la majoria d'edat.

 

Al carrer, les agressions contra persones LGTBI+, encoratjades pel discurs de l’extrema dreta, s’han triplicat els últims anys a Catalunya, tal i com registra l’Observatori Contra l’Homofòbia.

 

A l'àmbit laboral, 17 de cada 100 persones treballadores al nostre país asseguren haver estat discriminats a la feina o en processos de selecció per formar part del col•lectiu LGTBI+. Aquesta enquesta també assenyala que un 25% de les persones LGTBI+ amaga formar part d'aquest col•lectiu en el treball per por de ser discriminats. Cal remarcar la situació que viuen les persones trans. Aquest col•lectiu té especial dificultat per accedir al mercat laboral, el que conjuntament amb la discriminació que pateixen a la vida pública pot agreujar la seva situació de vulnerabilitat i condemnar-les a la marginalitat i a l'economia submergida. La comunitat trans és, alhora, un dels sectors amb uns índexs més alts d'atur.

 

Des de CCOO, com a sindicat de classe, lluitem pel conjunt de la classe treballadora, tenint en compte la diversitat existent i valorant els problemes de totes les persones que en formen part. Ens trobem molt lluny d'una igualtat efectiva entre les persones pel que fa a la seva identitat de gènere o orientació sexual. Les empreses hauran d'adoptar mesures per crear confiança i construir contextos més segurs i favorables per a la diversitat sexual i la identitat de gènere i CCOO treballarà per aconseguir-les des de la seva acció sindical i a través de la negociació co·lectiva.

 

CCOO manté el seu compromís de treball en la denúncia constant contra les situacions de discriminació que el col·lectiu ve patint i que es fonamenten en una societat que encara manté grans estereotips i prejudicis contra les persones LGTBI+.

 

Apostem per una societat feminista, integradora, plural i diversa.

Les persones LGTBI+ tenim dret a ser com vulguem ser

 

 

CCOO Serveis Catalunya

 

17 de mayo

 

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA

 

El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Desde entonces ese día ha pasado a celebrarse el día internacional de la lucha contra la LGTBIfobia. Aunque han pasado más de 30 años, hoy el estigma y la violencia hacia las personas del colectivo LGTBI+ se ve justificado por ciertos discursos de odio. Recordar también que fue en el año 2018 cuando la OMS excluyó la transexualidad del listado de enfermedades mentales. Hoy en día, la Clasificación Internacional de Enfermedades sigue hablando de la transexualidad como “incongruencia de género”.

 

En más de un tercio de los países del mundo, ser parte del colectivo LGTBI+ es todavía un delito: en setenta países se castiga con pena de prisión y en ocho, incluso, con la muerte.

 

Según la última encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 38% de europeos LGTBI+ denuncian haber recibido insultos, amenazas o persecuciones en los últimos 12 meses, frente a un 41% en nuestro país.

 

En Europa, 6 de cada 10 personas del colectivo LGTBI+ evita coger de la mano a su pareja por la calle por miedo.

 

En las escuelas y centros educativos, alrededor del 90% de todas las personas encuestadas denuncian haber presenciado "comentarios o comportamientos" homófobos. Esto lleva a que el 66% del colectivo LGTBI+ de nuestro país haya escondido su orientación o identidad sexual antes de llegar a la mayoría de edad.

 

En la calle, las agresiones contra personas LGTBI+, alentadas por el discurso de la extrema derecha, se han triplicado en los últimos años en Cataluña, tal y como registra el Observatorio Contra la Homofobia.

 

En el ámbito laboral, 17 de cada 100 trabajadores en nuestro país aseguran haber sido discriminados en el trabajo o en procesos de selección para formar parte del colectivo LGTBI+. Esta encuesta también señala que un 25% de las personas LGTBI+ esconde formar parte de este colectivo en el trabajo por miedo a ser discriminados. Cabe remarcar la situación que viven las personas trans. Este colectivo tiene especial dificultad para acceder al mercado laboral, lo que conjuntamente con la discriminación que sufren en la vida pública puede agravar su situación de vulnerabilidad y condenarlas a la marginalidad y economía sumergida. La comunidad trans es, a la vez, uno de los sectores con mayores índices de paro.

 

Desde CCOO, como sindicato de clase, luchamos por el conjunto de la clase trabajadora, teniendo en cuenta la diversidad existente y valorando los problemas de todas las personas que forman parte. Nos encontramos muy lejos de una igualdad efectiva entre las personas en lo que respecta a su identidad de género u orientación sexual. Las empresas tendrán que adoptar medidas para crear confianza y construir contextos más seguros y favorables para la diversidad sexual y la identidad de género y CCOO trabajará para conseguirlas desde su acción sindical ya través de la negociación colectiva.

 

CCOO mantiene su compromiso de trabajo en la denuncia constante contra las situaciones de discriminación que el colectivo viene padeciendo y que se fundamenta en una sociedad que aún mantiene grandes estereotipos y perjuicios contra las personas LGTBI+.

 

Apostamos por una sociedad feminista, integradora, plural y diversa. Las personas LGTBI+ tenemos que ser como queramos ser

. CCOO Serveis Catalunya

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es