Archivado en Jornada, Salario, Condiciones de trabajo, Comunicados convenio

CCOO SIGNA EL CONVENI COL.LECTIU D?OFICINES I DESPATXOS DE CATALUNYA PELS ANYS 2022, 2023 I 2024

Avui 13 setembre CCCOO de SERVEIS hem signat el conveni col·lectiu que garanteix i millora les condicions de treball al sector d’oficines i despatxos.

Per a CCOO aquest Conveni suposa un avenç important en les condicions de treball d’un sector que ocupa a Catalunya a més de180.000 persones treballadores.

- - - - - -

CCOO FIRMA EL CONVENIO COLECTIVO PARA LOS AÑOS 2022, 2023 Y 2024

Hoy 13 septiembre CCCOO de SERVEIS hemos firmado el convenio colectivo que garantiza y mejora las condiciones de trabajo al sector de oficinas y despachos.

Para CCOO este Convenio supone un avance importante en las condiciones de trabajo de un sector que ocupa en Cataluña a más de 180.000 personas trabajadoras.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,


pdf print pmail

uni_p uni_p uni_pPer a CCOO aquest Conveni suposa un avenç important en les condicions de treball d’un sector que ocupa a Catalunya a més de180.000 persones treballadores.

Us recordem els principals acords i avenços

Increments salarials:

• Per a l'any 2022, un 4%. (amb efectes retroactius a 1 de Gener de 2022)

• Per a l'any 2023, un 4%. (sobre taules 2022 i amb efectes 1 de gener 2023)

• Per a l'any 2024, un 3%. (sobre taules 2023 i amb efectes 1 de gener 2024)

Amb  Clàusula de revisió salarial segons el que estableix el V Acord per l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC)

Limitació del mecanisme de compensació i absorció, que permetia de fet no incrementar el salari a aquelles persones treballadores amb complements salarials per sobre de les taules fixades al conveni.

S’ha reduït  la jornada anual i s’han regulat aspectes tant importants com el teletreball, mesures de prevenció de riscos laborals, contractes formatius i altres novetats, que seran d’aplicació en el moment de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Comunicat del passat 07/23 sobre la signatura de l’Acord

CCOO FIRMA EL CONVENIO COLECTIVO PARA LOS AÑOS 2022, 2023 Y 2024

Hoy 13 septiembre CCCOO de SERVEIS hemos firmado el convenio colectivo que garantiza y mejora las condiciones de trabajo al sector de oficinas y despachos,

Para CCOO este Convenio supone un avance importante en las condiciones de trabajo de un sector que ocupa en Cataluña a más de 180.000 personas trabajadoras.

Os recordamos los principales acuerdos y mejoras.

Incrementos salariales:

• Para el año 2022, un 4%. (con efectos retroactivos a 1 de Enero de 2022)

• Para el año 2023, un 4%. (sobre tablas 2022 y con efectos 1 de enero 2023)

• Para el año 2024, un 3%. (sobre tablas 2023 y con efectos 1 de enero 2024)

Con Cláusula de revisión salarial según el que establece el V Acuerdo por la Ocupación y la Negociación Colectiva (AENC)

Limitación del mecanismo de compensación y absorción, que permitía de hecho no incrementar el salario a aquellas personas trabajadoras con complementos salariales por encima de las mesas fijadas al convenio.

Se ha reducido la jornada anual y se han regulado aspectos tan importantes como el teletrabajo, medidas de prevención de riesgos laborales, contratos formativos y otras novedades, que serán de aplicación en el momento de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Comunicado del pasado 07/23 sobre la firma del Acuerdouni_p uni_p uni_p


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es